Geprint vanhttps://www.tuinadvies.nl/artikels/spinselmot_bestrijden

menu
Tuinadvies

https://www.tuinadvies.nl   /    maandag 30 januari 2023

Spinselmot en haar rupsen

De spinselmot (Yponomeutidae)

Deze kleine nachtvlinders hebben een spanwijdte van ongeveer twee centimeter. Ze hebben witte voorvleugels die bezaaid zijn met talrijke zwarte stippen. De achtervleugels zijn grijsbruin. De vleugelranden hebben lange franjes. De rups van de spinselmot heeft een lichtgele grondkleur met zwarte stippen en een zwarte kop. Ze zijn één centimeter groot of meer.

Spinselmot
Struiken afgevreten en massaal met spinsel bedekt door de rupsen.

Levenscyclus van de spinselmot

De vlinders verschijnen in juni en juli. De eieren worden in hoopjes afgezet in schorsspleten van de voedselplanten die boven aan het menu van hun rupsen staan, bijvoorbeeld de Europese vogelkers (Prunus padus), kardinaalsmuts (Euonymus europaeus), sleedoorn (Prunus spinosa), pruimbomen (Prunus-soorten), meidoorn (Crataegus monogyna), perelaars (Pyrus-soorten) en wilgensoorten (Salix-soorten).
De eieren overwinteren en in april komen de rupsjes uit. Deze beginnen onmiddellijk aan waarvoor ze worden geboren:  eten, of beter...vreten. Tegen eind mei - begin juni zijn de aangetaste waardplanten volledig kaalgevreten en bedekt met een dicht, wit zijdespinsel. Dit taaie spinsel is een uitstekende bescherming tegen vijanden. Het verpoppingsproces gebeurt gemeenschappelijk in een zwaar spinselnest tegen de stam, tussen de takken of aan de voet van de aangetaste boom of struik. Enkele weken later verschijnen de vlinders om weldra weer aan de gehele cyclus te beginnen. Er is één generatie per jaar. De stammen van de waardplanten worden onherkenbaar. Honderden lichte vlinders zitten naast elkaar op de schors om eieren af te zetten waarna de kringloop opnieuw van start kan gaan. Over de gehele wereld komen spinselmotten voor. De vogelkers-spinselmot is ongetwijfeld de bekendste (Yponomeuta evonymella).  

Spinselmot
vogelkers-spinselmot


Hinder

De rupsen zijn niet schadelijk voor de gewassen, ze bevatten geen irriterende brandharen en zijn onschadelijk voor de mens. Een gezonde boom zal niet sterven ten gevolge van de kaalvraat.

Rupsen spinselmot
de rupsen

Preventie en biologische bestrijding van de spinselmot

Je kan de motten gaan bestrijden op twee tijdstippen. In het voorjaar kan je de pas uitgekomen rupsen bestrijden door middel van bacteriepreparaten (bv. Bacillus thuringiensis) die, indien opgelost in water, op de bladeren worden gespoten. Het is echter niet eenvoudig de jonge rupsen in het voorjaar tijdig te ontdekken. Beter is de tweede bestrijdingsmethode, in het najaar kan je de spinselnesten verwijderen waarin de nieuwe eitjes zich bevinden.

Terug naar boven icoon