Geprint vanhttps://www.tuinadvies.nl/artikels/een_nieuw_gazon_aanleggen

menu
Tuinadvies

https://www.tuinadvies.nl   /    vrijdag 27 januari 2023

Een nieuw gazon aanleggen

Een mooi gazon

Voorbereiding van het terrein

Nadat je de oude graszoden hebt verwijderd kan je kiezen voor twee mogelijkheden. Het nieuw gazon kan worden ingezaaid of je maakt gebruik van kant en klare grasmatten. Beide mogelijkheden vragen min of meer eenzelfde voorbereiding, enkel het eindresultaat verschilt op korte termijn.

Bij een degelijke bodemkwaliteit volstaat het om enkel de toplaag los te maken en een kleine dosis organische messtof in te werken. Is de kwaliteit van de bodem eerder pover dan dient te grond tot op een diepte van 30 cm te worden gefreesd waarbij je een laag compost of een bodemverbeteraar inwerkt. Bij deze diepe bewerking is het noodzakelijk om het terrein enkele weken te laten rusten na het frezen zodoende dat de bewerkte grond terug naar het oude niveau kan zakken. Schoffel intussen zoveel mogelijk opkomend onkruid weg.

Na het bewerken van de grond moet deze worden vrijgemaakt van steenpuin, wortels en eventuele schadelijke insecten. Engerlingen en emelten zijn een veel voorkomend probleem en kunnen een aanzienlijke schade aanrichten aan het gazon. Deze larven voeden zich namelijk met de wortels van het gazon. Wanneer je de diertjes ziet opduiken bij het weghalen van de oude zode kan je een doeltreffend product inwerken alvorens te gaan zaaien of alvorens de nieuwe grasmatten aan te leggen. Het product dient goed te worden ingewaterd alvorens verder te gaan met de werken. Een opvolging voor dit probleem is vereist gezien de buurman waarschijnlijk tegen hetzelfde probleem vecht.

Zaait je het gazon, of gebruik je grasmatten? Voor beide methoden dient het terrein mooi effen te liggen. Dit bekom je door met een kritisch oog verschillende keren zeer fijn te harken.
De omgeving bepaald in welke mate je nieuw gazon een biljarttafel of eerder een glooiend terrein wordt.

Zaaien of leggen

Gazon zaaien


Aan de slag met graszaad

Het inzaaien kan zowel manueel als met de zaaiwagen gebeuren, hanteer in beide gevallen 2 kg graszaad per 100m². Het zaaien doe je best in twee richtingen, haaks op elkaar. Alvorens het zaaien aan te vatten kan je de grond licht bevochtigen. Na het zaaien dient het graszaad licht te worden ingewerkt en nadien kan je het terrein stevig aanrollen. Bewateren mag maar hoeft niet, maar let erop dat eenmaal je start moet je blijven bewateren tot het gras stevig begint te kiemen.
Bij een hoogte van 6 tot 8 cm kan je het gazon een eerste maal maaien op een hoge stand. Het kiemend onkruid krijgt hierbij een eerste slag en zal na enkele maaibeurten achterblijven.

Gazon zaaien

Gebruik van grasmatten

Grasmatten zijn kant en klaar gekweekte zoden op een dunne kleilaag. Je hebt een instant en onkruidvrij resultaat. Het is een heus karwei om het gazon aan te leggen en de matten worden best de dag zelf verwerkt. Zorg voor de nodige hulp en tijd alvorens te starten. Goede kwaliteitsmatten worden vochtig geleverd en je stockeert ze het best in de schaduw om dit tijdens de werken zo te houden. Alvorens ze te plaatsen is het voldoende om de grond licht te bevochtigen.

oogsten van graszoden
Oogsten van graszoden wordt machinaal gedaan op perfect onderhouden kweekgazons

De matten worden zodanig uitgerold zodat de voegen verspringen. Verder is het noodzakelijk de matten goed te laten aansluiten zonder ze te laten overlappen. Het is belangrijk de gazonranden goed aan te vullen zodat deze niet uitdrogen. Voor het versnijden van de matten gebruik je best een scherp breekmes.

Na afloop die je het nieuwe gazon stevig te bewateren. Nadien bewater je 2 à 3 maal per week naargelang de weersomstandigheden, de zode moet vochtig blijven.  Dit doe je best door een glas (25cl) in het midden van het gazon te plaatsen waarna je de matten gelijkmatig besproeid tot het glas halfvol is.
Na een week kan je het nieuwe gazon voorzichtig maaien op een hoge stand nadat je hebt gecontroleerd of de zode reeds vastligt. Na drie tot vier weken kan je het gazon actief in gebruik nemen. De bewatering kan worden verminderd om het gras tot een diepere beworteling te dwingen, een eerste bemesting kan worden aangebracht.

Terug naar boven icoon