menu
Tuinadvies

https://www.tuinadvies.nl   /    zaterdag 25 mei 2024

Tips bij de aanleg van een zwemvijver

aanleg van een zwemvijver

Een zwemvijver is een extra sfeer in de tuin. Want een duik in een kristalhelder water in de eigen tuin, dat spreekt toch vele aan, nietwaar?
Bij de aanleg van een zwemvijver moet op voorhand eerst goed nagedacht worden waar de zwemvijver wordt gelegd en hoe wat de meest geschikte afmeting en methode is voor de aanleg.
Eerst en vooral moet er bekeken worden of er voldoende plaats beschikbaar is voor de aanleg van de zwemvijver. Zwemmen in een vijver die minder dan 3 meter breed is, is af te raden. Je wilt per slot van rekening niet steeds met de handen of voeten tegen de zijkanten aan tikken. Vandaar dat een onbeschreven minimumbreedte van een zwemvijver ingesteld is op 3,5 meter.
Wat de lengte betreft kan men stellen dat bij een lengte van 8 meter voor het ‘zwemgedeelte’ er al genoeg plaats is om te beginnen zwemmen. Erg lang is dat niet, maar deze afmeting is ook een minimumlengte van een zwemvijver.

Een ecologische zwemvijver wordt gezuiverd door middel van planten en aërobe bacteriën, de planten spelen een belangrijke rol bij de bestrijding van algen en het stabiel houden van waterwaardes. Sommige zwemvijvers worden aangelegd zonder deze plantenfilter, dan is er wel een absolute noodzaak naar een alternatieve manier van filteren. Er wordt dan een mechanisch filter gebouwd die voldoende groot is om de totale watercapaciteit schoon te houden. Groen water wordt gezuiverd door middel van UV-lampen, die ook wel gekend zijn zoals bij koi-vijvers.
De meeste zwemvijvers hebben een oppervlakte van 60 tot 150 vierkante meter. Bij ecologische zwemvijvers moet er echter nog een tamelijk deel van die oppervlakte gebruikt worden voor moeraszone of vegetatiezone van de zwemvijver.
Een minimum gedeelte van een kwart van de totale oppervlakte dient als vegetatiegordel, bij voorkeur wordt meestal iets meer genomen, afhankelijk van de beschikbare oppervlakte zodat dit niet ten koste gaat van de beschikbare zwemruimte van de zwemvijver.

zwemvijver aanleggen

Plaatsing van zwemvijver

De meest geschikte plaats van de zwemvijver moet bekeken worden volgens de beschikbare plaats in de tuin. Het ideale is natuurlijk dicht bij huis. Dit alleen al naar praktische overwegingen toe. Bij iets kouder weer hoeft u niet zo ver te lopen van en naar de woning wanneer u enkele baantjes wenst te zwemmen. Daarnaast is de zwemvijver een visueel mooi element waar u vanuit de woning zicht op kunt hebben. Zelfs in de winter kan het beeld van een bevroren zwemvijver bijzonder mooi en betoverend zijn.
Daarnaast plaatst men de zwemvijver het liefst op een plaats waar de zon het water goed kan opwarmen, dit in tegenstelling tot ondiepe vijvers waar de zon het liefst wordt gemeden (omwille van die opwarming). Ook voor de grootste opwarming wordt een zwarte EPDM-folie het meest gebruikt, bij gewone zwembaden wordt meestal een lichtblauwe of groene tint gebruikt.


Vissen zijn een taboe in zwemvijvers, althans wanneer deze te veel voorkomen in de zwemvijver. Bacteriën gaan de afvalstoffen uit de vijver zoals plantenresten, afgewaaide bladeren en dode organismen gaan omzetten omzetten van het giftige ammoniak naar nitriet, die op zijn beurt door andere aërobe bacteriën omgezet worden naar fosfaten en nitraten die niet zo giftig meer zijn. Planten (en daarom is het belangrijk om een groot deel te voorzien van vegetatie) hebben fosfaten en nitraten nodig om goed te kunnen groeien. De planten zorgen dus voor de laatste stap van de chemische zuivering van het water. Vissen produceren echter veel afvalstoffen, waardoor het evenwicht verstoort kan worden.
Bovendien is het voor vissen ook niet ideaal (we denken hier vooral aan koivissen). Zwemmen tussen de kois zal uiteindelijk toch maar leiden tot stress en sterfte bij de vissen. Stop de kois in een koivijver en zwem in de zwemvijver, maar maak geen zeker combinatie van beide.
Dat maakt niet uit dat er geen enkel visje mag zwemmen zoals goudvoorns of windes die de vijver zullen vrijhouden van waterinsecten zoals muggenlarven. Bedenk wel hoe meer vissen, hoe zwaarder het filter op de proef zal gesteld worden.

aanleggen zwemvijver

Ziektekiemen in het water

Een veel voorkomend fabeltje is dat een zwemvijver is dat er meer kans is om ziek te worden in een zwemvijver, dan bij een chemisch behandeld zwembad (met bijvoorbeeld chloor). De besmettingskansen zoals botulisme, salmonella of legionella is niet groter dan een ander zwembad. Omdat er zo’n massa nuttige bacteriën voorkomen in de zwemvijver krijgen deze ziektekiemen geen kans om uit te groeien tot een gevaar voor de mens.

#3122
Terug naar boven icoon