Geprint vanhttps://www.tuinadvies.nl/artikels/tuinaanleg_in_lagen

menu
Tuinadvies

https://www.tuinadvies.nl   /    vrijdag 23 juli 2021

De ecologische siertuin aanleggen in lagen

De ecologische siertuin in spelregels

Bij gebrek aan een hapklare definitie voor de ecologische siertuin… beperken we ons tot enkele zeer belangrijke spelregels ‘ecologische siertuin’, zaken die je steeds in je achterhoofd moet houden wanneer je in je tuin aan het werk gaat en die steeds ook je keuzes in een bepaalde richting zullen beïnvloeden.

Spelregels 1 en 2 werden reeds besproken in een vorig artikel.


Gelaagde begroeiing in de tuin: niets dan voordelen

Spelregel 3:

Zorg voor gelaagde begroeiing in de tuin. Een gelaagde begroeiing is niets meer dan de etage-gewijze opbouw van een bos.

In een natuurlijk bos treffen we minstens 4 etages aan

 1. boomlaag met beuk, zomereik, wintereik, gewone es, wilde lijsterbes, …
 2. struiklaag met gewone hazelaar, gewone vlier, gewone klimop, …
 3. kruidlaag (varens, salomonszegel, …, maar ook mossen, paddestoelen, …, alhoewel dit uiteraard geen kruidachtige planten zijn)
 4. strooisellaag (afgevallen takken, bladeren die humusvorming ondergaan).

Soms wordt de knol- en de bollaag ook nog apart genoemd. Onder de strooisellaag overwinteren immers ook nog de nodige knol- en bolgewassen (vb. wilde hyacint).

Het toepassen van gelaagde begroeiing in je tuin heeft volgende voordelen:

 • Een gelaagde begroeiing is de best mogelijke imitatie van een ‘natuurlijke’ vegetatie.
   
 • Een gelaagde begroeiing is zelfregulerend. De ‘hogere’ lagen houden immers de ‘lagere’ op een natuurlijke wijze onder de knoet. Een mooi in elkaar overvloeiende gelaagde beplanting vraagt dus weinig onderhoud.
   
 • Een gevarieerder plantenleven leidt noodzakelijk tot een gevarieerder dierenleven (insecten, vogels enz.). Hoe minder verstoring door ongewenst onderhoud, hoe gunstiger voor insecten en dieren die van de planten gebruik maken als voedselplant of (tijdelijke) verblijfplaats.
   
 • Een gelaagde begroeiing biedt het optimaal mogelijke ‘volume’ in je beplantingen.
   
 • Gelaagdheid maakt de tuin boeiender. Er bloeien veel planten op weinig plaats. En ook in de tijd kunnen we een veel grotere spreiding in bloei verkrijgen.
   
 • Strooisel gewoon op de bodem laten composteren geeft vele voordelen: mettertijd verbetert je bodemstructuur door de vorming van humus; dood organisch materiaal in de tuin brengt ook een pak leven met zich mee, het zijn immers specifieke insecten die zich om strooiselafbraak bekommeren.

KRUIDEN
In het dagelijkse leven bedoelt men daarmee planten of plantendelen die gebruikt worden om een speciale smaak of geur aan iets te geven bv. tijm, munt, basilicum,...

Ook plant met met geneeskrachtige eigenschappen associëren we snel met het begrip 'kruiden'

I, de ecologie noemt men alle planten die niet-houtig zijn en die geen grassen, biezen, zeggen zijn kruiden, dus ook herderstasje, margriet, brandnetel,… zijn kruiden.

Onkruid is dan weer geen wetenschappelijke term: beter is om per individueel geval te spreken van 'ongewenste kruiden' in de tuin (‘ongewenst' is immers ook een subjectieve gewaarwording!).


Hosta's voor de hogere salomonszegels

Spelregel 4

Respecteer de eigen groeidynamiek van planten.

Gaan we er even van uit dat iedere plant op de voor hem ideale plaats staat, dan nog verloopt voor iedere plant het proces tussen de kieming en het afsterven van de plant anders.

De combinatie van groeikracht, groeiritme en groeivorm bepaalt of twee of meerdere soorten naast elkaar kunnen bestaan of veeleer de neiging zullen hebben om elkaar weg te concurreren. Eenjarige kruiden worden bijvoorbeeld gekenmerkt door een grote groeidynamiek (logisch, ze hebben immers maar één groeiseizoen de tijd voor hun hele levenscyclus!). Bomen zitten aan het andere uiterste en kennen een zeer trage dynamiek.

In de ecologische siertuin streven we vooral naar een duurzaam evenwicht. Vb. Hosta, een plant uit vochtige bossen in Japan, en gewone salomonszegel, een inheemse plant uit vochtige bossen, houden het in een ecologische siertuin perfect naast mekaar uit.

#380

Bron: Provincie West-Vlaanderen