menu
Tuinadvies

https://www.tuinadvies.nl   /    woensdag 24 april 2024

Help padden de straat over: paddentrek

opgelet voor paddenoversteekDe biologische klok tikt! Heel wat inheemse amfibieën zoals padden, kikkers en salamanders, ontwaken uit hun winterslaap en trekken er weer massaal op uit naar beken en poelen om zich voort te planten. Meestal is dit hun geboortepoel die tot wel kilometers ver van hun winterbiotoop verwijderd kan zijn.

Sommige amfibieën overwinteren in holen op de bodem van de vijver maar heel wat andere soorten brengen de winter door op het land, onder stenen, onder houtstapels en bladeren, ingegraven in holen maar het kan ook evengoed in de composthoop bij jouw thuis. 

Als ze na de winterslaap hun biotoop verlaten hebben ze maar één doel voor ogen en dat is zich voortplanten. Om een geschikte poel of vijver te vinden gebruiken ze hun reukorgaan en gaan ze af op de geur die algen afscheiden. Want waar water is, zijn ook algen en dat is het basisvoedsel van de dikkopjes. Van zodra de nacht valt, starten ze aan de paddentrek.

Samen op stap

Bij kikkers en padden zijn de vrouwtjes doorgaans groter dan de mannetjes. Tijdens de paddentrek maken de mannetjes hier handig gebruik van. Ze springen op de rug van het vrouwtje en klemmen zich vast onder haar oksels. De hele tocht laat hij zich door haar meedragen. Concurrenten stoot hij af met zijn achterpoten en door middel van luid gekwaak gaat hij in de verdediging. Duizenden dieren kunnen in 1 nacht tegelijkertijd op pad gaan.

natuurverenigingen helpen padden oversteken


Gevaarlijke overtocht

In België en Nederland zijn het vooral de bruine kikker en de gewone pad die op trektocht gaan. Tijdens de tocht moeten de amfibieën heel wat hindernissen doorstaan. Het grootste gevaar is ons dicht wegennetwerk die ze moeten oversteken en de confrontatie met het verkeer. Door de verstedelijking en de aanleg van steeds meer wegen wordt het biotoop van deze dieren versnipperd waardoor ze genoodzaakt zijn de gevaarlijke obstakels te doorkruisen. Vaak met een fatale afloop tot gevolg.

Heel wat natuurverenigingen springen in de bres om zoveel mogelijk amfibieën te redden tijdens de paddentrek. Er worden paddenoverzetacties georganiseerd om de dieren veilig de weg te helpen oversteken. Langs het traject dat de dieren volgen worden er schermen of netten geplaatst waardoor ze naar emmers worden geleid die her en der worden ingegraven. De emmers worden op regelmatige basis geledigd en de dieren worden aan de andere kant van de weg opnieuw uitgezet waarna ze hun tocht opnieuw veilig kunnen verder zetten. Op sommige plaatsen worden er zelfs permanente paddentunnels geplaatst.

Tijdens de acties wordt er ook gekeken om welke soorten het gaat. Hierdoor kunnen de amfibieën die in België en Nederland voorkomen makkelijker in kaart worden gebracht. Wil je meehelpen aan een paddenoverzetactie dan kan je informeren bij organisaties zoals Natuurpunt of een natuurbeweging bij jou in de buurt.

Help mee met de paddenoverzet op de website van Natuurpunt of padden.nu.

padden

Na de paddentrek komt...

Omdat padden en kikkers tegelijkertijd naar dezelfde broedplaats trekken om zich voort te planten, zien we rond juli en augustus ook een massale trek van kleine kikkertjes en padjes uit de poel. Meestal gebeurt dit fenomeen met honderden, soms duizenden jonge amfibieën tegelijk waardoor het de naam kreeg van 'paddenregen'. Ondanks hun kleine gestalte van 1 à 2 centimeter, zijn ze dapper genoeg om zich over het land te verspreiden, op zoek naar een geschikt zomerverblijf.

Amfibieën in jouw tuin

Ook in jouw tuin kan je een paradijsje creëren voor kikkers en padden. Een klein waterelement kan reeds volstaan. Richt jouw vijvertje in met de juiste planten zoals mannagras, fonteinkruid en gele plomp. Enkel vissen zijn taboe omdat zij de eitjes en larven van amfibieën op hun menukaart hebben staan.
Door de aanwezigheid van water zullen er automatisch kikkers en padden worden aangetrokken naar jouw tuin. Net zoals in de natuur komen ze af op de geur van de algen. Je moet enkel wat geduld hebben. Met een paddenhuis geef je ze een veilige schuil- en overwinteringsplaats.

#5009Inge

Auteur: Inge
Redactie Tuinadvies

Terug naar boven icoon