Geprint vanhttps://www.tuinadvies.nl/artikels/let_op_voor_overstekende_padden

menu
Tuinadvies

https://www.tuinadvies.nl   /    zaterdag 14 december 2019

Let op voor overstekende padden

opgelet voor paddenoversteekNormaal gezien ontwaken de eerste amfibieën pas rond half februari uit hun diepe winterslaap maar omdat de omstandigheden de afgelopen dagen optimaal waren, is de trek nu reeds begonnen.

Een echte winter hebben we niet gehad. Na een korte vorstperiode schieten de temperaturen nu reeds boven de 7°C uit. In combinatie met het vochtige weer is dit voor de kikkers en de padden het ideale moment om massaal terug naar hun poel te trekken waar ze zich zullen voortplanten. Meestal is dit hun geboortepoel die tot wel kilometers ver van hun winterbiotoop kan verwijderd zijn.

Sommige amfibieën overwinteren in holen op de bodem van de vijver maar heel wat andere soorten brengen de winter door op het land, onder stenen, onder houtstapels en bladeren, ingegraven in holen maar het kan ook evengoed in de composthoop bij jouw thuis. 

Als ze na de winterslaap hun biotoop verlaten hebben ze maar één doel voor ogen en dat is zich voortplanten. Om een geschikte poel of vijver te vinden gebruiken ze hun reukorgaan en gaan ze af op de geur die algen afscheiden. Want waar water is, zijn ook algen en dat is het basisvoedsel van de dikkopjes.
Eens het begint te schemeren gaan de amfibieën het grote avontuur aan.

Vrouwen aan de macht
Bij kikkers en padden zijn de vrouwtjes doorgaans groter dan de mannetjes. Tijdens de paddentrek maken de mannetjes hier handig gebruik van.  Ze springen op de rug van het vrouwtje en klemmen zich vast onder haar oksels. De hele tocht laat hij zich door haar meedragen. Concurrenten stoot hij af met zijn achterpoten en door middel van luid gekwaak gaat hij in de verdediging. Duizenden dieren kunnen in 1 nacht tegelijkertijd op pad gaan.

natuurverenigingen helpen padden oversteken

Gevaarlijke overtocht
In België en Nederland zijn het vooral de bruine kikker en de gewone pad die op trektocht gaan. Tijdens de trek moeten de amfibieën heel wat hindernissen doorstaan. Het grootste gevaar zijn de drukke wegen die ze moeten oversteken en de confrontatie met het verkeer. Door de verstedelijking en de aanleg van steeds meer wegen wordt het biotoop van deze dieren versnipperd waardoor ze genoodzaakt zijn deze gevaarlijke obstakels te doorkruisen. Vaak met een fatale afloop tot gevolg.

Heel wat natuurverenigingen springen in de bres om zoveel mogelijk amfibieën te redden tijdens de paddentrek. Er worden paddenoverzetacties georganiseerd om de dieren veilig de weg te helpen oversteken. Langs het traject dat de dieren volgen worden er schermen of netten geplaatst waardoor ze naar emmers worden geleid die her en der worden ingegraven. De emmers worden op regelmatige basis geledigd en de dieren worden aan de andere kant van de weg opnieuw uitgezet waarna ze hun tocht opnieuw veilig kunnen verder zetten. Op sommige plaatsen worden er zelfs permanente paddentunnels geplaatst.

Tijdens de acties wordt er ook gekeken om welke soorten het gaat. Hierdoor kunnen de amfibieën die in België en Nederland voorkomen makkelijker in kaart worden gebracht.
Doordat de paddentrek vroeger gestart is en er nog niet overal maatregelen zijn getroffen om de padden veilig over te zetten, kunnen heel wat natuurverenigingen jouw hulp nu gebruiken.  Wil je meehelpen aan een paddenoverzetactie dan kan je informeren bij organisaties zoals Natuurpunt of een natuurbeweging bij jouw in de buurt.

paddentrek vroeger in 2016

Amfibieën in jouw tuin
Ook in jouw tuin kan je een paradijsje creëren voor kikkers en padden. Een klein waterelement kan reeds volstaan. Richt jouw vijvertje in met de juiste planten zoals mannagras, fonteinkruid en gele plomp. Enkel vissen zijn taboe omdat zij de eitjes en larven van amfibieën op hun menukaart hebben staan.
Door de aanwezigheid van water zullen er automatisch kikkers en padden worden aangetrokken naar jouw tuin. Net zoals in de natuur komen ze af op de geur van de algen. Je moet enkel wat geduld hebben.  

#5009

Auteur: Inge
Redactie Tuinadvies