Geprint vanhttps://www.tuinadvies.nl/artikels/vergunning_vijver_vergunningen_zwembad


https://www.tuinadvies.nl   /    zaterdag 21 mei 2022

Wanneer moet je een vergunning aanvragen bij de aanleg van een vijver of zwembad?

ZWEMBAD & VIJVER

Vergunning nodig?

Voordat je in Vlaanderen een zwembad of vijver aanlegt moet je een stedenbouwkundige vergunning (bouwvergunning) verkrijgen. Maar er zijn uitzonderingen op deze regel. Zo mag je een vijver, die kleiner is dan 30 m², aanleggen zonder stedenbouwkundige vergunning indien voldaan is aan een aantal voorwaarden. Maar let op; in een natuurgebied bijvoorbeeld heb je wel altijd een vergunning nodig.

Vergunning aanvragen voor aanleg van een vijver
Wanneer heb je een vergunning nodig bij het aanleggen van een vijver of zwembad?

Om te weten welke regels van toepassing zijn op jouw perceel grond stap je best naar de technische dienst van uw gemeente met de vraag welke bestemmingsplannen van toepassing zijn voor jouw perceel. Daar zal men nagaan of uw woning in een woonzone, landbouwzone of natuurgebied ligt. Misschien is er wel een verkaveling, een bijzonder plan van aanleg (BPA) of een uitvoeringsplan, in één van deze gevallen moeten de voorschriften die bij dit plan horen worden geraadpleegd.

Een vijver aanleggen

Als uw perceel grond niet in een kwetsbaar gebied ligt (zoals een natuurgebied, bos, …) en de werken die je wenst uit te voeren niet in strijd zijn met het verkavelingplan of bijzonder plan van aanleg, dan is er geen stedenbouwkundige vergunning nodigvoor de aanleg van een vijver indien er aan de volgende twee voorwaarden is voldaan :

  • de vijver met aanhorigheden is niet groter dan 30 m²
  • de vijver wordt volledig aangelegd binnen de 30 meter van de woning maar niet in de voortuin

Wanneer is er een vergunning nodig bij het aanleggen van een vijver

Is de vijver groter dan 30 m² of ligt deze deels of helemaal op meer dan 30 meter van de woning dan dien je vooraf een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen bij uw gemeente. Voor deze aanvraag mag je zelf het plan tekenen als de vijver op minimum 1 meter afstand ligt van de perceelgrenzen. Komt de vijver ergens op minder dan 1 meter van de grens met een buur te liggen dan moet het plan worden opgemaakt door een architect.

En wat als je nu 2 vijvers aanlegt van elk 25 m²? Dan voldoe je niet aan de volgende voorwaarde: de maximale grootte is 30 m². Je zult dan wel een vergunning moeten aanvragen.

Zwembad

Voor de aanleg van een zwembad of jacuzzi zijn de voorwaarden strenger dan voor een vijver. Een zwembad of jacuzzi mag zonder vergunning worden aangelegd als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

Het zwembad met aanhorigheden

  • mag niet groter zijn dan 30 m²

  • is volledig gelegen binnen de 30 meter rond de woning, maar niet in de voortuin

  • is ingegraven en indien op de grond geplaatst niet hoger dan 1,5 meter inbegrepen de afdekking

  • mag niet liggen binnen de 5 meter strook van de rand van een beek of waterloop

  • mag niet gelegen zijn in een kwetsbaar gebied (bos, natuurgebied,…) of in strijd zijn met de voorschriften van een verkaveling of plan van aanleg of uitvoeringsplan

Is aan één van deze voorwaarden niet voldaan dan is er wel een stedenbouwkundige vergunning nodig.

Vergunning nodig bij het aanleggen van een vijver

Is het zwembad of de jacuzzi groter dan 30 m² maar kleiner dan 150 m² en gelegen op minstens 2 meter van de perceelgrens en gebouwen dan mag je zelf de plannen maken om een vergunning aan te vragen. Is dit niet het geval dan dient een architect ingeschakeld te worden.

En wat indien het een zogenaamde ‘zonevreemde’ woning betreft? Dan zijn deze regels ook van toepassing voor zover de woning niet ligt in een kwetsbaar gebied. Bijvoorbeeld bij een woning in agrarisch (landbouw) gebied mag je ook een vijver of zwembad zonder vergunning plaatsen als er aan alle voorwaarden is voldaan.

Ten slotte: als je een vijver of zwembad wil aanleggen bij een gebouw dat als monument beschermd of gesitueerd is of wanneer je woning binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht ligt, kunnen er nog andere regels van toepassing zijn. De dienst Stedenbouw van jouw gemeente is het best geplaatst om hier inlichtingen over te geven.

Auteur: P. Gabriëls

#2376
Terug naar boven icoon