Geprint vanhttps://www.tuinadvies.nl/artikels/groendak

menu
Tuinadvies

https://www.tuinadvies.nl   /    donderdag 22 april 2021

Kiezen voor een groendak

groendak aanleg van een groendak

Wat is en groendak
Bebouwing met een groendak wil zeggen dat het volledige dak (of het grootste deel daarvan) begroeid is met levende beplanting.
Vaak zijn dit vetplanten, gras maar er bestaan ook daken die een complete tuin op zichzelf vormen, met zelfs bomen en struiken.
Voornaamste kenmerk is dat de beplanting die wordt gebruikt op deze daken goed bestand zijn tegen harde wind, hoge en lage temperaturen en ze moeten periodes van droogte kunnen overbruggen.
De term “groendak” lijkt verwarrend. Het woord “groen” staat niet voor de kleur die de meeste daken ook hebben, maar dit wil zeggen dat er beplanting aanwezig is. Dit hoeft dus niet direct groen te zijn.

Om te spreken van groendaken is het bovendien niet belangrijk te weten of de groendaken nu specifiek zijn aangelegd, of dat de begroeiing er op natuurlijke wijze is gekomen (na verloop van vele jaren kunnen daken begroeid geraken met korstmossen, en nog enkele jaren later kunnen verschillende soorten sedums voorkomen). Ook deze natuurlijke begroeiing valt onder de term “groendak”.
Maar meestal wordt bedoeld de door de mens aangelegde vegetaties die op korte termijn tot een verzorgd geheel kunnen vormen.
Deze techniek bestaat al vele honderden/duizenden jaren en zou op twee verschillende plaatsen ontstaan zijn rond de Middellandse Zee evenals in het Noorden in Scandinavië.

Zelfs bomen kunnen groeien op een groendak
Zelfs bomen kunnen groeien op een groendak

Voordelen van een groendak
In de oudheid werden groendaken aangelegd voor hun isolerende werking, tegenwoordig zijn hier enkele pluspunten aan toegevoegd.
Een groendak is een decoratief en visueel element die een speciaal karakter aan de woning of gebouw kan geven.
Bovendien werkt het ook als een soort van beschermend temperatuurschild, waardoor het dak langer in goede staat kan blijven.
Daarnaast heeft een groendak ook een zuiverende werking voor water omdat de begroeiing het fijn stof zal vasthouden.

Opbouw van een groendak
Opbouw van een groendak

Soorten groendaken
De opdeling van groendaken gebeurt voornamelijk in 2 categorieën:

Intensieve groendaken:
Deze soort van daken zijn vaak complete tuinen die bestaan uit grassen, maar ook struiken en volwaardige bomen kunnen hier gebruikt worden. In sommige gevallen wordt deze vegetatie ook gebruikt als echte tuin door er tuinpaden aan te leggen. Hier en daar wordt zelfs een heuse vijver aangelegd.
Uiteraard heeft deze beplanting een ondergrond nodig, waardoor extra grond wordt aangevoerd op het dak. Een belangrijk kenmerk van deze intensieve groendaken is de stevigheid van het dak want per vierkante meter weegt dit al snel tussen de 300 en 1500 kilogram.
Intensieve groendaken worden dan ook vrijwel nooit bij bestaande bebouwing of verbouwingen aangelegd.  De architect moet dus rekening houden met de structuur van de woning of het gebouw bij de opbouw ervan.

Extensieve groendaken:
Deze soort groendaken zijn eenvoudiger aan te leggen. Het voordeel van de extensieve groendaken is dat deze vrijwel geen onderhoud vragen omdat de begroeiing beperkt blijft door het gebruik van mossen, kruiden en vetplanten. Bijgevolg moet ook de dragende structuur van het dak minder stevig zijn. De aangevoerde hoeveelheid grond is ook veel minder. Een dak weegt dan slechts maximaal 200 kilogram per vierkante meter. Deze soort kan dus op vrijwel iedere woning aangelegd worden (wanneer de helling van het dak het toelaat).

#3108