Geprint vanhttps://www.tuinadvies.nl/tuinvrienden/forum/4/tuinaanleg-onderhoud/44813/levende-tuin

menu
Tuinadvies
0

Levende tuin

Ga naar meest recente reactie

Pieter2

Hey allemaal,

Sinds één jaar ben ik bezig met onze tuin om te omvormen naar een ecologische natuurtuin, gericht op het ondersteunen van vlinders, hommels, wilde bijen en honingbijen. Hierbij geef ik steeds de voorkeur aan inheemse soorten. Uitheemse soorten worden enkel getolereerd als zij een hoge waarde hebben als drachtplant voor onze kleine vliegers. Door het lokken van deze kleine vliegers worden ook vogels aangetrokken. Daarnaast probeer ik steeds vogels te lokken door te zorgen voor structuurrijke beplantingen met besdragende soorten, aanbrengen van voedsel tijdens de winter en nestmateriaal in het voorjaar.

Wat was de situatie...

Oorspronkelijk is de tuin aangelegd in 1995. Typische aanplantingen uit die tijd zijn de hagen van blauwe coniferen (Chamaecyparis), bodembedekkers zoals Pachysandra en dwergmispel, dubbelbloemige rozen, bamboe, spierstruiken, trompetbomen, Cypressen, Skimmia, Hortensia, Miscanthus, Euonymus, rotsheide (Pieris japonica), Buddleja, Taxus, lavendel, gamander, hazelaar, boskers, beukenhaag, weigela, schietwilg, …

Ondanks er soorten zijn die niet interessant zijn als voedselbron of nestgelegenheid ga ik niet alles rooien en vervangen door inheemse planten. Zo ‘heilig’ ben ik nu ook weer niet. Een uitheemse plant kan voor esthetische, emotionele of praktische redenen behouden blijven. Zo ga ik bijvoorbeeld mijn spierstruiken en hortensia’s niet rooien omwille van de esthetische waarden. Onlangs heb ik heel wat Miscanthus gerooid om plaats te maken voor inheemse planten. Maar toen heb ik besloten één exemplaar te laten staan, omwille van het mooie wintersilhouet. Een ander voorbeeld is de trompetboom die behouden blijft omwille van enkele redenen: de bevlieging door honingbijen en hommels, de ouderdom van het exemplaar is uniek en de vruchten sieren het najaar. Omdat uitheemse bomen en struiken naast nectar- en/of stuifmeelbron weinig natuurlijke waarden hebben kies ik in de toekomst enkel nog voor het aanplanten van inheemse boomsoorten.

Belangrijk te behouden soorten zijn:

- Venijnboom (Taxus), inheemse plant.

- Boskers (Prunus avium), inheemse plant. Ongecultiveerd exemplaar die de belangrijkste voedselbron vormt in april-mei met duizenden bloemen. In juni-juli zorgt deze soort voor nectar via de klieren aan de bladsteel. De boom krijgt een gefaseerde verzorging (uitlichten) aangezien ze al meer dan 30 jaar oud.

- Vlindertruik (Buddleja davidii), uitheemse plant.

- Lavendel (Lavandula angustifolia), uitheemse plant. Kan vervangen worden vanwege de ouderdom (om de 8 jaren). De populaire variëteit ‘Hidcote’ bloeit tot ver in het najaar.

- Gamander (Teucrium chamaedrys), inheemse plant. Zeer geliefd is bij hommels, honingbijen, vlinders en wilde bijen.

- Hazelaar (Corylus avellana), inheemse plant. Wordt bevlogen voor stuifmeel.

- Beukenhaag (Fagus sylvatica), inheemse plant. Komt als haagvorm niet in bloei, maar is geliefd bij vogels zoals de heggemus en merel als nest- en schuilplaats.

- Weigela (Weigela florida), uitheemse plant. Geliefd bij hommels, wilde bijen en honingbijen.

- Schietwilg (Salix alba), inheemse plant. Zoals bij de meeste onder ons staat de schietwilg in de vorm van een knot in de tuin. Schietwilg bloeit op overjarig hout. Bijna elke tuinder gaat een knotwilg jaarlijks snoeien, met als gevolg dat de schietwilg niet in bloei komt. In april-mei kan de bloei een nectar- en stuifmeelbron betekenen voor wilde bijen, honingbijen en hommels. Een extra voordeel door de knotwilg NIET jaarlijks te snoeien, is de dichte structuur van de takken. Die dichte structuur is nuttig om kleine vogeltjes te lokken, zoals het pimpelmeesje. Zij beschermen zich tegen roofvogels door zich te verschuilen in de dichte structuur.

- Rotsheide (Pieris japonica), uitheemse plant. Bloei: februari-april. Al in februari zie je verschillende aardhommelkoninginnen hierop vliegen. Aangezien de koningin een kleine actieradius heeft, betekend dit dat er verschillende nesten aanwezig zijn in de tuin. Zelf weet ik één nest aardhommels zitten in de grond. Tijdens mooie zomerdagen is het een drukke bedoening aan de ingang van dat nest. Eerst waren deze struiken zo’n 200 cm hoog, maar onlangs heb ik deze soort in juni verjongd door ze tot op 20 cm van de grond af te zagen, want ze hadden nogal last van kapotte takken door de vorst.Nieuwe aanplantingen

Nieuwe soorten worden gekozen op basis van de volgende criteria:

1. Bodemsoort, de bodem is de basis van de tuin. Aangezien de tuin gelegen is op een licht zure, lichte zandgrond zijn de mogelijkheden bijna onbeperkt. Alleen typerende soorten van uiterste omstandigheden kunnen hier dus niet gedijen. Het blijft ook interessant om streekeigen te denken.
2. Bodemconditie, in de tuin komen verschillende bodemcondities voor. Door de aanwezigheid van bomen en constructies kunnen de bodemcondities ver uiteen lopen. Zo vinden we onder de boskers (Prunus avium) extreem droge grond terug, maar ook zeer vochthoudende grond langs een constructie. Ideaal om inheemse soorten van verschillende natuurtypes te integreren in je tuin. Omdat je hier kunt afwijken van streekeigen soorten, moet je rekening houden dat er geen floravervalsing (verwildering naar natuur) plaatsvindt.
3. Standplaats, zon of schaduw.
4. Inheemse plant, ja of nee. Indien nee, is het een nuttige bloeiende plant met nectar- en/of stuifmeelbron?
5. Eigenschappen van de planten, namelijk de hoogte, breedte. Plant nooit iets wat te groot wordt of wat te klein blijft.Volgende soorten heb ik afgelopen jaar aangeplant of moet ik nog zaaien in het komende voorjaar...

Vaste planten:

- Herfstasters (Aster novi-belgii), uitheemse plant. Bloei: september-oktober. Voedselbron in het najaar.

- Voorjaarszonnebloem (Doronicum orientale), uitheemse plant. Bloei: april-mei.

- Grote kattenstaart (Lythrum salicaria), inheemse plant. Bloei: juni-september. Wordt bezocht door de kattenstaartbij, bonte viltbij, tubebij, groefbijen, slobkousbij, vlinders, hommels en honingbijen.

- Aardpeer (Helianthus tuberosus), uitheemse plant. Bloei: augustus-september. Lokt honingbijen, hommels en vlinders.

- Hemelsleutel (Sedum spectabile), uitheemse plant. Bloei: augustus-september. Lokt vlinders, hommels en honingbijen.

- Ooievaarsbek (Geranium macrorrhizum), uitheemse plant. Bloei: juni-september. Lokt hommels, honingbijen, wilde bijen waaronder de zandbij en vlinders.

