Geprint vanhttps://www.tuinadvies.nl/artikels/resultaten_vogeltelling_2016

menu
Tuinadvies

https://www.tuinadvies.nl   /    zaterdag 16 januari 2021

Resultaten vogeltelling 2016

In de aanloop naar de tuinvogeltelling was er nog geen teken van winter geweest. Pas in de week van Het Grote Vogelweekend kwam de eerste winterprik. Warm weer… altijd welkom denk je dan. Dat is niet altijd waar. Door het boterzachte weer lag het aantal tuinvogels dat op vetbollen en nootjes afkwam lager.

Tuinvogels kijken is erg populair geworden. Veel onder jullie kroonden zich tot volleerde tuinvogelliefhebbers. Helaas neemt het aantal tuinvogels de laatste jaren geleidelijk aan af (lees p. 5). Toch kunnen we samen voor sommige soorten het tij misschien nog keren door nog beter en gerichter te voederen. Zo weten de vogels vooraf waar ze terecht kunnen wanneer die winterprik hun natuurlijke voedselbronnen onder een dik sneeuwtapijt begraaft. De tips op de website kunnen je helpen om vogels te voederen en om hen toch de nodige rust en veiligheid te bieden tegen verstoring of tegen al te ijverige huiskatten. Vergeet bv. niet om vetbollen na de koudeperiode weg te nemen en het voederen van deegwaren te beperken. Pinda’s en zaden mag je het hele jaar door blijven voederen.

Op 16 en 17 januari 2016 registreerden 15.696 tellers in 11.056 tuinen in totaal 308.429 tuinvogels. Geen nieuw record voor Het Grote Vogelweekend maar toch een erg mooi resultaat!

Zoals uit de voorlopige resultaten al bleek, heeft de zachte winter voor verschuivingen gezorgd in de resultaten. Voor het eerst sinds 2011 is niet de vink, maar de huismus de meest getelde vogel in de Vlaamse tuinen. Op twee staat de vink en de koolmees sluit de top 3. 

Top 10 voor Vlaanderen:

De top 10 geeft de rangschikking weer van de 10 meest
getelde soorten. Dat betekent niet dat deze soorten het
meest verspreid waren, vaak zijn het hier de soorten die in
groepsverband leven, die de top halen.

  1. Huismus 42.556
  2. Koolmees 39.352
  3. Vink 38.553
  4. Merel 30.651
  5. Pimpelmees 30.307
  6. Kauw 28.806
  7. Houtduif 24.110
  8. Turkse tortel 23.916
  9. Ekster 15.858
  10. Spreeuw 13.522 .

Door het lagere aantal tellers liggen ook de tellingen per soort lager, dat is normaal. Toch namen de aantallen vogels ook procentueel af. Het aantal getelde tuinen nam af met 25% terwijl het aantal getelde vogels daalde met 35%. Ook vorig jaar zakte het aantal vogels procentueel al met 10%. Een zorgwekkende trend die we snel de andere richting willen zien opgaan. En dat geldt vooral voor onze standvogels. Daaraan zullen we volgend jaar zeker extra aandacht besteden.

De huismus mag dan wel winnaar zijn, ze zit in slechts 52% van de tuinen, alweer een percentje minder dan vorig jaar. Zonder twijfel zitten sommige soorten er veel meer dan de telling aangeeft. De kans is groot dat er bv. veel meer koolmezen in je tuin komen dan je vermoedt. Ze hebben een dichte spreiding, zijn sociaal en niet bang voor mensen maar ook in de bossen zijn ze algemeen. Dit zou wel 2015 1 Huismus 52.376 2. Koolmees 50.533 3 Vink 50.281 4 Merel 41.113 5 Kauw 35.506 6 Houtduif 32.698 7 Turkse tortel 32.288 8 Pimpelmees 30.507 9 Ekster 21.212 10 Spreeuw 19.897 Het Grote Vogelweekend eens de meest algemene vogel in Vlaanderen kunnen zijn. En niet de huismus zoals de top 3 van de meest getelde tuinvogelsoorten doet vermoeden. Om te weten welke vogel de meest algemene is in Vlaanderen hebben we echter een heel ander onderzoek nodig. Met de Tuinvogeltelling brengen we alleen de aantallen en trends van onze tuinvogels in kaart.

 

#5043

Bron: Natuurpunt