Geprint vanhttps://www.tuinadvies.nl/artikels/moeilijkheden_bij_het_behandelen_van_vissen_deel_1

menu
Tuinadvies

https://www.tuinadvies.nl   /    zondag 16 mei 2021

Moeilijkheden bij het behandelen van vissen Deel 1

Moeilijkheden bij het behandelen van vissen

Inleiding
Wanneer vissen ziek worden en een behandeling nodig hebben is deze niet altijd zo eenvoudig of evident als het lijkt. Heel wat factoren zullen eerst en vooral de manier van behandelen bepalen en daarenboven zullen deze en andere factoren ook nog eens het welslagen van een behandeling beïnvloeden.

Het is mijn bedoeling om in dit artikel een overzicht te geven van de meeste van deze factoren en hoe zij een rol gaan spelen in de therapie van vissen voornamelijk gericht op het behandelen van koi. In de consumptieviskweek zullen immers heel andere rederingen van tel zijn om een therapie wel of niet te kunnen, mogen en willen instellen.

Stel een diagnose!
Alvorens eenders welke behandeling kan uitgevoerd worden moet er uiteraard een diagnose gesteld worden. Het is een gouden regel om maar pas te gaan behandelen als je weet wat je precies moet gaan behandelen. Een in vissen gespecialiseerd dierenarts met dagelijkse praktijkervaring blijft de meest geschikte persoon om u te helpen bij het beslissen welke behandeling het meest aangewezen is bij een concreet geval van ziekte bij uw koi. Afhankelijk van de agressiviteit en complexiteit van de ziekte kan je natuurlijk zelf ook wel het één en ander inschatten en uitvoeren en kan je bijvoorbeeld wel makkelijk een ontwormingskuur gaan toepassen na microscopisch vaststellen van een wormbesmetting.

hulpmiddel bij het bepalen van bacteriesoorten
hulpmiddel bij het bepalen van bacteriesoorten

Variabelen
Eens de diagnose is gesteld is het belangrijk om een goed plan op te stellen hoe de ziekte aangepakt zal worden. Hiervoor zullen meerdere variabelen een rol spelen bij de uiteindelijke precieze stappen die zullen ondernomen gaan worden en de dringendheid ervan.

Het type van ziektekiem waar je mee te maken hebt.
Zuiver parasitaire infecties bij vissen zijn vaak nog vrij goed behandelbaar met een niet al te agressieve kortdurende therapie. Bacteriële of virale infecties en menginfecties behandelen kan al wat meer voeten in de aarde hebben. Hier kan het ook soms nodig zijn om meerdere medicijnen te gaan toepassen voor 1 zelfde kiem. Belangrijk is dan om te gaan uitmaken welke behandeling prioritair is en wat pas in een latere fase aan bod zal komen in het gehele therapeutische plan. De meeste visziekten hebben een besmettelijk karakter en een behandeling zal dan nodig zijn voor alle vissen die contact hebben met de op dat moment reeds zieke vissen. Flavobacterium kan leiden tot acute sterfte dus hier is het essentieel om een snelle diagnose te kunnen stellen en zo snel mogelijk een algemene therapie te starten.

Het geheel van behandelingen die nodig zullen zijn.
“Costia” moet in principe vrij snel met 1 enkele behandeling op te ruimen zijn. “Witte stip” of “Aeromonas Salmonicida” zijn niet zomaar met 1 enkele behandeling weg te werken en vereisen dan ook een langer durende of herhaaldelijke toediening van medicijnen die dan ook nog op bepaalde tijdstippen zullen moeten uitgevoerd worden. Niet zomaar alle medicijnen mogen samen op het zelfde moment toegepast worden dus is het essentieel dat diegene die de verantwoordelijkheid van de therapie op zich neemt precies weet waar hij mee bezig is en bijvoorbeeld geen formol en chloramine gaat gaan combineren als behandeling of ook bijvoorbeeld geen kuur met kaliumpermanganaat gaat gaan toepassen als er een zekere hoeveelheid zout aanwezig is in het te behandelen water.

Resistentiepatroon van de ziekte.
Elke ziektekiem die bestreden wordt heeft neiging om na verloop van tijd mechanismen te gaan ontwikkelen die er toe leiden dat ze weerstand gaan bieden en ongevoelig worden voor de inwerking van gebruikte medicijnen. Dit kan bijvoorbeeld zijn door een dikker kapsel te gaan ontwikkelen of door kanaaltjes te gaan sluiten waarlangs anders het medicijn in het lichaam van de ziektekiem kon binnen dringen.

de heldere zone rond een antibioticumtablet toot aan dat de kiem daar gevoelig is aan het medicijn
Een heldere zone rond een antibioticumtablet toont aan
dat de kiem daar gevoelig is aan het medicijn

We noemen dit “resistentie” en dit kan niet alleen bij bacteriën voor komen maar evenzeer bij parasieten of virussen (foto2 : de heldere zone rond een antibioticumtablet toont aan dat de kiem daar gevoelig is aan het medicijn). Hoewel het bijna onmogelijk is om op voorhand precies te weten voor welk medicijn de ziektekiem die je wenst te gaan behandelen resistent is, is ervaring daar zeer belangrijk om dit op voorhand zo goed mogelijk te gaan inschatten. Microscopisch kan je bijvoorbeeld al bij Trichodina min of meer gaan inschatten welk medicijn best gebruikt wordt en of dit aan een ietwat hogere dosis moet gaan gebeuren of niet. Vreemd genoeg heb je soms ook gewoon een bepaalde periode dat een zeker medicijn (bvb. amikacine), dewelke bijvoorbeeld het jaar daarvoor nog perfect werkzaam bleek, dat plots algemeen niet meer is en er best ineens overgeschakeld wordt naar een passend alternatief.

Waarde van de te behandelen vissen.
Hoewel dit in de siervissector minder vaak een rol speelt kan het toch voorkomen dat de kosten van een behandeling de waarde van de te behandelen vissen gaan overschrijden en dat de eigenaar besluit af te zien van een verdere therapie.

Kostprijs van de behandeling :
Aangezien de laatste jaren er steeds meer grotere vijvers gebouwd worden en medicijnen ook schaarser en duurder worden kan de kostprijs van een behandeling oplopen en mee een rol spelen in de gekozen therapie. Eigenlijk laat men zich uiteraard best leiden door wat het beste is voor de vissen maar in de praktijk gebeurt het soms gewoon dat die behandeling onbetaalbaar is om er een hele groep vissen in de vijver mee te behandelen. Er zijn een aantal trucjes mogelijk om in zo’n geval de kostprijs wat te drukken zoals het verminderen van het te behandelen volume water door het waterniveau in de vijver te laten zakken of door de vissen over te plaatsen in een kleiner bassin waar behandelen wel financieel mogelijk is maar waar dan anderzijds weer een aantal nadelen aan verbonden zijn.

>> Lees het vervolg van het artikel " Moeilijkheden in het behandelen van vissen deel 2"

 

#3375

Auteur: Tim Barbé
De Koidokter