- Gewoon duizendblad (Achillea millefolium), inheemse plant. Bloei: Juni-oktober (november). Lokt vlinders, wilde bijen en honingbijen.

- Meisjesogen (Coreopsis verticillata), uitheemse plant. Bloei: juni-augustus. Bezocht door hommels, honingbijen en wilde bijen.

- Dropplant (Agastache ‘Blue Fortune’), uitheemse plant. Bloei: juni-september. Lokt honingbijen, wilde bijen en hommels. Op zonnige windstille dagen worden ze massaal bezocht door honingbijen.

- Gewone margriet (Leucanthemum vulgare), inheemse plant. Bloei: mei-september. Bezoek van vlinders, honingbijen en solitaire bijen waaronder de wormkruidbij, tronkenbij, zandbijen en groefbijen.

- Oosterse papaver (Papaver orientale), uitheemse plant. Bloei: mei-juli. Wordt vooral bezocht door zweefvliegen.

- Kattenkruid (Nepeta x faassenii), uitheemse plant. Bloei: juni-juli (september). Wordt bezocht door vlinders, hommels, honingbijen en solitaire bijen waaronder de sachembijen, metselbijen en grote wolbij.

- Lupine (Lupinus polyphyllus), uitheemse plant. Bloei: juni-augustus. Bezocht door hommels, honingbijen en wilde bijen waaronder de wolbijen, metselbijen en behangersbijen.

- Kogeldistel (Echinops ritro), uitheemse plant. Bloei: juli-augustus. Bezoek van vlinders, wilde bijen, honingbijen, hommels. Onder de wilde bijen voornamelijk metselbijen en groefbijen.

- Heemst (Althaea officinalis), inheemse plant. Bloei: juli-september. Wordt bezocht door honingbijen en hommels.

- Ijzerhard (Verbena bonariensis), uitheemse plant. Bloei: juli-oktober. Bezoek van vlinders, honingbijen, wilde bijen en hommels. Samen met Agastache de meest bezochte plant in deze tuin. Maar, in tegenstelling tot de Agastache zijn hier veel meer vlinder op waar te nemen, zoals o.a. Groot en klein koolwitje, dagpauwoog, kolibrievlinder, citroenvlinder, gehakkelde aurelia, atalanta,… Een echte vlinderplant dus.

- Valeriaan (Valeriana officinalis), inheemse plant. Bloei: juni-juli. Bezoek van vlinders, hommels, honingbijen en wilde bijen.

- Siererwt (Lathyrus), uitheemse plant. Bloei: juli-augustus. Lokt wilde bijen, waaronder de wikkebij, behangersbijen en metselbijen, vlinders, hommels en honingbijen.

- Groot kaasjeskruid (Malva sylvestris), inheemse plant. Bloei: juni-oktober. Wordt bezocht door honingbijen, hommels en wilde bijen waaronder de groefbijen, grote klokjesbij en de klokjesdikpoot.

- Lange ereprijs (Veronica longifolia), inheemse plant. Bloei: juli-augustus. Bezoek van vlinders, honingbijen, hommels en wilde bijen waaronder de maskerbijen en groefbijen.

- Grote centaurie (Centaurea scabiosa), inheemse plant. Bloei: juni-augustus. Lokt vlinders, honingbijen, hommels en wilde bijen waaronder de pluimvoetbij, zandbijen, groefbijen, behangersbijen en metselbijen.

- Knoopkruid (Centaurea jacea), inheemse plant. Bloei: juni-september. Lokt vlinders, honingbijen, hommels en wilde bijen waaronder de pluimvoetbij, behangersbijen, zandbijen, grasbij en groefbijen.

- …Bloembollen:

- Vingerhelmbloem (Corydalis solida), inheemse plant. Bloei: maart-april. Lokt solitaire bijen, hommels en honingbijen.

- Daslook (Allium ursinum), inheemse plant. Bloei: april-mei. Lokt van wilde bijen, honingbijen en hommels. Relatief weinig bezoek van bijen in vergelijking met andere soorten look en sieruien.

- Winterakoniet (Eranthis hyemalis), inheemse plant. Bloei: januari-maart. Lokt honingbijen en hommels.

- Boerenkrokus (Crocus tommasinianus), inheemse plant. Bloei: februari-maart. Voornamelijk bezocht door honingbijen en hommels.

- Gewoon sneeuwklokje (Galanthus nivalis), inheemse plant. Bloei: februari-maart. Voornamelijk bezocht door honingbijen en hommels.

- Wilde hyacint (Hyacinthoides non-scripta), inheemse plant. Bloei: april-mei. Voornamelijk bezocht door honingbijen en hommels.

- Herfstkrokus (Crocus speciosus), inheemse plant. Bloei: November. Voornamelijk honingbijen.

- Sierui (Allium christophii), uitheemse plant. Bloei: mei-juni. Lokt honingbijen, hommels, vlinders en wilde bijen.

- Sierui (Allium 'purple sensation'), uitheemse plant. Bloei: mei-juni. Lokt honingbijen, hommels, vlinders en wilde bijen.

- Kogellook (Allium sphaerocephalon), uitheemse plant. Bloei: juli-augustus. Lokt honingbijen, hommels, vlinders en wilde bijen.

- Gele anemoon (Anemone ranunculoides), inheemse plant. Bloei: maart-mei. Lokt honingbijen en solitaire bijen waaronder hoofdzakelijk zandbijen en metselbijen.

- Zomerklokje (Leucojum aestivum), inheemse plant. Bloei: april-juni. Lokt honingbijen. Andere soorten mij nog onbekend.

- Narcis (Narcissus cyclamineus 'Tête à Tête'), inheemse plant. Bloei: maart-mei. Lokt honingbijen.

- Fazantenoog (Narcissus poeticus recurvus), uitheemse plant. Bloei: april-mei. Lokt honingbijen.

- Gewone vogelmelk (Ornithogallum umbellatum), inheemse plant. Bloei: mei-juni. Lokt honingbijen.

- …Groenbemesters:

- Phacelia (Phacelia tanacetifolia), uitheemse plant. Bloei: afhankelijk van zaaitijdstip, mei-september. Wordt bezocht door wilde bijen, honingbijen en hommels.

- Gele mosterd (Sinapis alba), uitheemse plant. Bloei: afhankelijk van zaaitijdstip, mei-oktober. Wordt bezocht door wilde bijen, honingbijen, hommels en vlinders.Eenjarigen:

- Cosmea (Cosmos bipinnatus)

- Zonnebloem (Helianthus annuus), uitheemse plant. Bloei: afhankelijk van zaaitijdstip, juli-oktober. Bezoek van hommels en honingbijen. Nadien laten staan als voedsel voor de vogels.

- Lavatera (Lavatera trimestris)

- Slaapmutsje (Eschscholzia california)

- Bekermalva (Lavatera trimestris)

- Goudsbloem (Calendula officinalis), uitheemse plant. Bloei: mei-oktober. Wordt bezocht door honingbijen, vlinders en wilde bijen waaronder de pluimvoetbij, tronkenbij, groefbijen, behangersbijen, metselbijen en tubebijen.

- Nachtschone (Mirabillis jalapa)

- Mariëtteklokje (Campanula medium)

- Slaapbol (Papaver somniferum)

- Oost-Indische kers (Tropaeolum majus)

- Juffertje in het groen (Nigella damascena)Tweejarigen:

- Gewoon vingerhoedskruid (Digitalis purpurea), inheemse plant. Bloei: mei-september. Lokt voornamelijk hommels en de grote wolbij. Andere wilde bijen en honingbijen worden zelden aangetroffen.

