Geprint vanhttps://www.tuinadvies.nl/artikels/een_nieuw_perspectief_piet_oudolf

menu
Tuinadvies

https://www.tuinadvies.nl   /    vrijdag 5 maart 2021

Plannen en planten, een nieuw perspectief!

De stijl van beplanten die in dit boek is geschetst, is volkomen anders dan alles wat eraan vooraf is gegaan. Maar hoe anders? En wat betekenen deze verschillen voor de toekomstige ontwikkeling van het ontwerpen van beplantingen.

piet oudolf tuinboeken - plannen en planten

In dit boek wil ik het werk van Piet Oudolf en andere vaklieden met een vergelijkbare benadering in de context van het ontwerpen van beplantingen bekijken als een vak dat zich voortdurend ontwikkelt en vooruitgang boekt. Ik wil dit vak in een breder verband plaatsen, namelijk in dat van onze voortdurende dialoog met de natuur en de toekomst van de groene ruimte die we vormgeven in onze steden en tuinen.

Het ontwerpen van beplantingen is verschoven van een gevoel van absolute controle over de natuur naar een dialoog met de natuur - zij het niet met een totale spontaniteit, maar althans met de schijn van spontaniteit. De exacte plaats van de planten is in het werk van Piet soms net zo belangrijk voor het effect als in een meer traditionele beplanting. Het is geen nieuw idee om planten spontaan hun gang te laten gaan, want dit was al onderdeel van eerdere tradities. In de twintigste eeuw waren er al bewegingen die experimenteerden met spontaniteit in de tuin. Willy Lange (1864 - 1941) bevorderde in Duitsland natuurlijke beplanting door het gebruik van inheemse soorten. De Engelse stijl van de cottage tuin idealiseerde de tuinen van de cottagers of landarbeiders. Margery Fish (1892 - 1969) had veel invloed met haar ideeën over het bedekken van de bodem met een aaneengesloten beplanting waarin de planten zich mochten verspreiden en zichzelf uitzaaien.

Verrijkte natuur

Een beplantingsstijl die de nadruk legt op vegetatie - een plantengemeenschap in plaats van het neerzetten van individuele planten - is er duidelijk op gericht een kunstmatig ecosysteem te creëren. Voor sommigen is dit hoogst verwarrend, omdat nog steeds het idee heerst dat alleen de natuur dit kan doen.

Het probleem is onze houding ten opzichte van natuurlijke systemen en de geschiedenis van de ecologie. Hier wil ik graag bekijken hoe de door ons voorgestelde nieuwe beplantingssystemen in een breder geheel passen met betrekking tot onze relatie met onze natuurlijke omgeving en de aard van de kwaliteit van onze wereld.
We zijn er aan gewend geraakt de wereld als ongerept te beschouwen, afgescheiden van van menselijke activteit en in harmonieus evenwicht. We weten nu dat de door ons harmonieus veronderstelde ecosystemen dat allesbehalve zijn. Als we naar een natuurlijke begroeiing kijken, zien we slechts een momentopname en we zijn geneigd te denken dat die situatie eeuwig en altijd zo blijft. Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek moeten we nu accepteren dat veel waarvan we denken dat natuurlijk is, vaak onderhevig is aan een natuurlijk veranderingsproces. Bovendien heeft de mens veel invloed uitgeoefend; onze verre voorvaderen hebben, zelfs voordat er landbouw bedreven werd, een enorme invloed gehad op veel natuurlijke systemen. In de loop van duizenden jaren zorgden zij ervoor dat grotere dieren massaal uitstierven en dat gigantische veranderingen van ecosystemen plaatsvonden, voornamelijk door het gebruik van vuur.

De tuinen van Piet Oudolf zijn indrukwekkend om te zien, maar niet gemakkelijk te definiëren. Ze ogen rustig, maar bevatten veel verrassingen. Ze lijken simpel, maar vereisen kennis om ze te kunnen aanleggen, en ze ogen intiem, maar zijn een onderdeel van het omringende landschap. Oudolfs visionaire manier van werken heeft het werk van tuin- en landschapsontwerpers ingrijpend beïnvloed. Zijn geraffineerde manier van beplanten is gebaseerd op jarenlange ervaring en uitgebreide kennis van de levenscyclus van planten. Aan de hand van de originele beplantingsplannen van zijn meest prestigieuze projecten legt Oudolf samen met Noel Kingsbury uit hoe hij te werk gaat en hoe zijn technieken zijn toe te passen in zowel bescheiden privétuinen als grootschalige projecten.

Bron: Uit het tuinboek: Plannen en planten, een nieuw perpsectief!

#5559

Bron: Lannoo Uitgeverij