Geprint vanhttps://www.tuinadvies.nl/artikels/strengere_wetgeving_gewasbeschermingsmiddelen

menu
Tuinadvies

https://www.tuinadvies.nl   /    dinsdag 19 januari 2021

Tuinier krijgt nieuwe generatie gewasbeschermingsmiddelen

Met de eerste zonnestralen beginnen de groene vingers weer te kriebelen. Zin om je oprit onkruidvrij te maken? Je terras mosvrij te houden? En straks kwaliteitsvolle groenten uit je moestuin te oogsten?
Gebruik dan gerust gewasbeschermingsmiddelen, want ze zijn – mits zorgvuldig gebruik – een goede optie voor mens en milieu. Dat bewijst ook een Nederlandse studie waar machines om onkruid te wieden het vanuit milieuoogpunt moeten afeggen tegen chemische onkruidbestrijders. Bovendien waakt de nieuwe wetgeving niet alleen over een verantwoorde inhoud, maar zijn de gewasbeschermingsmiddelen vandaag ook gebruiksvriendelijker dan ooit. Als Belgische vereniging van de gewasbeschermingsindustrie helpt Phytofar de tuinier praktisch op weg naar een mooie en gezonde groenomgeving.

Strengere wetgeving voor gebruiksvriendelijke producten
Of je nu je planten wilt beschermen tegen schadelijke insecten (insecticiden), schimmels (fungiciden) of onkruid (herbiciden), gewasbeschermingsmiddelen houden vandaag minder risico's in dan vele huishoudelijke producten.
Dat is het gevolg van de recente Europese wetgeving én de strengere aanpak op Belgisch niveau. Momenteel lopen er overgangsmaatregelen om de fabrikanten tijd te geven om over te schakelen op de strengere vereisten, maar vanaf 18 augustus 2014 is de nieuwe generatie gewasbeschermingsmiddelen voor de hobbytelers een feit.

Wat betekent dat concreet voor de tuinier?
Allereerst maximale doeltreffendheid en gebruiksgemak. Gewasbeschermingsmiddelen zijn uitgebreid getest voor ze op de markt komen. De actieve stof in het gewasbeschermingsmiddel wordt op Europees niveau goedgekeurd en de Europese Unie geldt als de strengste ter wereld hierin. Als lidstaat heeft België – als tweede land in de Europese Unie – nog bijkomende maatregelen opgelegd om de gezondheid van tuinier en milieu maximaal te waarborgen. Dat vertaalt zich in aangepaste concentraties van de actieve stof, nieuwe verpakkingen en een nog duidelijkere etikettering. De letter 'G' op het etiket staat voor 'Garden' en verwijst naar het niet-professionele gebruik van het product.

Overheid en industrie promoten daarbij het gebruik van kant-en-klare gewasbeschermingsmiddelen of aangepaste verpakkingen (monodoseerfesjes, wateroplosbare zakjes…). Zo is de tuinier zeker van een efficiënte dosering en vermindert tegelijk het risico op contact met het product. Ook kindveilige doppen en aangepaste doseersystemen zijn straks verplicht. Producenten die nieuwe producten op de markt brengen, moeten al voldoen aan de nieuwe reglementering. Voor bestaande producten gelden dus de overgangsmaatregelen tot volgend jaar.

Onderzoek: onkruidbestrijders = best voor milieu

Onderzoekers aan de Universiteit van Amsterdam hebben de milieueffecten bepaald van de meest gangbare onkruidbestrijdingstechnieken op verhardingen zoals voetpaden en wegdekken. Uit de levenscyclusanalyse – van productie van grondstoffen tot verwerking van afval – blijkt dat pleksgewijze toepassingen van zorgvuldig gebruikte gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen vanuit milieuoogpunt beter scoren dan alternatieve technieken zoals borstelen, branden, hete lucht en heet water.

Bovendien toont de studie aan dat een verbod op chemische onkruidbestrijding op verhardingen en het inzetten van alternatieven niet leidt tot een beter milieu. Dat komt onder meer door het gebruik van fossiele brandstoffen. Alternatieve methodes zoals afbranden, hete lucht en heet water houden ook bepaalde gevaren in voor de gebruikers (risico op brandwonden) en doden ook nuttige insecten die op onkruid leven. Herbiciden die onkruid bestrijden zijn selectief en bestrijden enkel het onkruid, zonder schadelijk te zijn voor de nuttige insecten. Deze studie bewijst opnieuw dat gewasbeschermingsmiddelen, bij een zorgvuldig gebruik, een goede optie zijn voor mens en milieu.

Als Belgische vereniging van de industrie van gewasbeschermingsmiddelen pleit Phytofar er dan ook voor dat openbare diensten deze middelen kunnen blijven toepassen op publieke terreinen waar nodig. Denk maar aan veilige bermen zonder woekerend onkruid dat het zicht belemmert. Daarbij steunt Phytofar de geëvalueerde biologische gewasbeschermingsproducten, want de integratie met alternatieve technieken kan nuttig en efficiënt zijn (bv. bodembedekkers, hakselhout, maaien).

#3905

Bron: IVAM