- Vergeet-mij-nietje (Myosotis sylvatica)

- Stokroos (Althaea rosea), uitheemse plant. Bloei: juni-september. Lokt vooral hommels en honingbijen.

- Anjer (Dianthus barbatus)

- Judaspenning (Lunaria annua)

- …Heesters:

Voor de heesters heb ik bewust gekozen voor autochtoon plantmateriaal. Dit zijn uit zaad opgekweekte heesters, afkomstig van exemplaren waarvan men weet dat het genetisch materiaal al sinds de ijstijd hier aanwezig is. Exemplaren van bijvoorbeeld Oost-Europa zijn genetisch verschillend geëvolueerd als de exemplaren in Vlaanderen. Daardoor kunnen die exemplaren bijvoorbeeld te laat of te vroeg bloeien voor diersoorten die aan deze planten gebonden zijn. Meer informatie op http://www.plantvanhier.be .

- Brem (Cytisus scoparius), inheemse plant. Bloei: mei-juni. Lokt hommels en honingbijen.

- Hondsroos (Rosa canina), inheemse plant. Bloei: juni-juli. Lokt wilde bijen, hommels en honingbijen. Tijdens de wintermaanden lokken de rozenbottels vogels naar de tuin.

- Gelderse roos (Viburnum opulus), inheemse plant. Bloei: mei-juni. Wordt bevlogen voor stuifmeel. De vruchten zijn minder geliefd bij vogels en zijn dus meer voor esthetische waarde tijdens de winter.

- Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia), inheemse plant. Bloei: mei-juni. Lokt vlinders, zandbijen en hommels voor nectar en stuifmeel. Vruchten lokken lijsterachtigen.

- Sporkehout (Rhamnus frangula), inheemse plant. Bloei: mei-september. Lokt de ganse zomer vlinders, zandbijen, hommels en honingbijen. Veel vogels zijn verzot op de vruchten.

- Rode kornoelje (Cornus sanguinea), inheemse plant. Bloei: juni. Lokt voornamelijk wilde bijen, vlinders, hommels en voornamelijk honingbijen.

- Vlier (Sambucus nigra), inheemse plant. Bloei: juni-juli. Lokt vooral honingbijen.

- …

Nog meer streekeigen heesters op http://http://www.plantvanhier.be !Bloemenweide

Iets waar zoveel mensen nog vies van zijn. Ze krijgen direct het idee van weides met probleemonkruiden die zich over de hele tuin gaan uitzaaien. Het tegendeel is echter waar. Vaste bloemenweides bestaan uit vaste planten die een onverstoorde, grazige situatie eisen. Vaste bloemenweides worden twee keer per jaar gemaaid en worden niet bemest.

Bij de aanleg van de bloemenweide heb ik gekozen voor een mengsel van akkerkruiden en vaste planten. Ecoflora (http://www.ecoflora.be) raadt dit ook aan omdat vaste planten vanuit zaad zich niet zo snel vestigen dan de eenjarige akkerkruiden. Bovendien had ik de gazon geplagd en lichtjes geharkt waardoor de grond verstoord was, wat ideaal is voor eenjarige akkerkruiden. Na ongeveer twee jaren zijn de akkerkruiden verdwenen uit de bloemenweide en nemen de vaste plant de bovenhand.

Volgende soorten heb ik ingezaaid:

Akkerkruiden:

- Bolderik (Agrostemma githago)
- Korenbloem (Centaurea cyanus)
- Wilde ridderspoor (Consolida regalis)
- Gele ganzebloem (Glebionis segetum)
- Reukloze kamille (Matricaria maritima)
- Echte kamille (Matricaria recutita)
- Akkerleeuwebek (Misopates orontium)
- Bleke papaver (Papaver dubium)
- Grote klaproos (Papaver rhoeas)
- Kegelsilene (Silene conica)
- Franse silene (Silene gallica)
- Nachtkoekoeksbloem (Silene noctiflora)
- Koekruid (Vaccaria hispanica)


Vaste planten (mengsel voor zandleemgronden):

- Gewoon duizendblad (Achillea millefolium)
- Barbarakruid (Barbarea vulgaris)
- Echt knoopkruid (Centaurea jacea)
- Groot streepzaad (Crepis biennis)
- Wilde peen (Daucus carota)
- Slangekruid (Echium vulgare)
- Gewone reigersbek (Erodium cicutarium)
- Glad walstro (Galium mollugo)
- Stijf havikskruid (Hieracium laevigatum)
- Schermhavikskruid (Hieracium umbellatum)
- Sint-Janskruid (Hypericum perforatum)
- Gewoon biggekruid (Hypochaeris radicata)
- Zandblauwtje (Jasione montana)
- Herfstleeuwetand (Leontodon autumnalis)
- Wilde margriet (Leucanthemum vulgare)
- Gewone veldbies (Luzula campestris)
- Muskuskaasjeskruid (Malva moschata)
- Middelste teunisbloem (Oenothera biennis)
- Smalle weegbree (Plantago lanceolata)
- Brunel (Prunella vulgaris)
- Scherpe boterbloem (Ranunculus acris)
- Kleine ratelaar (Rhinanthus minor)
- Dagkoekoeksbloem (Silene dioica)
- Gele morgenster (Tragopogon pratensis)
- Hazepootje (Trifolium arvense)

De bloemenweide kan zowel drachtplanten als waardplanten bevatten voor verschillende soorten vlinders. Veel soorten zijn echter reisende soorten, sommigen zijn territoriaal, zoals het bruin zandoogje. Dit wil zeggen dat ze zich ergens gaat vestigen waar zowel drachtplanten als waardplanten aanwezig zijn. Twee exemplaren van deze vlinder zijn in de nazomer blijven hangen rond de bloemenweide (+-25m² groot), wat wilt zeggen dat volgend jaar de larven via de waardplant (voor het bruin zandoogje zijn dit diverse grassen) hun leven beginnen.


Nieuwe soorten

Voorlopig wil ik mijn zadencollectie uitbreiden met de volgende soorten. Indien iemand geïnteresseerd is om enkele zaadjes te ruilen met de bovengenoemde vaste planten (niet uit de bloemenweide), contacteer me dan maar via PM.

- Wilde bergamot (Monarda fistulosa)
- Gevlekt longkruid (Pulmonaria officinalis)
- Zonnebloem (Helianthus 'Lemon Queen')
- Struikmalva (Lavatera)
- Wilde peen (Daucus carota)
- Boerenwormkruid (Tanacetum vulgare)
- Overblijvende ossentong (Pentaglottis sempervirens)
- Gewone smeerwortel (Symphytum officinale)
- Blauwe smeerwortel (Symphytum azureum)
- Prachtklokje (Campanula persicifolia)
- Gele helmbloem (Pseudofumaria lutea)
- Damastbloem (Hesperis matronalis)
- Beemdkroon (Knautia arvensis)
- Wilde marjolein (Origanum vulgare)
- Zwarte toorts (Verbascum nigrum)
- Koeienoog (Telekia speciosa)
- Koninginnekruid (Eupatorium cannabinum)
- Griekse alant (Inula helenium)

Zaden koop ik ook via: http://http://www.ecoflora.be, http://www.debolsters.com of http://www.semaille.com. Van de algemeen voorkomende soorten neem ik zaad uit bermen en graslandjes.

