Geprint vanhttps://www.tuinadvies.nl/artikels/tuinaanleg_ecotuinen

menu
Tuinadvies

https://www.tuinadvies.nl   /    zondag 5 december 2021

De ecologische siertuin in spelregels

De ecologische siertuin in spelregels

Bij gebrek aan een hapklare definitie of panklaar recept voor de ecologische siertuin… beperken we ons tot enkele zeer belangrijke spelregels ‘ecologische siertuin’, zaken die je steeds in je achterhoofd moet houden wanneer je in je tuin aan het werk gaat en die steeds ook je keuzes in een bepaalde richting zullen beïnvloeden.


In de stad maken ook muurtjes en daken waarop planten groeien deel uit van de siertuin

Spelregel 1:
Een ecologische siertuin draagt bij tot de kwaliteit van het milieu, het landschap en de natuur.

De mens is een ‘doener’, zowel op kleine schaal (in huis en in de tuin) als op grote schaal (industrie, mobiliteit enz.). Dit ‘doen’ is nooit zonder gevolg. Het is treurig vast te stellen dat veel menselijk ‘doen’ in de feiten vaak een degradatie van milieu, landschap en natuur betekent.

Dit is echter niet zo in de ecologische siertuin! Met een ecologische siertuin lever je een bijdrage aan een schoner en gezonder milieu.

Bestrijdingsmiddelen zijn uit den boze. Tuinafval wordt zoveel mogelijk vermeden. Ook materiaalkeuze voor infrastructuur (paden, terrassen, muurtjes enz.) wordt grondig door deze spelregel beïnvloed.

Een ecologische siertuin levert ook een bijdrage aan een meer esthetisch landschap (veel tuinen vormen immers een zichtbaar object in het landschap). Je hebt bij het ontwerp van je tuin respect voor de landschappelijke eigenheid van je streek. Ontwerpkeuzes voor een tuin op het platteland kunnen op die manier geïnspireerd zijn door wat datzelfde platteland typeert: hoogstambomen, knotbomen, fruitbomen, gemengde hagen, poelen, rietgrachten enz. Dit verhaal gaat natuurlijk niet op in de stad. Daar draagt je tuin veeleer bij tot het landschap als een soort groen ‘stapsteentje’, midden in een stedelijke omgeving.

En last, but not least, je levert een bijdrage voor méér natuur. De planten in een ecologische siertuin komen er dan misschien wel niet spontaan (hoewel spontaan opschietende wilde kruiden zeker een verrijking voor je tuin kunnen betekenen), de dieren die je tuin bezoeken zijn meestal wel spontane gasten! Een ecologische siertuin probeert zo optimaal mogelijk dienst te doen als ‘stapsteentje’ (voedselbron en – tijdelijke - verblijfplaats) voor vele planten en dieren.

 


Adderwortel groeit bij voorkeur op natte gronden
 

Spelregel 2:

Kies planten in functie van bodem en klimaat: de juiste plant op de juiste plaats!

In de natuur bepalen de lokale groeiomstandigheden welke planten zich kunnen handhaven en welke niet. Al naar gelang de omstandigheden (vochtig/droog; licht/schaduw; open/windluw; warm/koud; bodemtype enz.) ontwikkelen zich andere plantengemeenschappen.

Hier vindt het begrip biotoop zijn oorsprong, de natuurlijke groeiplaats van plantengemeenschappen.

De siertuin is een heel ander verhaal. Hier kiest de tuinier immers welke planten er in zijn tuin belanden. Belangrijk is dus in de eerste plaats goed de karakteristieken van je tuin te kennen. Kijk goed uit je doppen, want door de kleine schaal van tuinen is bijna ieder plekje anders. In ieder geval: probeer zo goed mogelijk de keuze van je planten op je tuinkarakteristieken af te stemmen. Een goede plantenkeuze vermijdt in grote mate latere overmatige waterbehoefte, ziektegevoeligheid, slechte groei enz.

Eenmaal je een lijst planten voor je hebt, waarvan je vermoed dat ze allemaal geschikt zijn voor jouw tuin, weet dan dat in het wild voorkomende, inheemse plantensoorten de meest duurzame keuze zijn. Immers, als een soort zich in het wild kan handhaven, dan heb je goede garantie dat ze met een minimum aan verzorging zal kunnen gedijen in je tuin. Doch cultuurvariëteiten kunnen uiteraard ook in de siertuin.

Respect voor deze fundamentele spelregel geeft goede garanties voor een duurzame tuin waarin planten tot volle wasdom kunnen komen en zelfs een respectabele ouderdom kunnen bereiken.

#379

Bron: Provincie West-Vlaanderen