Geprint vanhttps://www.tuinadvies.nl/artikels/struik_buxus_ziektes

menu
Tuinadvies

https://www.tuinadvies.nl   /    maandag 29 november 2021

Buxus: ziektes en ongedierte + de bestrijding

Buxus is heden ten dage niet meer weg te denken in onze tuinen, ook de tuinarchitecten maken er veel gebruik van. Deze plant is m.a.w. de hit van onze tuin. Dit heeft hij vooral te danken aan zijn veelzijdigheid o .a .als haagplant, kuip- en terrasplant en natuurlijk ook solitair om in vormen te snoeien (dierenfiguren, kegels, bollen, spiralen,...) Men gebruikt hiervoor best een buxusschaar. 
Als we teruggaan in de tijd vinden we de buxus vooral terug aan pastorijtuinen of aan boerderijen, ook kent men ze traditioneel als de plant die gewijd wordt op Palmzondag en zo een gans jaar in de Christelijke huiskamers terug te vinden is. Deze kleine groene takjes zijn een heilig teken, herinnering aan Jezus van Nazareth, teken van vrede en verzoening.

WELKE VIJANDEN HEEFT MIJN BUXUS?

A. INSECTEN

1. De buxus-bladvlo (Psylla buxi) 

Bestrijding: een 3 à 4 mm klein insectje, geelachtig tot groen van kleur. De jonge insecten noemt men nymfen, ze scheiden zeer overvloedig een witte, waterafstotende was af (blinkend – plakkerig – zoetig vocht), die dient als beschermlaag voor mogelijke vijanden maar ook tegen uitdroging. Bij de volwassen insecten – imago’s genoemd- is de waslaag niet aanwezig. 


Vanaf eind april merkt men de nymfen op. Men vindt ze terug op de puntjes van de bladeren (groeipunten) waar ze aan zuigen, dit veroorzaakt lepelvormige omkrulling van de blaadjes. Onder deze omgekrulde blaadjes vinden we verscheidene insecten verstopt : nymfen. Door deze aanzuiging krijgt men een ernstige groeiremming. Begin juni vinden we de imago’s terug die in de loop van de zomer eitjes afleggen die volgend jaar terug uitgroeien tot een nieuwe generatie bladvlooien. De bladvlo beperkt zich tot een enkele levenscyclus per jaar, dit maakt de bestrijding eenvoudig vooral wanneer men er vroeg bij is wordt grote schade voorkomen!

Chemisch: men spuit begin april vóór de echte aanval van de bladvlo met een produkt op basis van Imidacloprid. De aantasting kan men zien aan de lepelvormige omkrulling van de bladeren.
Biologisch: bij het zien van de eerste jonge opgerolde takjes ze onmiddellijk wegsnoeien en meegeven met de GFT-container.

2. De buxus-spintmijt (Eurytetranychus buxi) 
Dit zijn microscopisch kleine, bruinrode insecten met in tegenstelling tot andere mijtachtigen vrij grote pootjes, waardoor ze snel bewegen. De oranjekleurige eitjes in spinsel gelegd kan men enkel vinden met een vergrootglas. Deze mijten hebben zuigende en bijtende monddeeltjes. Ze hebben meerdere levensgeneraties per jaar (één generatie leeft drie à vier weken) .

Hun levenscyclus gaat als volgt: ei – larve – nymfe – achtpotige volwassen mijt.
Alleen de oude blaadjes worden aangetast, men ziet dit aan de opvallende bleke streepvormige puntjes ook kan het bladgroen citroenkleurig zijn. Bij jonge blaadjes komt dit niet voor. In zéér ernstige gevallen zijn de blaadjes zodanig aangetast dat er als het ware witte scheutjes ontstaan. Vooral op beschut onder glas of op de veranda is deze aantasting bedreigend, vooral de hoge temperaturen en het ontbreken van de nodige vochtigheid spelen hier een rol.