Indien iemand nog goede drachtplanten kent of een verkooppunt/website voor zaadjes, hoor ik dat graag.

dinsdag 13 december 2011 - 23:41

BOSVROUW

Ik hou ook heel veel van de mooie fladderdiertjes, vlinders, wespjes, bijen ,hommels. Ik heb m'n tuin ook daarnaar ingericht. Is dan ook geen netjes onderhouden tuin, maar een in de hand gehouden wildernis met paadjes tussendoor. Wat ik ook nog heb staan is, de klimhortensia. Als die bloeit is het een kakafonie van zoemende diertjes. Heb nu ook twee (uitheemse) ASCLEPIA (zijdeplant) soorten aangekocht, maar die brengen de winter nog in de serre door, vanwege nog te klein. Ze zijn wel winterhard. A.SYRICA en A.TUBEROSA. De bloemen zijn mooi, en geuren overheerlijk. Het beste buffet voor de insecten. De A.SYRICA brengt ook decoratieve zaaddozen voort, in de vorm van papegaaitjes. Word daarom ook de papegaaiplant genoemd. Het zijn wel woekeraars! (besteld bij BAKKER en BALDUR. )
woensdag 14 december 2011 - 10:28

BOSVROUW

Nog vergeten, Reuze springbalsemien, goed bezocht door bijen en hommels; Moet wel sterk in de hand gehouden worden. Elk zaaddoosje springt open en elk zaadje word een plant; Word ongeveer 2 meter hoog!
woensdag 14 december 2011 - 10:33

Minouke

Ik heb hier overal Calamintha nepeta staan en dat is een gezoem van jewelste in de zomer... meer bijtjes dan bloemen
woensdag 14 december 2011 - 11:02

Pieter2

Voor reuzenbalsemien en zijdeplant ga ik toch passen. Dat zijn beiden invasieve exoten. Klimhortensia heb ik al eens aan gedacht om deze te kopen, maar ik vind er geen plaatsje voor.

Calamintha komt er sowieso ook nog bij.

woensdag 14 december 2011 - 11:13

Minouke

Pieter, neemt dan wel de Calamintha nepeta want op de Calamintha Blue Cloud zitten ze veel minder.
woensdag 14 december 2011 - 11:16

Furor

Pieter, hoe was de opbrengst van van je bloemenweide? Ik ga in het voorjaar dezelfde mengsels (+ bijenmengsel) zaaien (een 120 m²). Daar er nogal wat variatie in standplaatsvereisten tussen zit (zuur/kalk/neutraal, vochtig/droog) ben ik benieuwd naar wat er effectief allemaal uitkomt. Hoe zat het bij jou?

Ik zoek o.a. nog zaad van grasklokje (hoewel ik er in het wild weet staan ...)

Enkele foto's zouden leuk zijn!


Reuzenbalsemien zou ik - met alle respect - toch ook vermijden, zeker gezien men in diverse natuurgebieden probeert te verwijderen.

woensdag 14 december 2011 - 12:29

Pieter2

Furor, zoals ik aangehaald had vestigen de vaste planten zich trager dan akkerkruiden. Dit komt omdat ze een stabiele groeiplaats eisen (dus geen verstoring), voorkeur hebben aan voedselarme omstandigheden (die verkregen worden door 2x per jaar te maaien en af te voeren) en tenslotte moeten de grassen verminderd worden door deze vóór de bloei te maaien. Daarom heb ik dus een mengsel van akkerkruiden hierbij gemengd (resultaat eerste jaar zie foto).

[afbeelding verwijderd niet-https].

De komende jaren gaan de vaste planten dus de bovenhand nemen, maar daarvoor is wat geduld nodig. Het resultaat is normaal altijd een zekerheid, aangezien je de zaden al aangevoerd hebt. Wanneer je bijvoorbeeld vanuit gazonsituatie een bloemenweide maakt (dus nog slechts 2x per jaar maaien) krijg je hetzelfde resultaat, maar dat duurt dan nog langer dan de zaaimethode.

Het beste voorbeeld van die vaste planten zie je in de wegbermen, waar het niet ingezaaid is, maar wel spontaan ontwikkeld is.
woensdag 14 december 2011 - 15:28

Polplastron

Ik raad nog een paar planten aan:
- Geranium phaeum: wordt hier in mijn tuin druk bezocht door de rosse metselbijen.

- Rosa moyesii: is in de voorzomer enorm geliefd door allerlei hommels.

- Stachys monnieri: werd deze zomer druk bezocht door een mannetje van de wolbij met drie vrouwtjes erbij => Ik had maar drie plantjes staan en ben van plan dit bestand sterk uit te breiden ten voordele van dit mooie en interessante diertje.

Groeten,

Pol

woensdag 14 december 2011 - 18:55

Sandy

hi pieter, maak je ergens eens een weekendje vrij als kijkweekendje voor ons, tuinforumleden ? Ik ben benieuwd wat je ervan gemaakt hebt ! Ik had ook graag zo'n tuin ingericht, maar mijn man is daar minder voor te vinden. Mss als hij het in het echt ziet dat hij dat beter ziet zitten ??? Dan kan hij aan de slag om dat aan te leggen
Trouwens, hoe groot is je tuin? Dat alles daar in past wat je opnoemt ?

Ik ben echt benieuwd !!!
woensdag 14 december 2011 - 19:40

Detuinenindemen

Euodia hupehensis of Tetradium danieli, ook honingboom genoemd (en niet te verwarren met de Sophora) wordt in de nazomer druk bezocht door massa's bijen.
woensdag 14 december 2011 - 21:16

Minouke

en een bijenhotel maken, gewoon een stuk hout maar geen behandeld, geverfd, hout van naaldbomen gebruiken.
Overal onwillekeurig diepe gaten inboren aan 1 kant.
Bamboestokken in stukken zagen en samen binden gaat ook.
En ergens ophangen.

http://www.bijenhotels.nl/
donderdag 15 december 2011 - 09:41

Kriskras

Minouke schreef

Bamboestokken in stukken zagen en samen binden gaat ook

Opmerking vooraf, het gaat dan om solitaire bijen (metselaarsbij enz...). Uiterst nuttige diertjes, want zoals iedereen zou moeten weten hebben solitaire bijen een slaagpercentage van meer dan 85 %. Wat dus wil zeggen dat ze een bevruchting veroorzaken bij 85 van de 100 bezoekjes die ze aan de bloemen brengen. De reguliere honingbij heeft een "productiviteit" van minder dan 15 %.

Meer dan een afdoende reden dus om in een uitgebreide huisvesting te voorzien.

Naar mijn ervaring zijn bamboestokken het beste. En men hoeft die niet eens samen te binden, bevestigen op een min of meer zonnig plaatsje is ruim voldoende.

Echter, en steeds naar mijn ervaring, bamboestokken worden het best gesneden met een circelzaag. Worden andere methodes gebruikt dan gaat de bamboe algauw barsten en dus ongeschikt worden als huisvesting.

