Geprint vanhttps://www.tuinadvies.nl/artikels/vijverfolie

menu
Tuinadvies

https://www.tuinadvies.nl   /    woensdag 21 oktober 2020

Vijver aanleg: Dichtingsmaterialen voor de aanleg van vijvers

Deel 2: Vijver in polyester

Technische kenmerken
Tuinvijvers uit polyester zijn door hun onderling zorgvuldige afstemming optimale bouwstukken en bekledingen met glasvezelkunststof een sterk bouwelement.. De deklaag en lamineerharsen zijn alle op dezelfde manier chemisch belastbaar.

 

1. Lamineerharsen

 
 • zijn door hun gerichte formuleringen in het bijzonder door doe-het-zelvers en industriële verwerkers eenvoudig en succesvol te gebruiken. Er werd bijzondere aandacht besteed aan het goede impregnatievermogen van de lamineerharsen en een goede ontluchtbaarheid bij de deklagen.
   
 • zijn door toevoeging van polyesterpigmenten in verschillende tinten te verven. Ze kunnen bovendien (na schuren) met andere lakken bedekt worden.
   
 • geven gemakkelijk schoon te maken en te onder houden oppervlakken.

Een uit polyester en glasmat gebouwde tuinvijver garandeert u naar de huidige stand van de techniek de hoogste kwaliteit en levensduurte. Die eenmalige, tamelijk dure investering zal u na enkele jaren aan tonen dat u, op lange termijn gezien, voor de gunstigste kostprijs gekozen hebt.Viskwekers en tuinarchitecten stellen reeds tientallen jaren hun vertrouwen in producten vervaardigt uit polyester, en hebben nu nog, zoals b!ijkt bij de voorjaarsschoonmaak, onberispelijke vijvers en bekkens. Deze onverslijtbare bouwmethode is zelfs bestand tegen het onstuimige spelen van kinderen. Wat vorm en maat betreft kan de bouwer grenzeloos zijn fantasie laten spelen.

De korte beschrijving hierover toont u hoe eenvoudig de uitvoering is.

 

 

2. Kuil graven.

 

Dit kan met twee man in enkele uren worden gerealiseerd. De graszoden worden voor een gedeelte opnieuw gebruikt zodat ze ter plaatse opzij gelegd worden. De vereiste toe - en afvoerleidingen (indien gewenst) dienen nu als eerst te worden aangelegd zodat de hoogte van de waterspiegel bepaald kan word en eventuele bladeren in het opvangzeef van de overloop kunnen stromen.

3. Zo gaat U te werk

 
 1. Bepalen van model en afmeting. Iedere variatie is mogelijk. Ook meerdere vijvers bijvoorbeeld met elkaar verbonden door buizen of kleine kanalen kunnen. Deze bouwmethode kan probleemloos worden gebouwd.
   
 2. De voorbereiding van de ondergrond voor de bekleding met polyesterhars en glasmatten.

Er bestaan 5 methodes

Voor de voorbereiding respectievelijk onderbouw zijn er die al reeds vele jaren hun kwaliteit hebben bewezen. Voor de goede orde tonen we ze u alle vijf. In dit stadium dient u te beslissen of u verticale, licht hellende of sterk hellende wanden wenst. Voor verticale wanden raad ik u aan bouwstenen te gebruiken Voor licht hellende wanden adviseer ik u de spanplatenmethode en beton voor ronde vijvers. Ook kan men een bestaande vijver vervaardigt uit beton perfect bekleden met polystyreen. Kiest u voor wanden men hellingshoek van 45°, al naargelang de glooiingsgraad van de bodem, kan gipsjute of bitumenpapier worden gebruikt. De ondergrond moet steeds stevig, droog en compact zijn. De ondergrond moet zo zijn dan bijvoorbeeld de vloeibare hars niet opgezogen wordt of wegsijpelt voor deze hard is.

 • De gips-jute-methode
  De wanden van de grond worden met de schop geëffend. Dan knipt men het juteweefsel in handig verwerkbare stukken ter grote van 0,5-1 m2. In een emmer wordt nu gips en water aangemaakt tot een dunne brij. Daarin drenkt men de jute en vervolgens bedekt men de grond ermee. Op de scheidingslijnen legt men de stukken minstens 5 cm of meer over elkaar heen Met de handen of met een truweel wordt het geheel glad gestreken. Na een dag kan men met de bekleding met polyester en glasmat beginnen.
   
 • De methode met muurstenen
  Allereerst wordt er op de bodem beton gestort. Bij kleine vijvers is een dikte van 5 cm voldoende, bij grote vijvers is dat 8 of 10 cm, en steeds met een bouwstaalmat de bodem versterken. Vervolgens worden de wanden gemetseld. Bij kleine vijvers is een wand van 12 cm voldoende bij een grotere vijver is een wanddikte van 24 cm aangewezen.. Nadien worden de wanden bezet en de scherpe hoeken afgerond, met aan radius van 2 cm of de ronding van een bierflesje. Na voldoende te zijn uitgehard, na ongeveer 28 dagen, kan de polyester er opgezet worden.
   
 • De methode met bitumenpapier
  Men legt het papier tot ongeveer 20-30 cm over de rand van de vijver heen en zet het vast met stenen. De randen worden met Tesacrêpe of Tesafilm afgeplakt. Om bij rondingen kreuken te vermijden, dient men daar kleinere papierstroken aan te brengen. Het is aan te bevelen om eerst de zijwanden en slechts een klein stuk van de bodem te bedekken. Dit oppervlak wordt eerst met polyester + glasmat bekleed. De bodem wordt als laatste behandeld.
   
