Geprint vanhttps://www.tuinadvies.nl/artikels/brussels_grondwitloof_telen_witloof

menu
Tuinadvies

https://www.tuinadvies.nl   /    zondag 26 juni 2022

Historiek vzw Brussels grondwitloof

Historiek vzw Brussels grondwitloof

Opgericht in 1995 om de belangen van de Vlaamse vollegrondwitloofteler beter te behartigen. Grondwitloof werd toen naamloos in het totaalaanbod witloof verhandeld aan voor iedereen teleurstellende prijzen. Tegelijkertijd kregen de grondwitlooftelers meer en meer consumenten over de vloer omdat ze absoluut zeker grondwitloof wilden aankopen.

Een groep telers vond mekaar en richtte na een 'groeitijd' in 1995 de vzw “Brussels Grondwitloof” op. Direct daarop is een logo ontworpen dat als sticker op de verpakkingen van grondwitloof gekleefd wordt. Deze sticker vermeldde ook al de naam van de teler. Daardoor kreeg de verbruiker niet alleen een gewaarborgd product, maar ook een product 'met een gezicht'. Later, toen distributie en overheid dit vroegen, werd nog een nummering aangebracht waardoor het Brussels Grondwitloof traceerbaar is 'van veld tot bord'. Ook is er van dan af werk gemaakt van het certificeren (EurepGAP, IKKB, ...) van de bedrijven.

Bij de invoering van de sticker met logo is ook overleg gepleegd met de distributie en kon bekomen worden dat het grondwitloof apart in het groenteschap terechtkwam. Grondwitloof is daardoor een nicheproduct met een eigen prijsvorming geworden. Dankzij de acties van de vzw 'Brussels Grondwitloof' is het grondwitloof op de menukaart van de consument blijven bestaan en is de teelt opnieuw rendabel geworden voor de grondtelers. Maar dit is evengoed de verdienste van de consumenten die via een soms behoorlijke meerprijs het grondwitloof waarderen.

Van in het begin werd er ook gedacht aan een erkenning als streekproduct. Dit bleef, onder meer door het nog ontbrekende wettelijk kader, aanvankelijk een wensdroom. Maar vanaf 2004 kon er werk van gemaakt worden. Dit werd op 5 augustus 2008 bekroond met de publicatie van de erkenning “Beschermde Geografische Aanduiding (BGA) – Brussels Grondwitloof”. Daardoor is het authentieke streekproduct, in grond en onder dekgrond geteelde telersrassen, nu duidelijk omschreven en beschermd.
 

Als organisatie kon de vzw Brussels Grondwitloof echter de bedrijven die met hybriderassen en zonder dekgrond witloof telen in de grond niet in de kou laten staan. Voor hen is er dan ook het Vlaamse label 'streekproduct.be' Brabants Grondwitloof verworven. Moest de vzw er niet gekomen zijn dan zou dit authentieke lekker, gezonde en culinair hoogstaande product niet meer om de kaart gestaan hebben. Door het ijveren van de vzw voor het Europees streeklabel wordt het Brussels grondwitloof vereeuwigd voor de toekomst.

Enkele mijlpalen

Voor 1995: de witloofcrisis komt voor het grondwitloof extra hard aan. Maar de telers worden zich ervan bewust dat er een actieve vraag naar hun product is.

1995 :oprichting vzw Brussels Grondwitloof

1996-1997: stickers met logo Brussels Grondwitloof en naam van teler.

1996 tot heden: belangenverdediging bij handelaars en afnemers (Delhaize, Carrefour, Colruyt, Cactus (L), ...)

2002: traceerbaarheid door bijkomende nummering van de stickers.

2003: certificatie grondwitloofbedrijven (EurepGAP,...) gaat van start.

2004: aanvraag Europees streeklabel wordt ingediend.

2008: erkenning van EU-streeklabel als BGA Brussels Grondwitloof en van Vlaams 'streekproduct.be'- label Brabants Grondwitloof

2008: 140 actieve leden

Toekomst vzw Brussels Grondwitloof

De vzw Brussels Grondwitloof wil met de erkenning van de labels verder werken aan de instandhouding van het traditioneel grondwitloof en daar waar mogelijk de belangen van de grondtelers verdedigen.

De vzw zal verder ondersteuning bieden aan de zaadkwekers die eigen witloofzaad telen. Ze voorziet opleidingen, op basis van de praktijkervaringen van zaadtelers en de nieuwe technieken en wil samenwerking bij selectie en veredeling tussen de telers stimuleren. Ze richt zich tot het onderzoek om de praktijkproblemen bij eigen witloofzaad teelt op te lossen.

De vzw zal instaan om een gegevens bank op te richten waar de telers terecht kunnen om gegevens (wie, waar, hoeveel, typezaad, specifieke kenmerken, … )op te vragen omtrent de beschikbaarheid van de telerselecties.

Tevens wil de vzw Brussels Grondwitloof een zaadbank oprichten in samenwerking met de KULeuven, de Provincie Vlaams-Brabant en de Nationale Proeftuin voor Witloof. Deze zaadbank zal in eerste instantie zorgen voor het behoud van de eigen telerselecties, dat meteen de biodiversiteit ondersteunt.

De vzw zal ook een informatie en sensibilisatie campagne voor grondwitloof opstarten naar jongere land en tuinbouwers, over de kansen die er nog bestaan rond het telen van grondwitloof. De jarenlange alertheid van de vzw heeft ervoor gezorgd dat de teelt terug rendabel geworden is en een aanvullend inkomen voor land en tuinbouwers vormt.

Tenslotte is de vzw klaar om een terdege informatie en promotiecampagne te voeren naar de consument. Een traditie heeft een hele weg afgelegd qua smaak en seizoen (typisch wintergroente) die opnieuw door de jongere consument terug moet ontdekt worden.

De toekomst ligt in de mond:  “LEKKER en GEZOND” “WITLOOF uit VOLLE GROND”

#1719
Terug naar boven icoon