Geprint vanhttps://www.tuinadvies.nl/artikels/tuinaanleg_ecologische_tuin

menu
Tuinadvies

https://www.tuinadvies.nl   /    zaterdag 23 oktober 2021

Ecologische tuin aanleggen

De ecologische siertuin in spelregels

Bij gebrek aan een hapklare definitie voor de ecologische siertuin… beperken we ons tot enkele zeer belangrijke spelregels ‘ecologische siertuin’, zaken die je steeds in je achterhoofd moet houden wanneer je in je tuin aan het werk gaat en die steeds ook je keuzes in een bepaalde richting zullen beïnvloeden.

Spelregels 1 tem 4 werden reeds in vorige artikels besproken.

Spelregel 5:

Als je met de natuur samenwerkt, zal je tuin arbeidsarmer worden.

Een tuin wekt bij velen de nogal negatieve associatie op met schoonmaken, snoeien,... Nochtans kan veel werk vermeden worden, enkel door bij het ontwerp van je tuin wat meer denkwerk te verrichten. Een ecologische siertuin moet kunnen standhouden zonder al te veel menselijke tussenkomst.

Aandachtspunt nummer één zijn de ‘gesloten volumes’ (bomen, struiken, hagen enz.) in de tuin. Hou bij het ontwerp van het ‘geraamte’ van de tuin reeds rekening met de volwassen afmetingen van de plant. Zo vermijd je direct al een hoop nodeloos gesnoei achteraf. Want iedere plant, boom en struik blijft uiteraard groeien tot hij zijn specifieke omvang en vorm heeft bereikt.

En ook alle voorgaande spelregels leiden tot een ‘stabielere’ tuin, die minder sturing van de tuinier zal behoeven. Daarom spreken we eigenlijk ook liever van tuinbeheer i.p.v. tuinonderhoud. Vecht niet tegen de natuur, maar werk ermee samen.

Spelregel 6:

Herontdek de schoonheid van de natuur in je tuin.

Tuinontwerp en –aanleg steunt veelal op twee pijlers: techniek en esthetiek.

Techniek is het vakmanschap, de kunst om alle planten in de tuin te verzorgen en alle handelingen die nodig zijn om een tuin te verwezenlijken: terras bouwen, vijver graven enz.

Esthetiek omvat alles wat met de visie op schoonheid te maken heeft: een concept bedenken voor de tuin, kleuren bij elkaar brengen enz.

In de ecologische siertuin worden techniek en esthetiek telkens weer afgewogen tegen een derde pijler, de ecologische meerwaarde.

Kiezen voor een ecologische siertuin is:

  • de schoonheid van natuur als esthetisch streefdoel voor ogen houden;
  • natuurlijke processen leren ‘gebruiken’ in het tuinbeheer.

Spelregel 7:

Werk het harmonieuze samenleven van mensen, planten en dieren in de hand.

Een klassieke tuin is een stukje leefruimte aangepast aan de behoeften van de mensen die er wonen. In een ecologische tuin is de mens niet de maat van alle dingen. Er heerst een sfeer van respect voor alles wat er wil groeien en bloeien. Hoe beter de tuin ‘overvloeit’ in zijn omgeving, hoe groter de kans dat allerlei dieren er voedsel of toevlucht komen zoeken.

Biodiversiteit of soortenrijkdom... staat voor verscheidenheid van levensvormen (planten, dieren,,…) op een bepaalde plaats bv. in een natuurgebied, in je tuin,...
Deze neemt toe met een toenemende variatie aan 'biotopen' (nat/droog, licht/schaduw, kleibodem/zandbodem,...)

#336

Bron: Provincie West-Vlaanderen