Bestrijding:
Chemisch: regelmatig spuiten met een spintdodend middel(acaricide) of met een produkt op baisi van de actieve stof die naar de naam Broompropylaat luistert.
Biologisch: roofmijten o.a.Typhodromus pyri, deze kan tot 8 mijten per dag verorberen. Deze roofmijten worden gekeekt op speciale bedrijven die ze op hun beurt verkopen aan sommige tuincentra.

3. De buxus-topgalmijt (Aceria unguiculata)
Deze zeer kleine insecten, zelfs 10 X vergroot nauwelijks zichtbaar, komen vrij veel voor op Buxus. Ze hebben twee paar poten, zowel de larven als de volwassen insecten. Ze zijn herkenbaar aan hun wormvormig lichaam. Ze leven overwegend in de zieke plantknoppen, scheuten en botjes van de Buxus.
De insecten veroorzaken gezwellen en verkleuringen waardoor de planten er vuil uitzien. De misvormde blaadjes hebben spichtige, uitgegroeide scheuten. De takken die aangetast zijn hebben een donker uitzicht. Dit alles heeft een zware groeiremming tot gevolg.

Bestrijding:
Chemisch: spuiten einde maart met een produkt op basis van Amitraz
Biologisch: aangetaste topjes wegsnoeien en in de GFT-container doen of verbranden.

4. Kommaschildluis (Lepidosaphes ulmi) 
Deze 2 tot 3 mm grote schildluis heeft de vorm van een komma (zoals de naam doet vermoeden !), ze komt voor onderaan de plant vooral op uitgedroogde takjes. De vrouwelijke schildluizen zetten onder hun schild de eitjes af. Indien het schildje van het dode schildluisvrouwtje loskomt zijn de eitjes die er wasvormig uitzien zichtbaar, dat doet ons denken aan een of andere schimmelziekte.

Dit type luis veroorzaakt weinig schade ook als ziet ze er indrukwekkender uit dan de bovengenoemde soorten.

Bestrijding:
Chemisch: spuiten met minerale oliën (Elephant-oil) wanneer de aantasting zichtbaar is of spuiten eind mei bij het loslaten van het schildje met een produkt op basis van Imidacloprid, propoxur of Cyhalotrin.
Biologisch: Te erg aangetaste takjes wegsoeien en in GFT –container werpen.
Opgelet: bovenvermelde produkten zijn niet allemaal verkrijgbaar voor de liefhebber.


B. FYSIOLOGISCHE AFWIJKINGEN


Wanneer de Buxus niet op de juiste plaats staat kunnen er zich problemen voordoen. Dit kan men voorkomen door de Buxus op een kalkrijke, voedzame bodem te planten, liefst in de halfschaduw. Ook een goede waterhuishouding is noodzakelijk!

1. Groenaanslag 
Dit wordt veroorzaakt door wieren of algen die de huidmondjes verstoppen waardoor de planten minder goed gaan groeien en er niet fris uitzien. Dit is te wijten aan een verkeerde standplaats, zoals teveel schaduw, niet opdrogen van de blaadjes door een te lange vochtigheid.

2. In bloei schieten en gele bladrand 
Dit is vooral te wijten aan gebrek aan meststof en kalk. Door de planten bij te mesten met veel stikstof kan men de armoedige plantjes nieuw leven geven. Dit komt vooral voor bij Buxus in pot en slechte grondsamenstelling. Planten die constant met natte voeten staan vertonen hetzelfde beeld en geven een bruingroene kleur. In de handel vindt men speciale buxusmeststoffen.

3. Takkenbreuk 
Soms ziet men bruinachtige, dode takken, dit is geen ziekte, maar is meestal te wijten aan een bruusk kontakt, denkt men hieraan aan grasmaaien, spelende kinderen, loslopende huisdieren enz. ….. Onze lieve viervoeters kunnen ook schade aanbrengen door onze buxushaag voor een urinoir te aanzien waardoor de blaadjes verbranden, dit wordt nog erger bij felle zon.

#248

Auteur: Piet Van den Broecke