Geprint vanhttps://www.tuinadvies.nl/artikels/bloembollen_planten_najaar_herfst

menu
Tuinadvies

https://www.tuinadvies.nl   /    zondag 26 juni 2022

Bloembollen planten in de tuin: tips en weetjes

Bloembollen planten

Om tot de beste resultaten te komen volgen hieronder een aantal richtlijnen die essentieel zijn voor een goed resultaat!

De bloembollen die in het najaar geplant worden, behoren tot de groep van voorjaarsbloeiende bolgewassen zoals de tulp, narcis, hyacint, krokus, muscari etc. Al deze bollen zijn koudebehoeftig. Ze hebben dus een koudeperiode nodig om zich volwaardig te ontwikkelen. Bloembollen zijn voorraadpakketjes met zetmeel, waarin centraal de bloem aanwezig is. De bloembollen worden gedurende de zomer bij bepaalde temperaturen en relatieve luchtvochtigheid (rv.) bewaard en dienen na aankomst zo snel mogelijk geplant te worden. Na het planten vindt de wortelontwikkeling plaats in vochtige grond bij bodemtemperaturen lager als 13°C.

Gedurende de winterperiode wordt het in de bol aanwezige zetmeel omgezet in suikers. De winterperiode dient minimaal 3 maanden te zijn, waarbij de bodemtemperatuur 9°C of lager dient te zijn. Is de wintertemperatuur hoger, dan vindt er minder strekking plaats en zullen de planten in het voorjaar korter blijven dan normaal! Hoewel bolgewassen niet veel onderhoud vragen zult u bij selectie van de plantplek wel rekening moeten houden met de volgende eisen:

Plantplek
Een goed opvallende open situatie (semi schaduw) niet direct onder groenblijvende bomen (coniferen) deze kunnen in het voorjaar voor verdroging zorgen.

Grond/bolontsmetting
In borders waarin jaar na jaar tulpen zijn geplant is mogelijk een bodemschimmel aanwezig. Om dit te voorkomen wordt geadviseerd vruchtwisseling toe te passen en eens in de 4 jaar tulpen op dezelfde plek te planten. Het beste is natuurlijk om een border of plantplek te selecteren waar nog nooit bollen gestaan hebben. Dit is de beste garantie dat er geen voor bollen gevaarlijke schimmels in de grond aanwezig zijn. Er zijn echter ook schimmels van andere gewassen die tulpen, hyacinten e.d. kunnen aantasten.

Grondtype
Plant bij voorkeur geen bloembollen in een te natte grond. Zorg ervoor dat er een goede waterafvoer is. Drainage is van essentieel belang! Bollen wortelen niet diep; daarom moet de grond het vocht wel goed kunnen vasthouden. De grond moet tot een diepte van 25 cm los van structuur zijn, opdat de bollen bij aankomst zonder veel problemen geplant kunnen worden. Bloembollen zijn gevoelig voor verstikking bij wateroverlast. Enkele dagen in volledig met water verzadigde grond kan, vooral als ze nog niet veel wortels hebben, snel tot verstikking leiden. Eventueel kan de structuur van de grond verbeterd worden door toevoeging van organisch materiaal.
De optimale P.H- waarde voor bloembollen is 6,5.

Watergift
Als bloembollen in het najaar goed geworteld zijn is het niet noodzakelijk om tijdens de groei water te geven. Toch kan beregening in een droge periode noodzakelijk zijn. In dat geval moet er een watervoorziening in de buurt zijn!
Het perk waarin de bollen geplant worden, moet na het klaarmaken van de grond, vòòr het planten, geen grote oneffenheden vertonen, waarin zich na veel regenval water op kan hopen!

Planten
Planttijdstip: op tijd planten zodat de bollen goed geworteld zijn voor een eventuele vorstperiode.
We gaan ervan uit dat u tijdig de plantplek gaat voorbereiden opdat de grond plantklaar ligt op het moment dat de bloembollen arriveren. Voor bollenborders dient de vorm waarin geplant wordt vooraf met stokjes en lint gemarkeerd te worden.
Plantdiepte: De gemiddelde plantdiepte is minimaal 2 x de bolhoogte, dus bij Tulpen en Hyacinten is de plantdiepte 15-20 cm en bij Muscari 10-12 cm.

Wij wensen U succes bij de beplanting,

#2192IBC

Bron: IBC

Terug naar boven icoon