Nog een tweede tip. Zaag de stokken zodanig dat er twee "appartementen" per stok zijn. Dus de knoop in het midden, een open buis naar de ene kant en een open buis naar de andere kant, zoals in dit voorbeeld:

[afbeelding verwijderd niet-https]

Metselaartje druk aan de slag:


[afbeelding verwijderd niet-https]

Appartementsgebouw:


[afbeelding verwijderd niet-https]

Deze taak bijna volbracht:


[afbeelding verwijderd niet-https]

Metselaarsbij op sleedoorn:


[afbeelding verwijderd niet-https]


Andere metselaar op andere sleedoorn:

[afbeelding verwijderd niet-https]donderdag 15 december 2011 - 11:07
donderdag 15 december 2011 - 11:27

Pieter2

@Sandy, Ik ben pas één jaar bezig met het omvormen. Er moeten dus nog heel wat uitheemse, nutteloze planten gerooid worden, vervangen worden door inheemse struiken en bloeiende vaste planten. Vaste planten begin ik vanaf het voorjaar ook zelf te kweken, dus volgend jaar is het weer een druk jaar (planten kweken, planten rooien, onderhoud, moestuin,...). De voorkant van de tuin blijft voorlopig zoals het is, aangezien ze binnen dit en enkele jaren de straat gaan heraanleggen en een groot deel onteigend wordt, ik ga dus niet investeren/kweken voor die enkele jaren. Mijn tuin is niet zo groot (ongeveer 1300m²), maar dat wil niet zeggen dat er zoveel soorten niet in kunnen

@minouke. Ik heb twee bijenhotels gemaakt dit jaar. Er komen er nog bij, vooral met bamboe aangezien ik die gratis kan bemachtigen . Heb nog een 20-tal stokken van 4m lang liggen, een taakje om tussen kerst en nieuwjaar iets te maken.

Zoals je op de achtergrond van die foto ziet, staat er bamboe en andere rommel die volgend jaar gerooid worden en vervangen door bloeiende planten.

Daarnaast heb ik ook enkele vogelkastjes (voor pimpelmeesjes, koolmeesjes, ...) gemaakt, benieuwd of dat dat iets gaat opleveren.


donderdag 15 december 2011 - 19:06

Sandy

Sorry pieter, over twee jaar beginnen wij pas aan onze tuin, eerst het huis... dus je hebt nog tijd !
donderdag 15 december 2011 - 19:15

Minouke

amai Pieter, die 1ste is een ware sterrenhotel ***** de luxe
die gleufjes is dan niet voor de vlinders? ja hé?
donderdag 15 december 2011 - 19:15

Pieter2

Voor vlinders inderdaad, maar er zaten wantsen in .
donderdag 15 december 2011 - 19:24

Furor

1300 m², niet zo groot heet dat dan ...

ik zou content zijn
dinsdag 20 december 2011 - 06:58

Polplastron

Voor vlinders inderdaad, maar er zaten wantsen in .

Naar wat ik hoor en lees over die vlinderhuisjes is dat meestal het geval: spinnen, wantsen, oorwormen, ... vinden ze heel leuk, maar vlinders zie je er zelden in.

Groeten,

Pol
dinsdag 20 december 2011 - 09:11

Kriskras

Polplastron schreef,

vinden ze heel leuk, maar vlinders zie je er zelden in.

Niet enkel i.v.m. vlinders. Er hangen hier drie verblijfplaatsen officieel bedoeld voor lieveheerbeestjes en eentje officieel bedoeld voor gaasvliegen.

Geen lieveheerbeestje noch gaasvlieg heeft er ooit zijn intrek genomen. Enkel maar spinnen van allerlei slag. Inclusief het eventuele spinneweb.

Eigenlijk is dat niet meer dan de logica zelve. Spinnen zijn alomtegenwoordig en sluipen overal in, waar het maar enigzins mogelijk is. Insecten die in zo'n huisje zouden kruipen moeten dus fataal ten dode opgeschreven zijn.

Kortom, en hoewel mij wel weer de woede van de handelaars op de hals zal worden gejaagd, zich iets dergelijks aankopen zou neerkomen op een overbodige uitgave. Men kan zich dan beter voor hetzelfde geld een voederhuisje of nestkastje aanschaffen.
dinsdag 20 december 2011 - 09:43

Polplastron

Zelfgemaakte nestkastjes voor de solitaire bijen voldoen heel goed.
Bamboe is zeer bruikbaar, maar als je ergens nog wat overschotjes hout hebt liggen kan je ook makkelijk zelf iets ineen knutselen:
[afbeelding verwijderd niet-https]

Om vlinders, lieveheersbeestjes e.d. te laten overwinteren zijn er inderdaad betere methodes dan zo'n kastje met gleuven.

Lieveheersbeestjes overwinteren hier liefst tussen afgestorven plantendelen en lage groenblijvende planten zoals Stachys byzantina. Niet te netjes opruimen voor de winter dus en zorgen voor veel bedekte bodem.

Vlinders overwinteren volgens mij vaak tussen groenblijvende planten zoals klimop, maar ik kan me vergissen hoor.

Groeten,

Pol
dinsdag 20 december 2011 - 10:40

Kriskras

Polplastron schreef:

Niet te netjes opruimen voor de winter dus en zorgen voor veel bedekte bodem.
Inderdaad, edoch, probeer het maar de buren eens diets te maken .

maar ik kan me vergissen hoor.

Helaas wel. Het zijn de rupsen die overwinteren, meestal ondergronds, en niet zozeer het eindproduct. Voor de meeste vlinders is er helaas maar een kort leven beschoren.
dinsdag 20 december 2011 - 11:10

Pieter2

Ik wist dat de gleufjes voor vlinders niet ging werken, maar het staat wel bij mijn huisje . Spinnetjes zitten ook in de bamboestokken. Voor oorwormen heb ik potjes met stro hangen op planten (aalbes, gelderse roos) waar de bladluis op zit.

De tuin blijft ook de ganse winter liggen. Wanneer de bladeren vallen leg ik een deel bladeren al mulchlaag tussen de planten. Een ander deel gaat op een hoop. In het voorjaar en zomer strooi ik grasmaaisel tussen de planten en daarna een laagje bladgrond (niet bij iedere maaibeurt). Zo blijft dat maaisel vochtig waardoor de wormen die mee in de grond trekken. En zo zie je ook geen grasmaaisel liggen natuurlijk.

dinsdag 20 december 2011 - 16:25

Polplastron


Citaat:
maar ik kan me vergissen hoor.


Helaas wel. Het zijn de rupsen die overwinteren, meestal ondergronds, en niet zozeer het eindproduct. Voor de meeste vlinders is er helaas maar een kort leven beschoren.

Helaas vergis JIJ je nu toch wel hoor! Kijk ook maar eens op deze link:
http://www.natuurkalender.nl/achtergrondinformatie/achtergrond_vlinders.asp

Daar zie je meteen dat een paar van de mooiste soorten als vlinder overwinteren.
Bovendien zijn er heel wat soorten die als eitje of als pop overwinteren.

Groeten,

Pol
dinsdag 20 december 2011 - 18:38

Kriskras

Polplastron schreef:

Helaas vergis JIJ je nu toch wel hoor!

Inderdaad, een te grote veralgemening mijnentweegs.

Bedankt voor de correctie.
dinsdag 20 december 2011 - 19:48

Pieter2

Vorig jaar had ik een dagpauwoog en citroenvlinder in huis. Ze zagen er eigenlijk niet zo gezond uit (precies verdroogt...). Geen idee of ze het toen gehaald hebben.
woensdag 21 december 2011 - 18:32

Pieter2

Heb me gisteren weer geamuseerd met een bijenhotel te maken. Ik ben begonnen zonder ontwerp, gewoon tussen het afvalhout (stookhout) gezocht naar stukken die ik kon gebruiken. Persoonlijk vind ik deze beter als mijn vorige ontwerp , vooral door de schors vind ik het er natuurlijker uitzien.
zaterdag 31 december 2011 - 12:04

Furor

welke diameters heb je allemaal gebruikt? Wat is de grootste?
zaterdag 31 december 2011 - 12:32

Pieter2

2mm tot 10,5mm. Groter had ik niet. Bij de bamboestokken zitten er tot 14mm bij.
zaterdag 31 december 2011 - 13:04

Polplastron

Perfecte diameters hoor! Daar zal je heel wat soorten blij mee maken.
Ik vind het natuurlijke uitzicht overigens heel knap.

