Geprint vanhttps://www.tuinadvies.nl/artikels/aanleg_van_een_daktuin

menu
Tuinadvies

https://www.tuinadvies.nl   /    donderdag 13 mei 2021

Aanleg van een daktuin


Een daktuin is zoals de naam het al zegt een vorm van – al dan niet gewilde – begroeiing op een dak. Dat kan een plat dak, maar eveneens een hellend dak zijn. Ook de vorm van de vegetatie kan verschillen, naargelang wat het beoogde resultaat is.
Er is bovendien weinig verschil tussen een daktuin en een klassieke tuin die op maaiveldniveau wordt aangelegd. Uiteraard is de plantdiepte gelimiteerd maar dat houdt niet tegen dat er zelfs struiken of bomen op een daktuin geplaatst worden. De stabiliteit van het dak is bepalend voor het type daktuin dat mogelijk is.

Aanleg van een daktuinVandaag de dag wordt een groendak vaak aangelegd in omgevingen waar de ruimte ontbreekt om een klassieke  tuin aan te leggen. Balkontuinieren of terrastuinieren zijn daar voorbeelden van. Ook  daktuinen kunnen het groene gevoel versterken. Bij prestigeprojecten waarbij design en groen belangrijk zijn, worden steeds vaker daktuinen gebruikt. Ook het verticaal tuinieren zit hiermee in de lift.

Het idee van daktuinen is bovendien zeker niet nieuw. Uit studie van de Griekse en Romeinse geschiedenis bleek dat er toen al werd gespeeld met het idee om een groene omgeving aan te leggen bovenop een constructie. Ook in het noorden in Scandinavië was men al eerder bezig met deze vorm van dakbedekking. Dit wellicht door het voordeel dat daktuinen een goede isolatie vormen. De vegetatie op het dak werkt als een beschermend temperatuurschild, waardoor het dak langer in goede staat blijft aangezien het geen last meer heeft van schadelijke UV-straling.


Daarnaast is er het waterzuiverend effect dat een daktuin heeft. Het regenwater wordt via natuurlijke weg gefilterd omdat de (dichte) begroeiing het fijn stof tegenhoudt.

Een dak met daarop een laag begroeiing (bijvoorbeeld een dak dat bezaaid is met sedum) creëert  ook een isolerend effect. Zowel thermisch als akoestisch zal dit merkbaar worden.

Aanleg van een daktuinEen daktuin bestaat in 2 soorten: intensieve daktuinen of extensieve daktuinen. Deze opdeling wordt gemaakt volgens type begroeiing. Een daktuin die enkel begroeid is met sedumplanten wordt een extensieve daktuin genoemd. Wordt er een echte begaanbare tuin gemaakt op het dak is dat een intensieve daktuin.

Extensieve daktuinen:
Deze soort daktuin is eenvoudiger aan te leggen. Het grote voordeel van dit type is het geringe onderhoud, daar de beplanting beperkt blijft tot vetplanten, mossen of kruiden. Daardoor mag de draagkracht van de dakstructuur ook minder zijn. Deze planten vragen weinig tot geen wortelgrond waardoor het gewicht beperkt kan blijven tot 200 kg per vierkante meter. Vrijwel ieder dak komt hier voor in aanmerking, wanneer de hellingsgraad het toelaat.


Intensieve daktuinen:
Deze soort daktuinen zijn vaak complete tuinen die bestaan uit grassen, maar ook struiken en volwaardige bomen kunnen hier gebruikt worden. In sommige gevallen wordt deze vegetatie ook gebruikt als echte tuin door er tuinpaden aan te leggen. Hier en daar wordt zelfs een heuse vijver aangelegd. 
Uiteraard heeft deze beplanting een ondergrond nodig, waardoor extra grond wordt aangevoerd op het dak. Belangrijk voor de aanleg van een intensieve daktuin is de draagkracht. Per vierkante meter kan het gewicht oplopen van 300 tot 1500 kilogram
Intensieve daktuinen worden dan ook vrijwel nooit bij bestaande bebouwing of verbouwingen aangelegd.  De architect moet dus rekening houden met de structuur van de woning of het gebouw bij de opbouw ervan.

Aanleg van een daktuinDaarom vraagt de aanleg van een daktuin een helpende hand van een specialist die u helpt met het concept.
Sinds begin januari 2012 zijn er ook sommige gemeenten die premies geven voor aanleg van daktuinen. Uiteraard is dit afhankelijk van de gemeente waarin u woont en zal de vegetatie aan bepaalde eisen moeten voldoen. Gent bijvoorbeeld geeft verschillende subsidiebedragen voorzien, afhankelijk van het onderscheid particulier versus niet-particulier, van het al dan niet BTW-plichtig zijn en van de oppervlakte van het groendak. Particulieren kunnen nog steeds rekenen op hetzelfde, relatief hoge subsidiebedrag van 31 €/m² .
Meer info over premies of andere tegemoetkomingen wint u best in bij uw gemeentehuis.

#4105