menu
Tuinadvies

https://www.tuinadvies.nl   /    zondag 16 juni 2024

Wat met engerlingen en emelten in het gazon?

In de aarde onder ons gazon wemelt er een wereld van verschillende organismen die een rol spelen in het verteren van organisch materiaal. De meest bekende organismen zijn de regenwormen die heel nuttig zijn en ervoor zorgen dat ons gazon goed belucht blijft. Er zijn echter een aantal soorten die minder welkom zijn en schade kunnen aanrichten. 

Emelten

Emelten zijn één van die organismen die we liever niet in ons gazon hebben. Het zijn grijsbruine larven van ongeveer 4 cm lang en hebben een cilindervormig lichaam. De larven zijn afkomstig van de langpootmug uit het geslacht Tipula. De meest schadelijke soorten zijn Tipula oleracea en Tipula paludosa. 

De koollangpootmug of Tipula oleracea heeft twee generaties, één van april tot juni en een tweede generatie van augustus tot oktober. In de avond vormen er zich dan kleine zwermen die vlak boven de grond vliegen. Losse, vochtige grond in weilanden en tuinen zijn perfect voor de  afzetting van hun eitjes. Eén vrouwtje kan tot wel 1200 eieren leggen die zich ontwikkelen tot larven en voor een ware plaag kunnen zorgen. Per vierkante meter kunnen tot wel 400 larven of emelten voorkomen. Ze voeden zich met organisch materiaal, de tere wortels van het gras maar ook met de bovengrondse plantendelen. De tweede generatie zal onder de grond overwinteren.

  Emelten in het gazon

De weidelangpootmug of Tipula paludosa heeft slechts één generatie per jaar en vliegt in augustus en september. Het gazon is de plek bij uitstek om haar eitjes af te zetten. De grijze larven die uitkomen in de herfst overwinteren in de bodem. Vooral in april en mei kunnen ze veel schade aan het gazon aanrichten. 

Emelten leven in de bovenste 2 tot 3 cm onder het gazon van waaruit ze ’s nachts half uit de grond stekend aan de planten eten. Bij regenweer kunnen ze zich ook boven de grond verplaatsen om op zoek te gaan naar voedsel. Ze zijn niet vorstgevoelig. 

Engerlingen

Ook engerlingen kunnen schade aanrichten aan het gazon. Het zijn de larven van de familie van de bladsprietkevers zoals de meikever, junikever, sallandkever, mestkever en rozenkever. De larven hebben een kenmerkend gekromd lichaam met een zakvormig verdikt achterlijf en komen na een zestal weken uit het ei gekropen. De kleur van het lichaam is meestal geelwit met een oranjebruine kop. Het aantal jaren dat de larve onder de grond blijft is afhankelijk van de soort en het klimaat. In tegenstelling tot emelten komen engerlingen nooit boven de grond. Hoe kouder het is, hoe dieper ze in de grond kruipen. 

De eerste weken voeden de larven zich met organisch materiaal maar daarna schakelen ze over op de haarwortels van het gras om tenslotte alle plantenwortels op te eten. Ze kunnen een ware ravage aanrichten. 


Opsporing van larven 

Eerste tekenen van engerlingen in het gazon zijn kleine gele vlekjes. Wil je zeker zijn dat het hier zeker om engerlingen gaat, maak dan op de plek waar het gras geel kleurt, een klein stukje gazon open. Zo kan je kijken als er in de bodem eronder eitjes of larven aanwezig zijn. 

Om emelten op te sporen kan je het gazon afdekken met zwarte plastiek folie. Dit doe je best bij regenweer als de larven naar boven komen op zoek naar voedsel. Door de donkere plastiek zullen ze op het gras blijven liggen. 

Schade aan gazon

Bestrijden van emelten en engerlingen

Tegen de rozenkever en de sallandkever kunnen er  insectenparasiterende aaltjes namelijk Heterorhabditis bacteriophora ingezet worden. Dit is een biologische manier van bestrijding waarbij de aaltjes op zoek zullen gaan naar de larven van deze kevers. De aaltjes dringen in de larven en scheiden er vervolgens bacteriën af die uiteindelijk fataal zullen zijn voor de larven. Deze behandeling kan best vanaf half juli tot september worden toegepast. De bodemtemperatuur mag ook niet lager zijn dan 12°C. Beregening voor en na de behandeling vergroot de overlevingskansen van de aaltjes en zal dus een beter resultaat geven. 

Tegen emelten helpen de insectenparasiterende aaltjes of nematoden Steinernema. Dit zijn net zoals de aaltjes voor de engerlingen, parasitaire diertjes die de emelten zullen binnendringen en daar een bacterie zullen afscheiden. 

Een andere methode met een snelle werking is het gazon of de moestuin behandelen met . Deze korrels kunnen gebruikt worden bij de bestrijding van zowel engerlingen als emelten. 

 

#5193Inge

Auteur: Inge
Redactie Tuinadvies

Terug naar boven icoon