Groeten,

Pol
zaterdag 31 december 2011 - 13:21

Furor

Ik zou de boompalen die ik gebruik voor mijn leisystemen (kleinfruit en kamperfoelie) willen voorzien van gaatjes.

Natuurlijk wil ik de stevigheid van de palen niet in het gedrang brengen.

Done or not?

zaterdag 21 januari 2012 - 16:39

Pieter2

Waarschijnlijk is dat hout behandeld? Daar geven de bijen geen voorkeur aan denk ik.
zaterdag 21 januari 2012 - 16:50

Polplastron

Als je niet overdrijft met het aantal gaatjes zal de stevigheid er nog niet zo erg onder lijden.

Wat minder positief is, is dat dat die palen waarschijnlijk behandeld zijn tegen rot. Veel van de stoffen die men hiervoor gebruikt zijn niet zo erg gezond voor de solitaire bijen.

Zelf heb ik echter ook een paar oude boompalen in mijn tuin staan. Het waren nog overschotjes van de vorige bewoner (zowat 8 jaar geleden). Bij wijze van experiment heb ik ze toch eens met wat gaatjes voorzien en wat bleek: de bijen waren er nog gekker op dat op mijn "ecologisch verantwoorde" bouwsels. Dit jaar zullen de eerste jonkies al dan niet uitvliegen. Ik hou je op de hoogte.

Groeten,

Pol
zaterdag 21 januari 2012 - 16:52

Furor

Mja, standaard kastanjepalen, zeker?

In maart snoei ik een hoop vlieren. Is dit geen ideaal hout? Verwijderen ze zelf het merg of help je ze 'n beetje op weg?
zaterdag 21 januari 2012 - 16:59

Polplastron

Blijkbaar zijn er soorten die graag zelf het merg verwijderen, maar ik heb er zelf geen ervaring mee. Gewoon proberen zou ik zeggen.

Kastanjehout is volgens mij niet echt behandeld, omdat het van nature moeilijk rot maar ik kan me vergissen.

Groeten,

Pol
zaterdag 21 januari 2012 - 17:28

Pieter2

Kastanjehout is inderdaad zeer duurzaam en dus misschien niet behandeld.

Bij het vlierhout zou ik ze op weg helpen. De meeste soorten gebruiken holle plantenstengels en vraatgangen (die wij nabootsen met boorgangen) en hebben dus de meeste kans op resultaat.
zaterdag 21 januari 2012 - 18:04

WDH

Hey iedereen,

Super wat jullie allemaal voor deze beestjes doen

Heb zelf 2 huisjes voor lieveheersbeestjes in de tuin (terracotta paddestoeltjes van de webwinkel)

Echter buiten een toevallig passerende spin of vlieg krijgen ze niet veel bezoek.

Wat we wel hebben is op de plaats onderaan onze teaken tuintafel waar een houten tab ontbreekt is het gat dichtgemetseld.
Gedurende enkele dagen zat er regelmatig een bij onder tafel

Benieuwd of het iets zal worden.

Groeten

Wouter
woensdag 9 mei 2012 - 21:02

Pieter2

Ook hier zijn de eerste gaten dicht gemetseld, gisteren een metselbij bezig gezien, best wel mooi om te zien hoe ze dat dichtmaken.
woensdag 9 mei 2012 - 21:49

Polplastron

Zelf heb ik echter ook een paar oude boompalen in mijn tuin staan. Het waren nog overschotjes van de vorige bewoner (zowat 8 jaar geleden). Bij wijze van experiment heb ik ze toch eens met wat gaatjes voorzien en wat bleek: de bijen waren er nog gekker op dat op mijn "ecologisch verantwoorde" bouwsels. Dit jaar zullen de eerste jonkies al dan niet uitvliegen. Ik hou je op de hoogte.


Uit mijn behandelde boompalen zijn ondertussen al bijtjes uitgevlogen. Blijkbaar gaat die behandeling er met de jaren af of is het spul niet schadelijk voor bijen. Of ... misschien worden boompalen helemaal niet behandeld ... Wie zal het zeggen.

In elk geval zit het hier nu vol rosse metselbijtjes! En gezien ik een grote voorliefde voor roodharige schonen heb, kan ik daar best van genieten!
donderdag 10 mei 2012 - 09:20

Feniks

Ook hier zijn de eerste gaten dicht gemetseld, gisteren een metselbij bezig gezien, best wel mooi om te zien hoe ze dat dichtmaken.
Zo ben ik eens kwaad op mijn man geweest: ik had zo'n bij in een gaatje boven onze deur zien verdwijnen. De volgende ochtend zag ik dat het gaatje toe was: ik naar mijn man en vragen waarom hij in godsnaam dat beestje zijn nest toegemetseld had
donderdag 10 mei 2012 - 19:25

Ouwepee

Ik hoop altijd maar dat jullie eens prachtige niet gefotoshopte plaatjes zullen tonen, met al die metselbijen. Komaan zeg?
donderdag 19 juli 2012 - 21:47

Pieter2

Niet gefotoshopte?

Wil je ze in actie zien? Ik zal eens proberen enkele foto's te maken, het weer moet het toelaten. Daarnaast vind je op internet genoeg voorbeelden. Bij mij zaten ze de eerste dag dat het bijenhotel buiten stond er al in.

donderdag 19 juli 2012 - 22:21

Ouwepee

Van horen zeggen hoor je veel liegen. Als al die mooie gaatjes zo goed zijn, dan zou dat hier toch al vol met drukke fotootjes moeten gestaan hebben?
Of is dat hier nu nog altijd dezelfde praat voor de vaak?
donderdag 19 juli 2012 - 22:48

Kriskras

Opoe schreef:

Of is dat hier nu nog altijd dezelfde praat voor de vaak?

Er staan zelfs op deze pagina reeds ruim wat klare fotootjes, die zelfs in de verste verte niet werden bewerkt (om het ook eens in goed Nederlands te stellen). Waar zeurt u dan eigenlijk nog over? Open uw ogen en kijk.

Dat Pieter nog geen fotootjes heeft kunnen produceren is niet meer dan normaal, want tegen einde april houdt de metselaarsbij het voor bekeken.

Van de gelegenheid gebruik makend en voor de anderen deze kleine voorstelling:

http://www.taartenbakkerij.eu/metselaarsbij/metselaarsbij.html


Te noteren:

. Op "huisvesting-01" ziet men uit het tweede appartement bovenaan net een kersverse ontpopte larve zich naar buiten wurmen.

- Appartementen verzegeld met grijze specie: deze specie bestaat hoofdzakelijk uit stuifmeel van de sleedoorn.

- appartementen verzegeld met gele specie: deze specie bestaat uitsluitend uit het stuifmeel van de gele kornoelje.
vrijdag 20 juli 2012 - 01:30

Ouwepee

Als die kampjes om bijen te concentreren zouden werken, dan zouden er eind april al lang een aantal gaatjes gevuld zijn. Want inderdaad, half mei ongeveer, werken de metselbijen hun gaatjes af. Maar als ik ze allemaal samen tel, samen met die metselaarstaartplaatjes, dan kom ik met één hand toe.
Dat kan je toch geen succes noemen, nietwaar?
Dat is op zijn minst zelf(?)bedrog, of op zijn best, het scheppen van luchtkastelen.
Metselbijen sluiten hun kweekgaatje nooit (nooit !!!) met stuifmeel af. Dat zuig je gewoon uit je duim. Slijk is de enige mortel. Neem jij jezelf echt ernstig? Wat een klucht zeg!
Hartelijke groeten,

naschriftje: Toen ik dit schrijfseltje nog eens bekeek, viel mijn oog hier, op enkele regeltjes hogerop.
Waar slaat dat allemaal op? bladvulling? Waarom zou die waarde op gelijk welke manier minder zijn? Dat is weer wat nieuws zeker? Of moet ik er doekjes voor het bloeden rondwinden?:

Omdat uitheemse bomen en struiken naast nectar- en/of stuifmeelbron weinig natuurlijke waarden hebben kies ik in de toekomst enkel nog voor het aanplanten van inheemse boomsoorten.
vrijdag 20 juli 2012 - 02:38

Pieter2

Afdichten gebeurt inderdaad met slijk. Bovendien zitten er niet enkel metselbijen in. Ik ken weinig van wilde bijensoorten. Er zijn ook een aantal behangersbijen, zeer kleine bijtjes die in de gaatjes van 2mm komen en iets wat lijkt op wespbijen zie ik ook regelmatig (schiet me niet af als dit niet kan).

