menu
Tuinadvies

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze algemene levering- en betalingsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven :
- Tuinadvies BVBA : De onderneming met de handelsnaam "Tuinadvies BVBA", gevestigd te Jacques Paryslaan 4c, 9940 Evergem
- De website : De website van Tuinadvies BVBA, en alle onderliggende pagina's, met uitdrukkelijk uitzondering van links.
- Product : Het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen Tuinadvies BVBA en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of dienen te worden, en waarvoor de klant de overeengekomen prijs dient te betalen.
- Klant : Iedere natuurlijke persoon die met Tuinadvies BVBA handelt.

Artikel 2 : Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte, alsmede op iedere overeenkomst tussen Tuinadvies BVBA en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 3: Productprijzen:

De prijzen van de aangeboden producten zijn BTW inbegrepen. Prijzen onder voorbehoud van druk- en zetfouten en eventuele prijsstijgingen.

Artikel 4: Verzendkosten:
De verzendkosten verschillen naargelang het totaalbedrag van de bestelde artikelen en het land van levering. Bij bestellingen vanaf € 40, betaalt u geen verzendkosten naar België en Nederland.

Bestellingen lager dan 40 Bestellingen vanaf 40
499 Gratis

Artikel 5: Leveringstermijn:
Alle producten zijn op voorraad
tenzij anders aangegeven. Het assortiment planten is niet gegarandeerd op voorraad. In geval van stockproblemen ontvangt u hierover een mail en storten we het betaalde bedrag zo snel mogelijk terug. Nadat wij de betaling ontvangen hebben, wordt het pakket onmiddellijk ingepakt. De koerierdienst komt dagelijks alle pakketten ophalen. Als een pakket vertrekt, krijg je een e-mail met een traceringslink zodat je het pakket kan volgen tot bij de levering.
De eerstvolgende werkdag na ophaling worden de pakketten bij het afleveringsadres aangeboden. Als er niemand thuis is laat de koerier een kaartje in de brievenbus achter. Hierop wordt vermeld dat hij is langs geweest en vind je de nodige informatie om een nieuwe levering af te spreken of om het pakket in een afhaalpunt in de buurt af te kunnen halen.
Om een pakket af te leveren heeft de koerier steeds een handtekening nodig van de ontvanger. Hou er dus rekening mee dat je een adres gebruikt waar iemand aanwezig is. Daarom ook zal de koerier nooit een pakket afleveren op een postbusadres.

Tuinadvies BVBA zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren. Echter de op de site genoemde/aangegeven levertermijnen gelden nimmer als fatale termijnen.

Artikel 6: Betalingswijze:

  • iDEAL
  • Visa
  • Mastercard
  • Bancontact / Mister Cash
  • Overboeking (vooraf betalen)
  • Apple Pay
  • Google Pay

Artikel 7: Aanbiedingen, offerten en bestellingen

1. Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden, en het betreffende product door leverancier/producent geleverd kan worden.
2. Afbeeldingen, tekeningen, maten en gewichten van te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website. Afbeeldingen zijn louter illustratief en decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel. Tuinadvies BVBA zal bij de uitvoering van de bestellingen en aflevering van de goederen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen, doch Tuinadvies BVBA is echter niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten daarin, en/of afwijkingen daarin.
3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offerten en/of bestellingen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.
4. De genoemde verzendkosten zijn de verzendkosten voor België, Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk. Verzenden naar andere landen doen we vooralsnog niet wegens te hoge verzendkosten.

Artikel 8: Overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft afgerond, en Tuinadvies BVBA de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gezonden.

