Geprint vanhttps://www.tuinadvies.nl/artikels/een_perfect_gazon_inzaaien

menu
Tuinadvies

https://www.tuinadvies.nl   /    woensdag 19 januari 2022

Zelf een perfect gazon inzaaien - hoe begin je er aan?

Een kwalitatief gazon zorgt niet alleen voor een betere uitstraling van de woning. Het verhoogt ook de waarde, voorkomt erosie van de bodem en helpt geluid, warmte en vocht te absorberen voor een koelere en rustigere omgeving. Een prachtig gazon vraagt bij de voorbereiding en het onderhoud een kleine extra moeite tegenover een pover en slecht gazon maar het resultaat is deze extra moeite zeker waard.

 Planning van nieuw in te zaaien gazon

1. Planning

Wanneer we een nieuwe gazonzone willen inrichten vermijden we best kleine hoeken en smalle stroken die moeilijk te maaien zijn. 

Een grote zone is steeds beter te onderhouden dan een verknipt geheel doorspekt met plantbedden en borders. Probeer beschaduwde zones te vermijden en richt ze in met schaduwplanten, een tuinpad of een zone met schors. Gras doet het meestal niet geweldig goed in de volle schaduw en verandert al snel in een zacht tapijt van mos! 

Ook op hellingen en heuvels voorzie je beter een duurzame bodembedekker dan een grasmat. Bodembedekker zullen de bodem beter vasthouden en beter weerstand bieden tegen periodes van droogte. 

Ook het tijdstip van het zaaien of het aanleggen van grasmatten is belangrijk. De lente en de herfst zijn hier de beste seizoenen waarbij de herfst nog een klein voordeel heeft. In dit najaarsseizoen is er veel minder onkruidgroei en als alles goed gaat, meer regen.

soorten gras om in te zaaien

2. Type gazon

Het is belangrijk om het juiste type graszaad te kiezen, aangepast aan het klimaat en aan het bodemtype. Naast deze twee factoren is ook het toekomstig gebruik belangrijk! Er is namelijk een verschil in grasmengsels voor intensief gebruik, weidegrasmengsels of siergazons. 

Er wordt ook onderscheid gemaakt tussen mengsels voor gazons in de schaduw, gazons in volle zon of bijvoorbeeld gazons op droge stenige bodems. 

Andere mengsels bevatten reeds traag vrijkomende meststoffen en sommigen bevatten zelf klaverzaden om de vruchtbaarheid en het stikstofgehalte van de bodem te bevorderen.

3. Voorbereiding van de bodem

bodem voorbereidenHet succes van een goede grasmat schuilt natuurlijk grotendeels in de voorbereiding. Dit omvat de bodembewerking, de drainage, bodemverbetering en het nivelleren. Het einddoel is een stevige, fijnkorrelige, goed gedraineerde, onkruidvrije bodem die neutraal of lichtzuur is. 

Verwijder  zoveel mogelijk stenen en andere storende elementen in de bodem. Frezen of spitten zal veel éénjarige onkruiden verwijderen. Een onkruidbestrijder zonder nawerking kan eventueel gebruikt worden om de hardnekkige onkruiden te verslaan. 

Na het spitten of frezen is het aangeraden de bewerkte grond eens goed nat te maken waarna je het stuk enkele weken laat rusten. De grond zal opnieuw zakken en stevig worden door het water, de rust en de bijkomende regen. 

Dit is ook het moment om te kijken of het water overal goed verdwijnt, zo niet kan je op te vochtige plaatsen een kwalitatieve drainage plaatsen. Zorg voor een goede diepte (ca. 30 cm) en een goede hellingsgraad van de drainagebuis en plaats deze in een grindmantel. Nieuw veschijnende onkruiden kunnen opnieuw worden verwijderd.

