menu
Tuinadvies

https://www.tuinadvies.nl   /    vrijdag 12 april 2024

Spinselmot en haar rupsen

SpinselmotDe spinselmot (Yponomeutidae) is een kleine nachtvlinder met een spanwijdte van ongeveer twee centimeter. Kenmerkend zijn de witte voorvleugels die bezaaid zijn met talrijke zwarte stippen. De achtervleugels zijn grijsbruin, en de vleugelranden hebben lange franjes. De rups van de spinselmot heeft een lichtgele grondkleur met zwarte stippen en een zwarte kop.

Ze kunnen met honderden tegelijk worden waargenomen en maken voor de ei-afzet enorme spinselnesten om de rupsen te beschermen tegen hun natuurlijke vijanden.

Levenscyclus van de spinselmot

De vlinders verschijnen in juni en juli. De eieren worden in hoopjes afgezet in schorsspleten van de waardplanten die bovenaan het menu van de rupsen staan, zoals de Europese vogelkers (Prunus padus), kardinaalsmuts (Euonymus europaeus), sleedoorn (Prunus spinosa), pruimbomen (Prunus-soorten), meidoorn (Crataegus monogyna), perelaars (Pyrus-soorten) en verschillende wilgensoorten (Salix-soorten). 

De eieren overwinteren en in april komen de rupsen uit. Ze gaan dan onmiddellijk op zoek naar eten en vreten de boom of struik waarop ze zich bevinden, volledig kaal. Tegen eind mei - begin juni zijn de aangetaste waardplanten volledig kaalgevreten en bedekt met een dicht, wit zijdespinsel. Dit taaie spinsel is een uitstekende bescherming tegen vijanden.

Het verpoppingsproces gebeurt gemeenschappelijk in een zwaar spinselnest tegen de stam, tussen de takken of aan de voet van de aangetaste boom of struik. Enkele weken later verschijnen de vlinders om weldra weer aan de gehele cyclus te beginnen. Er is één generatie per jaar. De stammen van de waardplanten worden onherkenbaar. Honderden vlinders zitten naast elkaar op de schors om eieren af te zetten waarna de kringloop opnieuw van start kan gaan. Over de gehele wereld komen spinselmotten voor, waarbij de vogelkers-spinselmot ongetwijfeld de bekendste is (Yponomeuta evonymella).  


Spinselmot bestrijden

Gevolgen spinselmot

De rupsen zijn niet schadelijk voor de gewassen, ze bevatten geen irriterende brandharen en zijn onschadelijk voor de mens. Een gezonde boom zal niet sterven ten gevolge van de kaalvraat. Doorgaans zal de boom of struik zichzelf herstellen en nieuwe bladeren aanmaken.

Als de plaag zich jaar na jaar voordoet op dezelfde plant, dan kan de boom of struik op termijn toch afsterven of kan de vruchtvorming achterwege blijven.

Spinselmot bestrijden

Je kan de motten gaan bestrijden op twee tijdstippen. In het voorjaar kan je de pas uitgekomen rupsen bestrijden door middel van aaltjes (Steinernema feltiae + carpocapsae) die, indien opgelost in water, op de bladeren worden gespoten. Het is echter niet eenvoudig de jonge rupsen in het voorjaar tijdig te ontdekken. Je kan in het najaar ook de spinselnesten verwijderen waarin de nieuwe eitjes zich bevinden.

Gebruik in elk geval geen chemische middelen want daarmee ontwricht je het natuurlijk ecosysteem en dood je ook de natuurlijke vijanden van de rupsen. Maak jouw tuin aantrekkelijk voor vogels en lok oorwormen want ook zij lusten graag een rups.

Terug naar boven icoon