Artikel 9: Herroepingrecht

1. Gedurende 30 dagen vanaf datum van ontvangst van het product en/of de producten heeft de klant het recht zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. De klant dient voorafgaand aan retourzending van het product en/of de producten daarvan melding te maken aan Tuinadvies BVBA, via email en tevens te omschrijven om welke product(en) het handelt. Na de melding heeft de klant 14 dagen de tijd om het product daadwerkelijk retour te sturen naar Tuinadvies BVBA, Jacques Paryslaan 4c, 9940 Evergem (België). De klant krijgt binnen de 14 dagen na de melding een terugbetaling van de betreffende producten, afhankelijk van de staat waarin ze door Tuinadvies BVBA worden ontvangen. In het pakket steekt de klant een brief met daarin naam, bestelbonnummer en klantnummer.
2. Indien de klant besluit het product en/of producten terug te sturen, zijn de kosten van het retour zenden voor rekening van de klant, Tuinadvies BVBA behoeft geen rembourszendingen te accepteren.
Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden is voor rekening en verantwoording van de klant.
3. Voorts behoeft Tuinadvies BVBA uitsluitend retourzendingen te accepteren indien het product in een herverkoopbare conditie is:
- compleet
- in originele staat
- zonder gebruikssporen
Indien ter versteviging tape zou worden gebruikt omheen de verpakking dan dient deze tape transparant te zijn. Zo kan het product met de originele verpakking terug in de verkoop. Indien mogelijk wordt de originele verpakking best in een extra doos verpakt of met papier omwikkeld.
4. Opgelet: het herroepingsrecht geldt niet voor producten die op verzoek van de klant op maat zijn gemaakt of samengesteld zoals tuinkassen/tuinserres, producten per strekkende meter, enz.... Het herroepingsrecht geldt eveneens niet voor producten die snel bederven zoals planten, nuttige insecten, enz... of voor tweedekansproducten en producten die bij 'laatste kans' terug te vinden zijn.

Artikel 10: Reclamatie

1. De klant dient bij levering van het product en/of de producten het alsdan geleverde te controleren op zichtbare gebreken, en/of het geleverde met de overeenkomst overeen stemt.
2. Reclamaties over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de factuur dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen 14 werkdagen na levering schriftelijk te geschieden.
3. Alle reclamaties, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde, of, indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

Tuinadvies BVBA is nooit aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde product en/of de geleverde producten.

Artikel 12: Overmacht

1. Tuinadvies BVBA is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting voortvloeiende uit enige overeenkomst als bedoeld in deze voorwaarden, indien Tuinadvies BVBA daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen, waaronder begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien, of onvoorzien, of onvoorzienbaar, waarop Tuinadvies BVBA geen invloed kan uitoefenen, werkstakingen in het bedrijf van Tuinadvies BVBA daaronder begrepen.
2. Indien de overmacht langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst in te roepen.

Artikel 13: Geschillen

1. Alle geschillen, ook die slechts als zodanig door een der partijen wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Tuinadvies BVBA. Tuinadvies BVBA staat evenwel vrij het geschil voor te leggen aan de ingevolge de Wet bevoegde rechter.
2. Op elke overeenkomst tussen Tuinadvies BVBA en de klant is bij uitsluiting van elk ander recht uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Artikel 14: Opgeslagen betalingen

U kan ervoor kiezen om uw betaalgegevens op te slaan bij bepaalde betaalmethodes, wat het plaatsen van toekomstige bestellingen sneller en gemakkelijker maakt. Door het selectievakje bij de betreffende betaalmethode aan te vinken, geeft u toestemming om deze gegevens op te slaan. Deze gegevens worden enkel en alleen door onze betalingspartner Multisafepay opgeslagen. Zo kan u bij een volgende bestelling deze opgeslagen gegevens gebruiken, waardoor het betalingsproces eenvoudiger wordt. In dit geval wordt er contact opgenomen met Multisafepay die uw veilig opgeslagen betaalgegevens gebruikt om de bestelling direct af te ronden. Om uw opgeslagen kaartgegevens te verwijderen, kunt u inloggen, naar de contactgegevens gaan in de rechterbovenhoek en onderaan de pagina de gewenste kaart selecteren om te verwijderen.

Artikel 15: Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

We gebruiken ‘First party cookies’, technische cookies die gebruikt worden door onze site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren.

We gebruiken ‘Third party cookies’, afkomstig van aanwezige marketing of advertentieplug-ins zoals Google Analytics, Criteo en Tradetracker.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Indien u het gebruik van cookies uitschakelt of de cookies wist in uw browser, kunnen wij u geen correcte werking van de website garanderen.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Terug naar boven icoon