Geprint vanhttps://www.tuinadvies.nl/artikels/ziek_gazon_gazonziektes

menu
Tuinadvies

https://www.tuinadvies.nl   /    zondag 26 september 2021

Gazonziekten - overzicht van de meest voorkomende ziekten in het gazon

Ziektes in het Gazon

De herfst komt er aan en gaat doorgaans gepaard met heel veel regen. Dat betekent dat het gazon er deze tijd van het jaar redelijk vochtig bij ligt en dat kan heel wat problemen met zich meebrengen. Een algemeen symptoom van een ongezonde grasmat is verkleuring. Verkleuring kan enerzijds veroorzaakt worden door een cultuurprobleem zoals droogte, vervilting of slechte beluchting. Anderzijds zijn er ook verschillende ziektes die deze verkleuring kunnen veroorzaken, een overzicht.

Sneeuwschimmel (Micronectriella nivalis, syn. Fusarium nivale)

Deze ernstige ziekte treedt veelal op onder zachte, vochtige weersomstandigheden in de herfst of in het voorjaar. Het dankt zijn naam aan het feit dat de ziekte meestal voorkomt na sneeuwval en dit vooral waar de grasmat belopen is. Er verschijnen eerst kleine onregelmatige gele vlekken in het gazon dat later bruin wordt en afsterft. Soms breiden de vlekken uit en vloeien ze samen. Bij vochtig weer is er een wit tot roze wattenachtige schimmel te zien langsheen de contouren van de vlekken. Bij koel vochtig weer kan de schimmel heel snel uitbreiden maar de groei stopt wanneer het gras opwarmt en opdroogt.
De ziekte treedt meestal op bij een slechte beluchting van het gazon of bij een overbemesting met stikstof aan het eind van de zomer. Je doet er beter aan een kaliumrijke meststof te gebruiken in het najaar. Door regelmatig te maaien en het gras eind september nog eens diep te verticuteren kan je dit probleem veelal voorkomen. Probeer ook te vermijden de besneeuwde grasmat te betreden. Het probleem kan worden bestreden met een fungicide, maar je kunt het beter voorkomen door in september een kali-rijke meststof toe te dienen ipv een stikstofrijke.

Heksenkringen (Agaricus- soorten, Lycoperdon- soorten, Marasmius oreades,...)

In het najaar (nazomer/herfst) kunnen bij vochtig weer in het gras cirkels met bruine paddenstoelen (tot 10 cm groot) verschijnen. Net buiten of binnen die heksenkring groeit het gras extra weelderig. De kringen van weelderig gras zijn dikwijls al te zien alvorens de paddenstoelen te voorschijn komen. Alvorens de paddenstoelen verschijnen ontwikkelen zich onder de grond reeds dichte zwamvlokken die voor buitensporig veel stikstof zorgen. Een deel van het gras sterft af en er ontstaan dode plekken. Het afsterven van het gras binnen de kring is het gevolg van droogte die veroorzaakt wordt door ondergrondse schimmeldraden die het vocht tegen houden, ze vormen als het ware een waterdichte mat. Heksenkringen zijn moeilijk te bestrijden. Je kan de paddenstoelen weghalen om te vermijden dat ze sporen vormen. Aangetaste delen van het gazon maai je best afzonderlijk om nadien het maaisel te verbranden om zo de verspreiding van de schimmel tegen te gaan. Het aangetaste deel moet worden uitgespit tot op een diepte van minstens 30 cm en dat minimaal tot 30 cm buiten de heksenkring. De grond en de zoden moeten worden afgevoerd om nieuwe infecties te vermijden. Na het invoeren van verse teelaarde kan je opnieuw inzaaien.