Uitheemse bomen zijn zo goed als waardeloos, op nectar en stuifmeelbron na. Geen enkele of slechts enkele inheemse diersoorten hebben nut bij een uitheemse boomsoort. Als voorbeeld kun je gaan kijken wat er mogelijk kan leven op de inlandse Zomereik of op een uitheemse Amerikaanse eik. Dit wil niet zeggen dat ik tegen uitheemse planten ben. Maar bij boom- en struikkeuzes opteer ik toch voor inheemse soorten.

Naast de natuurwaarde moet je gaan denken in ons ecosysteem, dat is kennis die tuinaannemers zelfs niet hebben! Die werken veel met uitheemse soorten die ziektes en plagen meebrachten. In ons ecosysteem zijn geen natuurlijke vijanden voor die ziektes en plagen; dus laten we maar lekker gaan sproeien hé...
Als je kiest voor inheemse soorten heb je ook soms ziektes en plagen, maar die worden gecontroleerd door natuurlijke vijanden (bijvoorbeeld een VOGEL!). Maar ook dan zie je vaak tuinaannemers grijpen naar chemische middel wanneer ze één rupsje gevonden hebben op hun planten. Een tuin is een deel van ons ecosysteem en niet iets wat op zichzelf bestaat.

Het perfecte voorbeeld vind je in de natuur, natuurlijke combinaties van planten in je eigen streek zijn de meest stabiele combinaties die er bestaan, daar heb je geen kosten en gering onderhoud (bijsturen) aan indien je ecologisch durft te tuinieren.

De redenen dat ik geen fotos plaats: weinig tijd, overdag nooit thuis, slecht weer, en gewoon niet meer aan gedacht om fotos te plaatsen.

Nog even iets over het resultaat van dergelijke bijenhotels. Het aantal wilde bijen is afhankelijk van je woonplaats. Als je langs een bos woont, zit dat hotel direct vol, woon je langs een landbouwgebied zonder bos, houtkanten etc. met intensieve teelten zoals mais, dan komen er met moeite bijen in je hotel. Dan speelt de aanwezigheid van nectar en stuifmeel in de juiste periodes ook een rol.
vrijdag 20 juli 2012 - 20:44

Ouwepee

Ha999999999999999999 (Ik bedoel, Ha, tot de oneindigste macht)
Wat een prietpraatkletsklucht. Enerzijds beken je dat je er minder dan een snars van kent, maar dan begin je toch weer te fantaseren. Een behangersbij is niet kleiner, maar groter dan een metselbij. Waar haal je het?
Wespbijen, die bestaan niet.
Waarom probeer je eerst te beweren dat sommige gaatjes met stuifmeel toegemetst zijn?
Van bomen ken je nog minder dan bijen, en dat was al geen snars. Dus dat zou inktverspilling kunnen genoemd worden, als alles nu niet per rekenaartje ging.
Beter eerst nog een dikke boterham eten, veel boekskes lezen en plankzeilen. Als je dan een aantal jaren geploeterd hebt, eens komen kijken?
Benieuwd wanneer er hier een sterke borst zich natmaakt om deze on toch zin te geven.
Waardeloze bomen? 2x Ha999999999999999999
Teveel zelf(?)gekweekte shit gepaft zeker?
In verband met je eerste tekst, met al die mooie beschrijvingen, ken je de plagiaatplant? Man, dié is groot!
vrijdag 20 juli 2012 - 22:08

Sandy

Een beetje respect voor anderen is nooit weg. Trouwens voor je dingen gaat beweren, internet is ergens goed voor. Zoek effe wespbijen op, wist niet dat ze bestonden maar ze zijn er echt bv...

Sorry hoor maar ik vond dit een leuk topic tot nu ...
zaterdag 21 juli 2012 - 09:10

Kriskras

Sandy schreef:

Sorry hoor maar ik vond dit een leuk topic tot nu ...


Sandy,

Zoek onder de onderwerpen effe op "Ouwepee", en dan zal je merken dat zijn vorige "prestatie" 94 dagen geleden werd verricht (Gojibes) en de tweede jongste 501 dagen geleden.

Onder het onderwerp "Gojibes" heeft de moderator reeds tweemaal moeten optreden (= zijn "prestatie" wissen), dat alleen al spreekt boekdelen. Wel we hebben duidelijk te doen met een verkoper die de markten afschuimt en gewoon is diegenen die met een klacht afkomen af te snauwen.

Bepaald wel een zwak punt van dit forum, er zwerft hier een overtal aan verkopers rond, en sommigen worden doorgaans vrij agressief wanneer hun handeltje in het gedrang zou komen of hun ijdelheid niet genoeg wordt gestreeld.

Wat die kerel bezield heeft om na 94 dagen hier plotseling Pieter2 te komen beledigen, dat kunnen we alleen maar gissen. Een verklaring zou het slechte weer kunnen zijn. Weinig volk op de markten - 't is bijzonder povertjes geweest bijvoorbeeld op de Gentse feesten - en bijgevolg magere verkoopcijfers in een periode die doorgaans de beste van 't jaar zou moeten zijn.
.
zaterdag 21 juli 2012 - 10:10

Ouwepee

Als er ooit iets gewist is geweest, dan deed ik dat zelf. Kwestie van geen parels voor de zwijnen te gooien. De resterende zever spreekt dan gewoon voor zichzelf.
Dus dat was het zoveelste gokje dat je deed, weer blijkt het gewoon uit de lucht gegrepen. Heeft bovendien niets te maken met dit onderwerp.
Dacht je omdat je elkaar veel siroop aan de baard smeert, dat je daarom gelijk moet hebben? Principe van allen tegen één? Doe maar hoor, geen probleem. Om de waarheid te vertellen zijn er al veel gekruist of aan de brandstapel gehangen.
Wat betreft de Goji bes, ben ik wel de enige die uitgenodigd werd om in de vakliteratuur een artikel te schrijven. Daar moet je inderdaad niet met prietpraat afkomen. Ik kan daar niet enkel fotootjes van anderen van tonen maar ook duizenden rijpe bessen.
Er is ook maar één marktje, waar ik jaarlijks sta. Dat is op de Mortselse plantenruilbeurs. Dus ook weer uit de lucht gegrepen onozele veronderstellingen. Wellicht kan je, mits wat verder plankzeilen nog wel wat vinden dat van mij komt, maar niets, nul, nada met dit onderwerp te maken heeft?
Welk belang heeft het aantal dagen tussen twee berichten? Heeft dat iets te maken met de grond van de zaak, namelijk dat hier door onkundigen-onwetenden, gedaan wordt alsof ze de wijsheid in pacht hebben?
Benieuwd naar al die foto's van bijen in die kampjes waar jullie ze proberen in te concentreren. Niet van anderen, maar van jullie exploten.
Omdat ik weet dat er ook nog vele anderen dit forum bekijken, die wél weten waar klepels hangen, schrijf ik soms. En ja, ik moet het toegeven, wat leven in een prietpraatbrouwerij brengen, daar kan ik al eens van genieten. Kwestie van de mensen te dwingen om een na te denken over hun zinsbegoochelingen. Vooral degenen die met ondoordachte argumentatie afkomen die niet ter zake is.
Inderdaad, er waren, en wellicht zijn, een aantal professionele mensen die al eens hun tijd staken, in advies geven. Dat veroorzaakte echter, dat er tegelijkertijd een aantal anderen ook allerlei meningkjes komen verkondigen onder de bescherming van af en toe van pseudoniem te veranderen. Het kaf van het koren scheiden is altijd al moeilijk geweest.
zaterdag 21 juli 2012 - 11:56

Sugar

Het kaf van het koren scheiden is altijd al moeilijk geweest.


