Geprint vanhttps://www.tuinadvies.nl/artikels/plantkeuze_voor_groendaken

menu
Tuinadvies

https://www.tuinadvies.nl   /    dinsdag 13 april 2021

Plantkeuze voor groendaken aan te leggen

Groendaken aanplanten - keuze van planten op een groendak

In een vorig artikel over groendaken werden de voor- en nadelen besproken.
Wanneer men overgaat tot de aanleg van een groendak is de plantenkeuze vaak niet evident. Hieronder enkele tips bij de aanleg van groendaken.

Manieren van groendaken aanleggen


Er zijn verschillende manieren om ervoor te zorgen dat het dak begroeid wordt. Net zoals bij de aanleg van een tuin kan ervoor gekozen worden om de vegetatie natuurlijk te laten gebeuren of men kan zaaien of grotere planten direct gaan aanplanten.
Groendaken kunnen (net zoals bij gewone tuinen) op de normale tijdstippen aangeplant worden. Hou er wel rekening mee dat gedurende de zomermaanden de hitte en droogte vaak iets extremer doorzet dan in de tuin zelf, aangezien de ondergrond vaak minder grond bevat en dus sneller droog komt te staan.

Natuurlijke vegetatie op een groendak:
Hoewel deze manier de goedkoopste is, wordt het vrijwel nooit toegepast. Het is een werk van jaren en het uiteindelijke resultaat is niet goed te bepalen.

Aanplanten van gewassen op een groendak:
Bij intensieve groendaken (daken die gebruikt kunnen worden als opzichzelfstaande tuinen) wordt meestal gekozen voor het aanplanten van vegetatie. Door houtige gewassen aan te planten krijgt het groendak op korte tijd een volwassen indruk.
Deze manier zal minder vaak gekozen worden bij intensieve groendaken (daken die enkel maar in weinig mate begroeid zijn). Hier kist men voor mossen en kruidenvegetatie of vetplanten. Die na een aantal jaar toch voldoende groot worden.

Charmante groendaken
Groendaken geven een bepaalde charme aan de woning.

Zaaien van zaden of vruchten op groendaken:
Zoals hierboven vermeld wordt dit het vaakst toegepast bij intensieve groendaken. Het zaaien kan op twee manieren. Ofwel worden de zaden zomaar op het dak gestrooid (dit lukt alleen met grotere en zwaardere zaden omwille van het risico tot meespoelen door de regen). Ofwel worden de zaden nat gezaaid. Men vermengt de zaden in een oplossing van water met kleefmiddel. Daarna wordt het mengsel met een sproeipistool over het dak gespoten. Het voordeel van dit nat zaaien is dat de verspreiding gelijkmatig kan gebeuren over het volledige dak, iets wat bij droog zaaien nogal eens een probleem blijkt te zijn.
Sedumsoorten worden ook vaak gedeeld om zo tot een snelle bedekking te gaan komen. Let erop dat de sedums pas gescheurd worden als ze voldoende volgroeid zijn.
Een andere oplossing is het gebruik van kant-en-klare vegetatiematten. Deze zijn een combinatie van kunststof- of kokosdraden begroeid met mossen, sedums, kruiden of grasmatten.

School of Art Singapore
Dit groendak is de School of Art in Singapore

Onderhoud van groendaken

Na de aanleg van een groendak is het werk niet af. Net zoals in een gewone tuin blijft er nog steeds (afhankelijk van het gekozen type) meer of minder onderhoudswerk op de vegetatie. In het begin is het ervoor zorgen dat de voedingsbodem nat blijft tot dat de planten voldoende wortel hebben om bestand te zijn tegen drogere periodes. Dit geldt iets minder voor planten die een hogere resistentie hebben aan droogte, maar zal steeds noodzakelijk blijven.
Ook onkruid zal (vooral in het beginstadium) ook beginnen ontwikkelen. Het verwijderen van deze ongewenste vegetatie zal ook een van de onderhoudstaken zijn.
Eenmaal volledig opgestart is het onderhoud te vergelijken met een gewone tuin. Groeit er gras? Dan zal dat moeten gemaaid worden. Houtige gewassen zullen eveneens moeten bijgesnoeid worden

#3217