Geprint vanhttps://www.tuinadvies.nl/artikels/rietveld_in_de_vijver_indijken

menu
Tuinadvies

https://www.tuinadvies.nl   /    maandag 24 januari 2022

Het rietveld in de vijver indijken

riet als rietfilter

Riet is een plant die vaak bij plassen en sloten voorkomt. Vaak wordt het bewust gebruikt bij sier- of visvijvers omdat het een goede filterende werking heeft. Riet heeft echter de neiging om nogal goed door te groeien en af en toe moet dit wel even gesnoeid.
Het gebruik van riet in de vijver (rietfilter), zorgt ervoor dat de waterkwaliteit beter wordt. Het riet werkt namelijk op verschillende punten zoals:

  • Tegehouden van vuil zoals afgestorven plantenresten, zweefalgen, bodemvuil dat omgewoeld wordt door vissen.
  • Verminderen van het nitraat in de vijver. Afvalstoffen zoals uitwerpselen van vissen en afgestorven plantenresten zijn de oorzaak van verhoogde concentraties ammonium (NH4), nitriet (NO2) en nitraat (NO3). De rietplanten zullen het nitraat wegfilteren.
  • Tegenhouden van zonlicht, waardoor het water minder zon krijgt en water langer zijn zuursthof vasthoudt en minder snel groen wordt.
  • Riet zorgt er ook voor een diversiteit aan insecten en kleine vogels zich kunnen schuilhouden in en rond de vijver.

wortels van rietRiet behoort tot siergrassen, maar is een sterke groeier.

Ze verspreidt zich door middel van zaden, maar lokaal kruipt deze verder door de sterke wortelstokken. De wortelstokken starten met sterke en puntige uitlopers die bij gebrek aan plaats zonder problemen door de vijverfolie heen kunnen prikken.

In vele gevallen valt het waterverlies niet direct op, omdat de folie stevig rond de wortel is gespannen. Eenmaal de wortel afsterft, of het riet deels verwijderd, kan er meer water door de folie en zakt het vijverpeil sneller.

Riet is een goede plant om de vijver mee aan te vullen, maar de groei moet wel gecontroleerd worden.

Hoe verwijder of voorkom je een overvloed aan riet in een natuurlijk vijver?

Wanneer riet in de volle grond staat in of rond een natuurlijke vijver, dan wordt verwijdering een zeer moeilijke klus. In principe kan je het riet met een chemisch bestrijdingsmiddel te lijf gaan, maar in combinatie met een vijver is dat absoluut afgeraden. Sproeistoffen zijn niet welkom bij de vijver. Dus rest er nog de manuele verwijdering. Omdat riet een groot en diep wortelstel is de gemakkelijkste manier uitgraven (al dan niet met een graafmachine).

riet verwijderen in natuurlijke vijverWanneer graven niet kan, bindt dan alle rietstengels samen om dan de hele plant uit de grond te trekken. Op die manier heb je de minste kans dat het riet breekt. Het uittrekken zal wellicht machinaal moeten gebeuren. Met de hand zal je te weinig kracht kunnen zetten.

Tegengaan van de verspreiding kan door het riet voor de winter te maaien. Daardoor zijn de pluimen met zaden ook direct weg. Echter het jonge riet zal in het voorjaar gemakkelijker wel kunnen uitschieten.

Riet houdt van slib. Probeer dan ook de sliblaag te beperken door de vijver af en toe te baggeren.

Staat het riet zelf in het water, dan kan je dat in het groeiseizoen meermaals gaan maaien onder het waterniveau. De holle pijpen van het riet zullen vollopen met water en daardoor afsterven. De plant zal hierdoor verzwakken en uiteindelijk afsterven.
Staat het riet naast het water dan is veelvuldig maaien ook geschikt om de plant te verzwakken, al verzwakt het onder water wat sneller.

Hoe hou je riet in toom in een kunstmatige vijver?

riet verwijderen in siervijverPlant het riet in bakken die sterk zijn. Gewone plastic vijvermandjes zullen binnen de kortste keren volledig gaan openbarsten en scheuren. De wortels groeien er los doorheen, over en rond . Na verloop van tijd zie je helemaal geen mandje meer en is er enkel nog 1 wortelkluit. Een stevige ijzeren mand zorgt ervoor dat de wortels er wel doorheen kunnen, maar de structuur van het mandje blijft behouden. Op regelmatige basis de uitstekende wortels afsnijden met een scherp mens volstaat in vele gevallen.

Eenmaal het riet groter wordt en meer wind vangt kantelen vijvermandjes vaak. De vijvermand kan verzwaard worden met zware stenen, of kies voor een piramide-model zodat de voet een brede steun heeft op de bodem.  Of maak de mand onder water ergens vast.

Het riet kan ook in een aparte bak gezet worden, waarover het water circuleert. Die bak kan gemaakt worden uit beton of stevige polyester. Aanzie deze bak als een stukje extra vijver of filter, zodat je het water ook kunt omleiden wanneer er onderhoudswerken gebeuren.

De minder goede kanten van riet

Riet is zoals reeds aangehaald een goed zuiverende plant en er is wereldwijd heel wat onderzoek rond gebeurd. Er zijn echter ook belangrijke nadelen aan riet:

Riet groeit in ons klimaat enkel tijdens het warme jaargetijde. De actieve vegetatieve periode is kort (veel korter dan van gele lis bijvoorbeeld). Dat betekent dat riet dus nauwelijks zuivert in winter en tussenseizoenen.

Riet is een erg agressief gewas dat op veel verschillende dieptes kan groeien en daardoor moeilijk te controleren is. Riet heeft de neiging om andere planten te overwoekeren.

De rietplanten kunnen tot zes meter hoog worden. De bladeren zijn scherp en snijden door de huid. Ze worden aak aangetast door bladluizen.

Degelijke vijverfolies zijn bestand tegen worteldoorgroei maar dat betekent nog niet dat ze ook bestand zijn tegen puntige wortelstokken (rhizomen) zoals die van bamboe en riet. Deze puntige wortelstokken kunnen de folie immers uitrekken waardoor de dikte ervan op die plaats verminderd (bij 800% uitrekken is een 1 mm folie nog 0,125 mm dik en wordt geperforeerd door de rhizoompunt). Het is dus belangrijk deze planten te mijden in folievijvers. Opgelet: riet komt soms spontaan in de vijver of het moeras groeien (bijv. uit zaad aangebracht door de wind of dieren) en moet dan verwijderd worden indien als ongewenst beschouwd.

#4508

Auteur: Karel
Redactie Tuinadvies