In jouw geval is dat niet zo moeilijk hoor...
zaterdag 21 juli 2012 - 13:43

Pieter2

Ouwepee, wespbijen bestaan zeker. Behangersbijen zijn groter dan metselbijen dat weet ik, lees mijn zin tegoei. Een komma dient voor iets.

Op het internet kun je je voordoen als iemand die je in het echt niet bent, maar wel wilt zijn. Je kennis over bijen blijkt helemaal fataal te zijn (die van mij is ook niet goed, maar als je als 'bijenkweker' al beweerd dat wespbijen niet bestaan...) Kijk zeker eens uit naar de wespbijen, want het zijn prachtige bijen. Ik reageer niet meer op deze onozeligheid.
zaterdag 21 juli 2012 - 15:19

Jdcoster

Zelfs het allergrootste gelijk kun je desnoods wel hebben maar gelijk krijgen is een andere zaak. Je moet het ook nog kunnen brengen en overtuigen. De manier waarop Leo steeds te keer gaat tegen mensen die een afwijkende mening hebben ten opzichte van de zijne is ronduit onbeschoft en heeft een averechts resultaat.

Ik herinner me de tijd dat hij iedereen verketterde die zijn (dure) terracotta-tegels waarin metselbijen konden wonen maar niets vond. Ikzelf hoor daar ook bij. Ik boor ook gewoon gaatjes in stenen en houtblokken en daarmee moeten de solitaire bijen het bij mij maar doen. Vroeger moesten ze het wel doen met het sleutelgat van mijn serredeur of de condensgaatjes in de ramen.

zaterdag 21 juli 2012 - 17:07

RdB

Voor een overzicht van de 44 soorten Wespbijen uit ons gebied (Koekoeksbijen uit het geslacht Nomada) zie: www. wildebijen.nl/wespbijen. html (d etwee spaties verwijderen, ik heb te weinig gepost om links te kunnen plaatsen)

In mijn vorige huis had ik ook zo'n hotel, zat altijd bomvol. Hier heb ik dat niet nodig, natuurlijke mogelijkheden genoeg maar als ik dat leuke bouwwerk van Pieter zie gaan mijn vingers weer jeuken.

Ruud
zaterdag 21 juli 2012 - 20:18

Ouwepee

Gelukkig zijn er dan toch een paar van hetzelfde gedachtengoed, die hun borst eens goed natgemaakt hebben.

Vroeger, toen ons moe nog leefde..., en in mijn tijd...., en bij die vriend..., ik las eens op een ..., ... maar jij hebt vroeger wel eens in je bed gepist..., enz. Het lijstje lijkt wel oneindig.

Zo komt er nog eens wat leven in de brouwerij. Allen daarheen dus.

Ter zake, kan er nu eindelijk iemand eens wat (eigen) plaatjes laten zien, met die kudden wilde bijen in jullie hotels. Dáár ging het over, de rest is urine van Maria van 't platteland, of hoe noemt men dat ook weer?
zaterdag 21 juli 2012 - 23:04

RdB

@Ouwepee, gelet op de vriendelijke en beleefde wijze waarop u uw verzoek tot ons richt luidt het antwoord: nee, daar heb ik helemaal geen zin in. Leer eerst maar eens manieren!

Ruud
zondag 22 juli 2012 - 10:49

Kriskras

Voor de goede orde.

Wespen, mieren, bijen en hommels behoren tot de Apocrita. De Apocrita worden onderverdeeld in twee secties, de Parasitica en de Aculeata (angeldragers). Wespen komen voor zowel bij de Parasitca als de Aculeata. Wat wij gemeenlijk onder "bij" vestaan komt enkel voor bij de Aculeata.

Nu, om het eenvoudig te houden, het verschil tussen de wespen en de bijen wordt gedefinieerd door het achterlijf. Dat van de wespen is tweeledig, dat van de bijen eenledig. Alle Apocrita met een tweedelig achterlijf worden derhalve wetenschappelijk als "wespen" geklasseerd.

Het achterlijf van de bijenwesp is eenledig, dat beestje is dus ongetwijfeld een bij. En via de volksmond kreeg het de benaming "bijenwesp", vanwege zijn geel-zwart niet behaard achterlijf natuurlijk.
zondag 22 juli 2012 - 13:07

RdB

@kriskras: je schrijft bijenwesp maar ik neem aan dat je Wespenbij bedoeld. Dat is inderdaad een echte bij die op een wesp lijkt, vandaar de naam. Bij mijn weten bestaan er geen bijenwespen maar ik leer graag bij.

Ruud
zondag 22 juli 2012 - 14:23

Kriskras

RDB liet opmerken:

je schrijft bijenwesp maar ik neem aan dat je Wespenbij bedoeld.

Inderdaad, mijn vergissing. Bedankt voor de rechtzetting.
zondag 22 juli 2012 - 16:02

Ouwepee

Zelf besluit ik dan maar, dat er veel over solitaire bijen en boren van gaatjes en bamboestengeltjes, enz gekletst wordt, maar als het er op aankomt, is er niets dat werkt.
Nou moe, interessant zeg!
zondag 22 juli 2012 - 23:25

Sandy

Luister ouwepee, je bent blijkbaar een echt ouwepee !!!
Als je alleen maar denkt alles beter te weten en andere mensen te moeten kleineren ipv zelf nog eens iets te kunnen bijleren, dan hoor je hier niet thuis.

We zijn lid van dit forum om samen over onze hobby te praten en niet elkaar te kleineren en belachelijk te willen maken. Trouwens deze hele discussie zegt meer iets over u dan over ons, hopelijk trek je verder zelf je conclusie.

Voor mij is deze discussie gesloten en reageer ik niet meer op jouw berichten, integendeel ... ik hoop dat dat voor de anderen ook geld.
maandag 23 juli 2012 - 12:06

Minouke

Ouwepee, ik heb je een mailtje gestuurd

gr
Chantal
maandag 23 juli 2012 - 12:32

Minouke

nog meer tips voor de bijtjes en helemaal niet duur of moeilijk http://plantaardigheden.nl/art_div/bijenhotels.htm
maandag 23 juli 2012 - 20:53

Lauravn

De tuin omvormen gaat me iets te ver, maar ik draag graag een steentje bij.
Ik heb hier laatst een mooi bijenhotel gevonden en een aantal andere opties voor tuindieren:
https://www.vogelhuisjes.nl/andere-tuindieren/bijenhotel.html
woensdag 3 april 2019 - 08:50

Voeg een reactie toe

Log in of registreer om dit onderdeel te gebruiken