Een bodemverbeteraar inwerken is steeds afhankelijk van het bodemtype en nivelleren doe je aan de hand van de omliggende omgeving: terrassen, borders, tuinafboordingen en het omliggende landschap kunnen hierbij een bepalende rol gaan spelen.

4. Zaaien

zaaien van graszaadHark het in te zaaien terrein eerst nog eens oppervlakkig los en bevochtig de bodem nog even indien nodig.

Gebruik de hoeveelheid graszaad die op de verpakking staat aangegeven en zaai deze evenredig op het bewerkte oppervlak. Dit kan je het best doe door in twee richtingen te zaaien, op die manier wordt het gebruikte graszaad optimaal verdeeld. 

Na het zaaien kan je het terrein opnieuw oppervlakkig harken, zodat het grootste deel van het graszaad door een laagje grond (max. 10 mm) wordt bedekt. 

Het terrein rollen met een gazonrol of tuinwals zorgt ervoor dat de graszaden en de losse bodem stevig worden aangedrukt waardoor de zaden minder snel wegwaaien of uitspoelen bij hevige regen. Bovendien kiemt het zaad enkele dagen vroeger na het rollen.

5. Bewateren en maaien

kiemend gazon

Het net ingezaaide oppervlak vochtig houden bevordert de kieming van de graszaden en de kwaliteit van het jonge gazon. Bewater tweemaal per dag indien nodig met een fijn sprinklersysteem zodat de bodem geen kans krijgt uit te drogen. Binnen de eerste tien dagen zou er een groene glans over het ingezaaide stuk moeten verschijnen waarna je de bewatering stelselmatig mag gaan afbouwen zodat je de nu gekiemde zaden dwingt om dieper in te wortelen.

Alles is natuurlijk afhankelijk van de weersomstandigheden, het spreekt voor zich dat we niet bewateren bij voldoende neerslag en dat we een keer extra bewateren in het geval van extreme droogte.

Maaien doen we vanaf een hoogte van 6 cm. De messen van de gazonmaaier dienen echt scherp te zijn en we maaien de eerste maal zeker niet lager dan 4 cm. Dit kan na verloop van tijd lager worden maar onthoud dat hoog afmaaien steeds een gezonde groei en een mooier gazon als resultaat geeft.

6. Groen houden

Het gazon groen houden betekent, het gazon voeden. Twee tot drie maal per jaar moeten we het gazon eens goed verwennen met een kwalitatieve gazonmeststof die de nodige voedingsstoffen langzaam vrijgeeft. Twee goede bemestingsrondes en één kalkronde zijn ideaal, kies de juiste meststof bij het juiste seizoen. 

Bemest of bekalk steeds voor een net aangekondigde regenbui! Een gezond gazon in uitstekende conditie heeft genoeg aan één stevige beregening per week. Dit kan een goede regenbui zijn of een beregening via het voorziene sprinklersysteem.

Hou het onkruid binnen de perken en voorzie één anti- onkruid behandeling per jaar. Dit kan in combinatie met de bemesting in een gecombineerde strooikorrel of afzonderlijk via een verdunde oplossing in de rugsproeier. De laatste optie heeft als voordeel dat je enkel de sterk aan getaste zones selectief kan gaan behandelen.

Maai het gazon niet korter dan 3 cm, te laag maaien is nefast voor vele grassoorten en bevordert onkruid- en mosgroei waardoor de conditie van het gazon om korte termijn zienderogen achteruit gaat. Verticuteren of verluchten laat de viltlaag verdwijnen en helpt om de meststoffen, zuurstof en water beter in de grasmat te laten dringen, bovendien bevordert het de wortelstructuur van de grasmat. 

Na het verticuteren, bekalken en bemesten van het gazon herleeft het gras en meteen ook de tuin. 

Alles wordt opnieuw groener... het nieuwe tuinseizoen kan beginnen!

#5338

Auteur: Thomas Paelinck
Contentmanager - Tuinadvies
http://www.tuinadvies.be/tuin/145930/thomas-p