 • De spaanplaatmethode
  De wanden geven we wegens de tegendruk van de grond een hellingshoek van ongeveer 15°. Er worden fenolharsgeharde spaanplaten gebruikt, die bestand zijn tegen verrotting. Onder de scheidingslijnen legt men een plank die men vastspijkert. De latere bekleding met glasmat en polyesterhars houdt het geheel bij elkaar.
   
 • De methode met cementmortel
  Vroeger bouwde men tuinvijvers alleen uit beton, met als gevolg veel scheuren in het beton.Ook de verf hield het meestal niet lang uit of bleef niet op het beton. Door de bekleding met polyester en glasmat (ook naderhand nog uitvoerbaar) is een dergelijke vijver voor een tiental jaren waterdicht. Polyesterhars is weerbestendig. De glasmatten die erin verwerkt worden, geven zo'n grote versterking, dat bij het ontstaan van scheuren in de betonnen ondergrond de vijver niet gaat lekken. Zoals bij de methode met moorstenen kan ook hier pas na 28 dagen uitharden van de mortel, de bekleding uit polyester en glasmat aangebracht worden.

Welke van deze methodes is de beste ?

Alle 5 bouwmethodes zijn goed en uitvoerbaar. Zelf na 25 jaar zal deze vijver nog goed en sterk zijn. De methode met asfaltpapier is goedkoop, maar meer voor kleine vijvers geschikt( niet te diepe vijvers). Daarna is de gipsjute methode interessant in prijs, maar ook meer voor kleine en niet te diepe vijvers bestemt. Hij die goed met hout kan werken kan deze methode goed benutten, maar zal op de prijs misschien afknappen, zeker als het om een grote en diepe vijver gaat.

Cement en zand zijn tot heden de meest gebruikte methode. Het is in prijs niet duur, ontzettend stevig (de noemer van een bak in een bak, is geen fabel) en kan in alle modellen worden gemaakt. Dit zowel in grootte als diepte.

Polyester kan goed gereinigd worden met zoutzuur en dit met twee delen water verdunt. Deze methode kan gebruikt worden als een vijver al enkele jaren bestaat, en aan een poets- of opknapbeurt toe is. De polyestervijver zal eruit zien als nieuw. De vijver nadien overvloedig spoelen Ook met een hogedrukreiniger is een vijver weer netjes te krijgen

De bekleding met polyester.

De vijver moet schoon, droog en zo glad mogelijk zijn. Een goede verwerkingtemperatuur is tussen de 15 en de 25°C.

Polyesterhars + glasmat kan bij de 5 methoden telkens op dezelfde manier uitgevoerd worden.

A.1: Aanbrengen van de grondlaag

 • Bij stenen of cement is dat voorbeeld G4 of hecht hars (afhankelijk van merk) en wordt door een borstel of velroller aangebracht.
   
 • Bij de andere methodes hoeft dat niet.

A.2: Aanbrengen polyesterlaag

Ongeveer 1-4 uur later kan je beginnen met de polyester-glasvezel. De bekleding(polyester-glasvezel) gebeurt binnen de 4 uur om hechtingsproblemen te vermijden.

B: De glasvezelmatten

De glasvezelmatten worden doordrenkt met de hars. Ze vormen de bewapening van de vloeibare polyesterhars. Voeg ook bij de hars de juiste hoeveelheid verharder toe. Niet meer verharder gebruiken dan je op 20 à 30 minuten kan verwerken.

 • Indien je een rand hebt, begin je hier mee. Breng met een borstel of roller een laag hars aan van 1m² oppervlakte. Neem onmiddellijk een stuk glasmat en druk deze in het natte oppervlak. Breng opnieuw hars aan met een borstel-roller. Zorg dat alle luchtbellen er uit zijn en doe dit met de metalen schijvenrol.
   
 • Vervolgens bedekt men de zijvlakken. Deze steeds laten uitharden (uitdrogen), om wegglijden van tweede en derde laag te voorkomen.
   
 • De bodem is het laatste en wordt nat op nat bedekt. Dit wil zeggen dat het niet nodig is de volgende laag pas na het uitdrogen van de vorige laag te plaatsen.

Deze werkwijze zal twee- tot driemaal moeten herhaald worden. Het aantal lagen dat het meest wordt toegepast zijn twee lagen, maar indien gewenst, is een derde laag geen overbodige luxe. De lagen worden opeenvolgend aangebracht.

Na dat de polyester volledig is uitgehard (12 uur), kan men de eventuele oneffenheden wegwerken met fijn schuurpapier. Het schuurpapier mag een korrel hebben van 100.

Nu is het de beurt aan de verzegeling van de vijver. Dit gebeurt met de Topcoat, een soort van verf die kleurloos is, maar waar meestal een kleurpigment aan wordt toegevoegd. Dit kleurpigment is meestal zwart, blauw, groen of eender andere kleur. Na twee uur kan een tweede laag aangebracht worden. Zo, nu is uw vijver klaar.

Laat hem goed uitharden en drogen en dit gedurende een tweetal weken.

4. Nuttige Tips.

 
 • Laat uw vijver lang genoeg uitharden;
   
 • De minimum temperatuur mag niet lager zijn dan 15°C;
   
 • Reinig uw materialen met aceton;
   
 • Probeer met twee man te werken, zo is de polyester sneller opgewerkt.
#208

Auteur: Eric Buedts