Zie ook: heksenkringen bestrijden

Rooddraad (Corticium fuciforme)

Rooddraad is een ziekte veroorzaakt door een zwam die ten allen tijde kan voorkomen maar het lastigst is aan het eind van de zomer en in de herfst en dit zeker na een warme droge zomer. Het komt voornamelijk voor bij fijne grassoorten als zwenk- en raaigras. Vooral zijdens de dauw of na regen verschijnen er roze - rosse vlekken van om en bij de 8 cm en op afzonderlijke grassprieten is er een rode- roze geleiachtige groei. Dit zijn hoornachtige vertakte zwammen die bij vochtig weer erg glibberig zijn. Later worden zijn lichtroze tot wit en zeer pluizig. Dit is het moment waarop de infectie zich verspreidt door betreding of door de maaimachine. Rooddraad komt voor bij een slechte beluchting en bij een zwakke conditie van de grasmat, stikstofgebrek is een grote oorzaak. De ziekte doodt het gras niet en verdwijnt al snel als men er de nodige aandacht aan schenkt. Het gazon in het voorjaar en de zomer voeden met stikstofhoudende meststoffen is meestal voldoende om rooddraad te voorkomen en te bestrijden. Onthoud hierbij dat je bij late stikstofbemesting de ontwikkeling van sneeuwschimmel in de hand werkt!  Ook regelmatig beluchten voorkomt dergelijke schimmelaantastingen. Indien de schimmel niet verdwijnt kan het probleem worden bestreden met een fungicide (carbendazim of triadimefon).

Verwelkingsziekte (Pythium- soorten)

Verwelkingsziekte komt meestal voor bij jonge gazons in te vochtige omstandigheden. De aangetaste plekken krijgen een lichte kleur en sterven in het slechtste geval af. Zaailingen lijken gerimpeld en misvormd. Zorg dus voor een goede afvoer van het regenwater. Voorzien eventueel drainage bij dichte gronden die veel water vasthouden en behandel het gazon met fosfaatrijke meststoffen.

Korstmossen en algen (Peltigera canina)

Op plaatsen met een slechte afwatering of waar water met regelmaat op het gazon druppelt kunnen gladde plakken met korstmossen en algen ontstaan. Schaduwrijke plaatsen in combinatie met dichtgeslagen grond door regen of waterdrup zijn hun favoriete standplaats. Overhangende takken, lekkende dakgoten of andere obstakels waarlangs water op het gazon drupt kunnen worden weggehaald. Je ken de mossen en algen wegharken, het gazon verluchten en eventueel bestrooien met zand voor een betere waterafvoer.

Leptosphaeria (Leptosphaeria narmari)

Tegen het einde van de zomer en in de herfst kan deze schimmel de wortels van het gazon aantasten. Dit zorgt ervoor dat de aangetaste stukken het volgende voorjaar niet of nauwelijks zullen groeien en uiteindelijk zullen afsterven. Het gaat om grote plekken tot 50 cm. Deze schimmel is veelal soortspecifiek voor bepaalde soorten kweekgras. Bij grote aantasting dient het gazon opnieuw te worden ingezaaid met resistente rassen.

Gras -sclerotiënrot of dollarspot (Sclerotinia homeocarpa)

Dollarspot wordt veroorzaakt door verschillende schimmels en kan het ganse jaar door voorkomen. Ze wordt vooral zichtbaar in het late voorjaar en de herfst wanneer er veel dauw ligt en waar de grond is ingeklonken. Vooral zwenkgras is gevoelig voor deze ziekte. Het gazon vertoont dode plekken van enkele cm en soms is er in de ochtend een witte schimmelpluis op het gras zichtbaar. Een chemische bestrijding is hier noodzakelijk, sproeien dus met carbendazim of triadimefon. Verder is een goede beluchting en drainage van het gazon noodzakelijk en kan je de schade herstellen met een stikstofrijke meststof.

Vele van deze schimmelziekten kunnen dus worden voorkomen door het gazon tijdig te beluchten en een goede waterafvoer te voorzien. Ook het correcte gebruik van de juiste meststoffen kan wonderen doen in de bestrijding tegen allerlei schimmels die het gazon aantasten.

#3665

Auteur: Thomas Paelinck
Contentmanager - Tuinadvies
http://www.tuinadvies.be/tuin/145930/thomas-p