Geprint vanhttps://www.tuinadvies.nl/artikels/groenbemesters

menu
Tuinadvies

https://www.tuinadvies.nl   /    donderdag 17 juni 2021

Biologische bodemverbetering, bloemen als groenbemesters!

Wat doe je met een stukje moestuin dat leegkomt na de oogst of een perceel dat je voorlopig links laat liggen wegens geen tijd of inspiratie? Je kan het opkomend onkruid week na week  kappen of zelf nog een stapje verder gaan…je kan alles dood sproeien of strooien zodat het perceel zes maanden onkruidvrij blijft met als gevolg dat de bodem verschraalt en alle bodemleven verdwijnt, op zoek naar beter oorden. Ik doe jullie dus een ander voorstel onder de noemer: groenbemesting.

groenbemesting Phacelia

Het inzaaien van een groenbemester vergt weinig of geen tijd of kennis.  Toch is het belangrijk dat je de juiste keuze maakt.  Dit is afhankelijk van het tijdstip en de grondsoort. Met Phacelia bijvoorbeeld verlichten we zware grond terwijl Tagetes de grond ontsmet tegen bepaalde nematoden en ziekten. Klaversoorten op hun beurt, verbeteren de bodemstructuur door hun bladmassa en uitstekende stikstofbinding.

Groenbemesters zetten koolstofdioxide uit de lucht om in zetmeel en suikers en vormen na het onderspitten dus een ideale voedingsbron voor toekomstige gewassen op dit perceel. Elk gewas heeft zijn specifieke voedingstoffen. Vlinderbloemigen (klavers, lupine, wikken,…) zijn zeer interessant als vector voor stikstof tussen lucht en bodem via hun wortelknobbeltjes waardoor stikstof ook voor andere planten in de bodem beschikbaar wordt.

Je kan groenbemesting voor of tijdens de bloei afmaaien en onderwerken naargelang je veel of weinig stikstof in de bodem wil. Je kan het gewas laten afvriezen en laten liggen als bodembedekking. Dit kan je ondermeer doen met mosterd. Mosterd zorgt samen met koolzaad en raapzaad voor een luchtigere bodemstructuur dankzij hun diepe wortelgestel met vele vertakkingen.

Uiteraard verrijken ondergewerkte gewassen de bodem aanzienlijk zowel op het vlak van voedingsstoffen als op het vlak van structuur. Op die manier zijn ze heel belangrijk voor de bodem en het bodemleven en ook bovengronds brengen ze heel wat teweeg.

Groenbemesters zoals Phacelia bijvoorbeeld hebben een bijzondere aantrekkingskracht op bijen, hommels en vlinders die op hun beurt ook andere gewassen in de groentetuin zullen bezoeken, bestuiven en bevruchten. Onkruiden worden onderdrukt en erosie en uitspoeling van mineralen worden voorkomen. Een bijzondere groenbemester is Tagetes die als biologische bestrijding (90%) optreedt tegen bepaalde bodemaaltjes en ziektes.

Denk eraan dat groenbemesters moeten worden verwerkt alvorens er nieuw zaad wordt gevormd anders kan je opnieuw van vooraf aan beginnen. Enkele courante groenbemesters zijn: phacelia, wikken, witte klaver, blauwe lupine, rode klaver, mosterd en tagetes.

 

#4312

Auteur: Thomas Paelinck
Contentmanager - Tuinadvies
http://www.tuinadvies.be/tuin/145930/thomas-p