menu
Tuinadvies

https://www.tuinadvies.nl   /    zondag 16 juni 2024

Het verschil tussen kunstmest en organische meststof

verschil tussen organische en kunstmestKort en bondig is kunstmest een meststof samengesteld uit niet-biologisch ontgonnen elementen die de groei van allerhande gewassen stimuleert.
Het gaat om chemische voedingselementen die kunstmatig worden gewonnen en toegevoegd worden aan de bodem.

Een kunstmatige samenstelling van voedingselementen. Belangrijke hoofdelementen zijn stikstof (N), fosfor (P), kalium (K), magnesium (Mg), zwavel (S), calcium (Ca), natrium (Na) met daarnaast de verschillende sporenlementen of de vitamines voor de planten (ijzer, koper, borium, zink, etc.).

Kunstmest of minerale meststoffen zijn steeds gelijkmatig en constant van samenstelling en hebben een snellere werking dan organische meststoffen, het zijn zouten die direct oplossen in water. Ook is doorgaans vooraf geweten wat de exacte afgifte is over een bepaald tijdstip aan het gewas, dit maakt correcte bijbemesting tijdens het groeiseizoen mogelijk. Een absoluut correcte dosis is dan ook sterk aangewezen om een geforceerde en dus verkeerde groei van het gewas in kwestie te vermijden. De snelheid van de afgifte van de voedingsstoffen kan worden afgeremd door het aanbrengen van een speciaal ontwikkelde coating. Kunstmest is op die manier uitermate geschikt voor tal van landbouwgewassen waarbij een correcte groeicurve voor een maximale opbrengst zorgt. Het productieproces van kunstmeststoffen is een kostelijk en milieubelastend proces ten gevolge van de grote afvalproductie.


Een groot nadeel van kunstmest is dat er geen organisch materiaal aan de bodem wordt toegevoegd waardoor het bodemleven niet wordt verrijkt of gestimuleerd. Daarom wordt het gebruik van kunstmest in vele gevallen gecombineerd met het gebruik van organische meststoffen en spreken we van organische minerale meststoffen in de verhouding van 60% organisch en 40% kunstmest. Mineraal organische meststoffen hebben het voordeel dat de minerale voedingselementen sneller door de planten worden opgenomen maar ze spoelen nog steeds snel uit en brengen weinig waarde bij aan het bodemleven.

Organische meststoffen zijn uitsluitend opgebouwd uit natuurlijke grondstoffen die zijn gewonnen uit dierlijk of plantaardig materiaal. Het spreekt dus voor zich dat deze vorm van meststoffen milieuvriendelijker is maar dat het ook langer duurt vooraleer de voedingselementen uit deze meststoffen de plant bereiken. Er zijn namelijk vectoren nodig in de vorm van micro-organismen die de meststoffen omzetten in voor de plant opneembare deeltjes. Het bodemleven wordt op die manier grondig geactiveerd en de bodemstructuur verbetert aanzienlijk. Door het geleidelijk vrijkomen van de voedingselementen is de kans op overbemesting bijzonder klein, dit in tegenstelling tot het gebruik van kunstmest.

We onderscheiden enkelvoudige en samengestelde organische meststoffen waarbij de enkelvoudige slechts één voedingselement bevatten. Gekende voorbeelden zijn beendermeel (16% stikstof), bloedmeel (13% fosfor) en vinasse (40% kali). Samengestelde organische meststoffen bestaan uit meerdere elementen met een belangrijke voedingswaarde en zijn meestal een combinatie van de drie enkelvoudige voorbeelden N, P en K.

Het is steeds raadzaam om het gebruik van organische of op zijn minst organisch minerale meststoffen te stimuleren. Het is beter voor het milieu en heeft op een iets langere termijn alleen maar voordelen.

Terug naar boven icoon