Geprint vanhttps://www.tuinadvies.nl/artikels/tuinieren_en_wateroverlast

menu
Tuinadvies

https://www.tuinadvies.nl   /    maandag 12 april 2021

Tuinieren en wateroverlast

Tuinieren en wateroverlast

Bij perioden van hevige regen krijg je al snel wateroverlast. Steeds vaker duiken er nieuwsberichten op waarbij trieste taferelen van ondergelopen woningen, kelders, garages, ... Ook in de tuinen kan wateroverlast voor de nodige frustratie zorgen. Op die manier is het tuinplezier snel weg.

Gekende oorzaken van  wateroverlast:

Tuinieren en wateroverlastEr zijn verschillende factoren die ervoor zorgen dat we steeds meer risico lopen bij langdurige of hevige regenbuien. De klimaatsverandering is daar één van, maar ook de ruimtelijke ordening en de staat van de bodem speelt een zeer grote rol bij wateroverlast.

Door een dichtere bebouwing ontstaan meer verharde oppervlakten die de insijpeling naar de bodem tegenhouden.  Het water dat nu valt, moet op een kleinere oppervlakte opgenomen worden.
De klimaatsverandering zorgt er ook voor dat er in de zomer minder perioden van regen zijn, maar dat die wel heviger zijn. In de winter is het juist natter dan vroeger, de toevoer wordt dus groter op minder stukken grond.

Wanneer er wateroverlast is in de winter wijst dit meestal op een structureel probleem. De verminderde of geblokkeerde capaciteit van afvoerbuizen of waterlopen is vaak de boosdoener. De waterlopen in onze streken staan in de winter al altijd hoger dan in de zomer en soms verhindert de hogere beekstand de goede werking van de noodkleppen van de riolen. Een algemene drukophoping in het riolenstelsel is hiervan het gevolg waarna de straten overstromen.

Wateroverlast in de tuin

Plaatsen waar vaak te veel water staat, zijn geen goede gronden om te tuinieren. Want daar is ook te weinig lucht in de bodem waardoor planten niet goed kunnen groeien. Daarom worden er soms buizen gestoken tot aan de wortels zodat er een constante toevoer is van buitenlucht. Bovendien kan in tijden van droogte via dezelfde weg water direct aan de wortels gegoten worden.

Je moet echter vermijden dat er te veel water kan blijven staan. Aan de samenstelling van de bodem kan je weinig veranderen, wel aan de afwatering in de buurt en de bodemstructuur ervan.

Tuinieren en wateroverlastWanneer de grond te hard is geworden door dagelijks over te lopen of te rijden, daar kan het water niet voldoende indringen. Bij nieuwbouwwoningen is dat een vaak voorkomend probleem doordat dit volledig vastgereden is door het bouwverkeer.
De hele grond diep omspitten is dan het enige wat helpt. De beste oplossing is diepspitten met een kraan. Tevens is dat het moment om de grond te gaan mengen met een beter doorlaatbare soort zoals zand, humus of kleigrondverbeteraar. Grind (of lavagrind) kan ook gemengd worden in de bodem om een beter doorlaatbaarheid te creëren. Wanneer de tuin lager ligt dan de omgeving, dan is dat ook een mogelijke oorzaak van wateroverlast. De tuin ophogen kan de waterproblemen vaak verhelpen.

Bij verhardingen in de tuin kiest men best waterdoorlatende voegspecies. Vaak wordt een ondoorlatend materiaal gebruik waardoor het water verplicht wordt op een andere manier weg te komen. Al het water van dat terras stroomt naar de tuin en daar kan het niet tijdig weg. Een aparte afvoergoot, die is aangesloten op het rioolstelsel is de oplossing bij verharde terreinen.

#4599

Auteur: Karel
Redactie Tuinadvies