menu
Tuinadvies

https://www.tuinadvies.nl   /    maandag 27 mei 2024

Vogel in de kijker: de veldleeuwerik

Hoewel het een vogel is die de zomer inluidt zet ik deze leuke zangvogel toch even in de spotlights omdat het nu eenmaal niet zo goed met hem gaat. De veldleeuwerik is één van de vogelsoorten die de landbouw en de natuurverenigingen in ons land nauwer bij elkaar brengt om als het even kan...samen te vechten voor zijn voortbestaan.

Door de eentonigheid van ons landschap, de intensivering van de landbouw en dus het verdwijnen van ruwe struwelen puur natuur gaat het aantal veldleeuweriken jaar na jaar fors achteruit.

de veldleeuwerik (Alauda arvensis)

De veldleeuwerik is een opmerkelijke trekvogel van zo'n 18 centimeter die je nagenoeg onmiddellijk herkent aan zijn hoog opklimmende fladderende zangvlucht. Boven de zomerse graanvelden stijgt de veldleeuwerik al zingend op om op het einde van zijn lied terug naar de akker af te dalen. Deze zangvlucht kan maar liefst tot op een hoogte van100 meter aanhouden.

De pracht van zijn lied en de opvallende manier waarop compenseert het gebrek aan pracht in zijn verenkleed. Het verenkleed van de veldleeuwerik is grijsbruin met gestreepte borst en bovendelen.

Opvallend is de afgeronde kuif op de kop en de witte staartzijden en vleugelranden in de vlucht.


De vogel broedt en bouwt zijn nest in het open cultuurlandschap, akkerlanden zonder bomenrijen of andere kleine landschapselementen genieten zijn voorkeur. Ruigtes, granen en grassen zijn de ideale nestplaatsgewassen.

Helaas wringt daar nu het schoentje...de laatste decennia zijn heel wat van die natuurlijke struwelen samen met hun overvloed aan zaden en insecten voor de snavel van de veldleeuwerik verdwenen zodat de veldleeuwerik – populatie sinds 1970 maar liefst met 95% afnam.

Nestplaats van de veldleeuwerik

De veldleeuwerik voedt zich voornamelijk met een diversiteit aan insecten, larven, regenwormen en verschillende onkruidzaden en natuurlijk wordt ook deze menukaart behoorlijk beperkt bij het verdwijnen van de natuurlijke graslanden en ruigtes.

Natuurverenigingen en de landbouwers slaan de handen in elkaar waar mogelijk door het aanleggen van sterk gevarieerde akkerranden. Dit mengsel van grassoorten en verschillende kruiden wordt noch bespoten noch bemest en moet de biodiversiteit in ons eentonige landschap deels terugbrengen. In dergelijke akkerranden zouden maar liefst drie maal zoveel insecten voorkomen als in een volledig gecultiveerd grasland of graanveld.

Dit is niet enkel voordelig voor de veldleeuwerik maar ook andere dieren in dit biotoop varen hier wel bij. Vele van deze insecten zijn bovendien nuttig voor de natuurlijke bestrijding van tal van plaagdieren op de landbouwgewassen.

Voor het redden van de veldleeuwerik en andere soorten zoals grauwe gors en de prachtige kiekendief moeten we dus streven naar natuur - inclusieve landbouw, om het met een mooie en duidelijke term volgens Vilt te verwoorden.

Een mooie oplossing die voordelen biedt voor zowel de mens, de landbouw als de natuur. Gezondere natuurlijke akkers zorgen voor meer biodiversiteit en gezondere grazers. Gezondere dieren betekent uiteraard ook voor ons gezondere voeding. Kortom, een mooie start voor het streven naar een duurzame evenwichtige leefomgeving en naar de wederopstanding van de veldleeuwerik!

Terug naar boven icoon